menu
 winkelmandje 

Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman

Rudolf Steiner

Een voordracht gehouden in Linz, 18 mei 1915, afkomstig uit GA 159, met een nawoord van Peter Mollenhauer.

info van de uitgever

[Pentagon, 2018]

NBD Biblion bespreking
In een antroposofische voordracht naar aanleiding van het ontwerp voor een beeldengroep, voorstellende Christus en het boze, gaat de auteur in op dit gegeven. Niet door het ontwijken van het boze, dat zich manifesteert in de twee kwade geesten Ahriman en Lucifer, kan de mens het kwaad overwinnen, maar door het opnemen van de Christus-impuls, de in de mens werkzame Christus, kan het evenwicht worden gevonden.
Steiner beschrijft hoe de Christus-impuls aanvankelijk een natuurlijke initiatie tot gevolg had bij sommige mensen en tot belangwekkende feiten in de geschiedenis heeft geleid. In onze tijd moet de Christus echter bewust worden gezocht in een nauwkeurig voorbereide inwijding (de inwijdingsweg van de antroposofie).
Aan de hand van voorbeelden wordt nader toegelicht hoe het boze in de wereld en in de geschiedenis werkt: Lucifer in het oosten en Ahriman in het westen, hetgeen een ander licht werpt op de gebeurtenissen in 1915, het jaar waarin de voordracht werd gehouden.

Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 12.50

ISBN 9789492462268