menu
 winkelmandje 

De drieledige maatschappijstructuur (anitiquariaat)

A.H. Bos, D. Brull, A.C. Henny

tweedehands boek

Nu zoweDe drie auteurs leveren elk hun bijdrage inzake Rudolf Steiners inzichten betreffende de ' Driegeleding van het sociale organisme'. Een pleidooi voor sterke decentralisatie op economisch en cultureel gebied, opdat meer ruimte kan woerden gegevenaan invividuele verantwoordelijkheid, zonder daarbij te vervallen in het oude liberale model van de maatschappij. Aan de hand van voorbeelden van structuren - in o.a. school en bedrijf - wordt dit toegelicht.

Nu zowel in de communistische als in de niet communistische landen de tendens tot centralisatie steeds sterker toeneemt, kunnen deze inzichten - die reeds in 1919 werden gegeven - een belangrijk tegenwicht vormen tegen de bureaucratisering van het ambtelijk overheidsapparaat.

[Vrij Geestesleven, 1974]

De drieledige maatschappijstructuur (anitiquariaat)

A.H. Bos, D. Brull, A.C. Henny · alles van deze auteur 

€ 4.50

ISBN 9060380495