menu
 winkelmandje 

De antroposofische beweging II

Toekomstimpulsen

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, leefde van 1861-1925. Zijn werk wordt gekenmerkt door een ongeëvenaarde omvang en verscheidenheid. Het verbindende element in al zijn boeken en voordrachten is de integratie van spirituele kennis met de dagelijkse praktijk.

Vanaf zijn eerste filosofische werken tot aan zijn laatste voordrachten voor o.a. artsen, leraren en kunstenaars laat Steiner zien hoe vrijwel iedere menselijke activiteit, van denken tot doen, inspiratie kan ontlenen aan een moderne 'wetenschap van de geest'.

Steiners werk heeft geleid tot een spirituele beweging met tal van praktische werkgebieden. Het meest bekend zijn de vrijeschoolpedagogie, de antroposofische geneeskunde en de biologisch-dynamische landbouw. Maar ook daarbuiten voelen mensen van allerlei beroepsrichtingen zich geïnspireerd door Steiners ideeën. Architecten en kunstenaars, wetenschapsbeoefenaars en mensen die in het bedrijfsleven actief zijn, laten hun werk door de antroposofie bevruchten. De bron waar deze inspirerende werking van uitgaat is te vinden in Steiners boeken en voordrachten.

'De werkzaamheid van de geest is ervan afhankelijk of hij een schaal vindt waarin hij kan uitstromen, en als het geestelijke krachtig werkzaam moet zijn, moeten veel mensen gemeenschappelijk een dergelijke schaal vormen. […] De Kerstbijeenkomst [ter oprichting van de Antroposofische Vereniging] is een voorbeeld voor de toekomst, ook al konden de bedoelingen van de Kerstbijeenkomst slechts voor een klein gedeelte concrete vorm aannemen. Maar voor de huidige oriëntering is dat wat toen begonnen is, helemaal toereikend, als we het maar serieus met ons hart willen begrijpen.' Uit het nawoord van Christoph Lindenberg.

Met de Kerstbijeenkomst van 1923 begint een nieuw hoofdstuk voor de Antroposofische vereniging. Zij wordt omgevormd tot een vereniging waarin openheid en samenwerking centraal staan vanuit de eindverantwoordelijkheid voor de centrale antroposofische impuls.

De nieuwe vereniging is gebouwd op een Grondsteenspreuk, die in de kern de gehele antroposofie omvat. Daarnaast zijn er unieke statuten die de uitgangssituatie van de vereniging beschrijven en verder alleen het hoogst nodige voor de toekomst vastleggen. Het centrum van de nieuwe vereniging vormt de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap met verschillende secties.

In dit boek zijn verschillende teksten van Rudolf Steiner hierover bijeengebracht, onder andere over meditaties naar aanleiding van de Grondsteenspreuk, over vorm en inhoud van de ledenbijeenkomsten, en over vormgeving en essentie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap.

In het Nawoord van Christoph Lindenberg wordt een verbinding gelegd met de huidige tijd.

(bevat delen uit GA 260 en GA 260a)
Vrij Geestesleven, 2006)

[info van de uitgever]

De antroposofische beweging II

Toekomstimpulsen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50

ISBN 9789060385517