menu
 winkelmandje 

De eerste zeven jaar

Kinderfysiologie

Edmond Schoorel

De kinderarts Edmond Schoorel beschrijft in dit boek de ontwikkeling van het kind in de eerste zeven jaar, bekeken vanuit het gezichtspunt van de fysiologie, de leer van de lichamelijke ontwikkeling en de levensverrichtingen.

Dit is een relatief onbekend gebied. Een vage notie van de invloed van de fysiologie op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen heeft iedereen wel: een kind wordt humeurig als het moe is, het valt terug in zijn ontwikkeling als het ziek is, enzovoort. Maar hóe dat dan precies zit, welke factoren en krachten daarbij werkzaam zijn, is voor veel mensen onbekend.

De auteur beperkt zich tot de eerste zeven levensjaren, dus tot en met die fase, waarin een kind geen kleuter meer is, maar echt schoolkind is geworden. Het bijzondere van deze eerste zeven jaar is de kiemkracht ervan. Alles wat een kind in deze fase leert en ontwikkelt, behoudt het karakter van de voorlopigheid. Dit kiemkarakter is een kostbaar goed, dat soms verloren dreigt te gaan als opvoeders menen dat jonge kinderen iets leren om het als zodanig de rest van hun leven te kunnen.

Dit boek is bestemd voor gebruik in beroepsopleidingen van pedagogen, psychologen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen, maar ook voor ouders die zich in de ontwikkeling van hun kind willen verdiepen.

Edmond Schoorel is kinderarts en heeft ervaring als schoolarts in een Vrije School en als kinderarts van de Riagg afdeling Jeugd. Zijn interessegebied geldt onder meer de rol van de lichamelijke constitutie bij ziekte en ontwikkelingsproblemen.

(Informatie van de uitgever)

Een buitengewoon gedegen studie op antroposofische grondslag over de (para)medisch-lichamelijke aspecten van het opgroeiende kleine kind. De lichamelijke ontwikkeling wordt bovendien op veelzijdige wijze in verband gebracht met psychologische factoren, alsook met verwijzingen naar de geestelijke kern van het mensenkind; een kern, waaraan hier eeuwigheidswaarde wordt toegekend.

De antroposofisch-menskundige uitgangspunten worden telkens kort geïntroduceerd, om er vervolgens de ontwikkeling van het kind mee te belichten. De schrijver put uit een rijke, veeljarige praktijkervaring (ook Riagg) en heeft met name lezers in de verzorgende beroepen veel te bieden. Ook ouders die redelijk bekend zijn met de uitgangspunten, kunnen er hun voordeel mee doen. Het boek heeft al met al een sterk studiekarakter en het is daarmee geen gemakkelijke lectuur. De schrijftrant is helder genoeg om geïnteresseerde lezers mee te nemen.

(Biblion recensie, redactie)

De eerste zeven jaar

Kinderfysiologie

Edmond Schoorel · alles van deze auteur 

€ 26.00

ISBN 9789062385591