menu
 winkelmandje 

De antroposofische beweging 1

Ontstaansgeschiedenis

Rudolf Steiner

Antroposofie is het antwoord van Rudolf Steiner op de vraag naar een nieuwe geestelijke inspiratie, zoals die klonk aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In deze reeks voordrachten kijk: hij na twintig jaar terug op de eerste Jaren van de antroposofische beweging. Hij rekent af met het misverstand dat de antroposofie uit de theosofie zou zijn ontstaan. Ook gaat hij uitvoerig in op de antichristelijke, oosterse richting die de theosofie onder leiding van Blavatsky en Besant insloeg en zijn antwoord daarop.

Nadat de grondslag van de antroposofie was gelegd, ontstonden Steiners beschouwingen over de evangeliën en werd de kunst bij de antroposofie betrokken. Ten slotte ging de antroposofische beweging steeds meer op in werkgebieden als onderwijs, geneeskunde en natuurwetenschap, die na de eerste wereldoorlog waren ontstaan. Naast deze terugblik op de antroposofische beweging zijn twee voordrachten opgenomen over antroposofische gemeenschapsvorming.

Uit het nawoord van Edithe de Clercq Zubli:

”Steeds is de wezenlijke inhoud van de antroposofie onderhevig aan verschijningsvormen die met de tijd en met de mensen veranderen. De inhoudelijke kern van wat Rudolf Steiner in de tijd van zijn leven heeft gegeven, moet telkens weer en voor iedereen opnieuw worden bevochten, om tot inspiratie te kunnen worden voor in vrijheid gekozen vormen van samenwerking en gemeenschapsvorming.”

[info van de uitgever]

(een keuze uit GA 257 en GA 258)

De antroposofische beweging 1

Ontstaansgeschiedenis

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 32.50

ISBN 9789060385487

Antiquariaat

Dit boek is ook tweedehands beschikbaar in het antiquariaat van ABC Antroposofie.

Prijs: € 15.00