menu
 winkelmandje 

Christelijke mystici

Het leven van mystici en hun nalatenschap

Ursula King

Mystiek is het zoeken naar vereniging met God. Dit komt voort uit een sterke innerlijke drang. Sinds het begin van het Christendom hebben mannen en vrouwen zich totaal ingezet om dit doel te realiseren. Daarvoor zochten zij de eenzaamheid van de woestijn of woonden zij in kloostergemeenschappen. Strenge ascese, onthouding, vasten en tal van andere middelen gebruikten zij om zich te bevrijden van lichamelijke verlangens en hun ziel de vrijheid te geven zich geheel aan deze zoektocht te wijden.
In dit boek worden zestig belangrijke mystici besproken, vanaf de tweede eeuw tot heden, zowel katholieke, protestante als orthodox-christelijke mannen en vrouwen worden belicht.
info van de uitgever
[Sufi Publications, 2009]

NBD Biblion bespreking
Sufi Publications, Tegenwoordig bestaat er grote belangstelling voor allerlei vormen van mystiek uit de verschillende wereldreligies. In dit boek belicht de auteur specifiek de christelijke mystiek. Deze is anders dan bijvoorbeeld de hindoeistische mystiek of de gnostiek. In de christelijke mystiek staat de liefdevolle relatie van de ziel met God centraal: God die altijd de Ander is en blijft. Door de genade van God in Jezus Christus wordt de gelovige op de weg naar de verbondenheid (illuminatio) met God gebracht. De auteur schetst het ontstaan en de verdere geschiedenis van deze christelijke mystiek. Daarbij is veel aandacht voor de beginperiode van het christendom, waarin kluizenaars en asceten een belangrijke rol speelden. De bekende mystici uit de middeleeuwen komen aan bod, maar ook de minder bekende oosters-orthodoxe mystiek. Evenzo is er aandacht voor protestantse mystiek (waarom wordt er voortdurend 'protestante' geschreven?). Tenslotte ook mystici uit de twintigste eeuw (Simone Weil, Teilhard de Chardin). In totaal komen zestig mystici aan bod. Dit prima boek, met kennis van zaken geschreven, biedt veel goede informatie en kan als een soort standaardnaslagwerk gelden

Christelijke mystici

Het leven van mystici en hun nalatenschap

Ursula King · alles van deze auteur 

€ 6.90

ISBN 9789086180127