menu
 winkelmandje 

Code Mens

Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer

”Willen samenwerkingsprojecten van de kunsten in de eenentwintigste eeuw werkelijk een vernieuwende, impulserende werking hebben, dan vraagt dat veel van de kunstenaars. De kunstenaar moet in de wereld staan, zijn ego overwinnen en de verbinding met de geestelijke wereld zoeken. Het thema moet eigen zijn, en tegelijk algemeen menselijk. Als dat lukt zullen de kunsten wellicht in hun samenhang weer een echte avant-garde rol krijgen.”

Als je dit serieus neemt, vraagt het kunstenaarschap in onze tijd bijna het onmogelijke. Maar de strekking van dit boek is dan ook dat het er uiteindelijk om gaat dat de mens medeschepper wordt aan een ”nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” En juist in de kunsten zien we daarvan de eerste proefresultaten verschijnen.

Dit boek wil een mind-set zijn en bewustzijn wekken voor de nieuwe en onmisbare rol die de kunsten, juist in hun onderlinge samenhang, kunnen spelen in de cultuur van de eenentwintigste eeuw.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2012]

Code Mens

Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer · alles van deze auteur 

€ 6.00

ISBN 9789073310742