menu
 winkelmandje 

De antroposofische vereniging

impuls en ontwikkeling

Bodo von Plato

Bodo von Plato begint met de geschiedenis van de Theosofische Vereniging tot circa 1900 en de oprichting van de Duitse afdeling met Rudolf Steiner (1861-1925) als voorzitter. Hij behandelt de groeiende verwijdering tussen Rudolf Steiner en de leiding van de internationale theosofische beweging wegens de diepgaande verschillen in opvatting, en hoe dit leidde tot een breuk in 1913 en de oprichting van de Antroposofische Vereniging.

Vervolgens maakt hij duidelijk waarom Rudolf Steiner in 1923 tot het besluit kwam de Antroposofische Vereniging opnieuw gestalte te geven en pas toen zelf - als voorzitter - tot deze vereniging toe te treden.

Hierna behandelt von PLato de interne problemen na Steiners dood: het opvolgingsvraagstuk, de bestuurssamensteling, Steiners schriftelijke nalatenschap en andere zaken die rond de jaren 1935 en 1948 tot grote strijd leidden.

Tenslotte bespreekt de auteur de relatie van de Antroposofische Vereniging tot de met hulp van Steiner opgerichte 'beweging voor religieuze vernieuwing' (de Christengemeenschap) en beschrijft hij wat de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen is en wanneer men leerling van deze school kan worden (het zogenoemde 'klasselidmaatschap').

Juist door het nuchtere, afstandelijke karakter van dit boek komt een helder, objectief beeld van de Antroposofische Vereniging tot stand.

[info van de uitgever]

De antroposofische vereniging

impuls en ontwikkeling

Bodo von Plato · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9060382331

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 4.00