menu
 winkelmandje 

Boehme

Een zeer lichte morgenster is opgegaan

C. Goud e.a.

Anno 2001 is er een geheel nieuw beeld van Jakob Boehme (1575-1624) ontstaan. Niet langer is hij een wazige mysticus, die moeizaam bij zijn kaarsje zwoegt om een Goddelijke openbaring op te schrijven. Nee, Boehme is een actieve ondernemende zakenman geweest; hij had het schoenmakersvak geleerd en was een erkend vakman en handelsman, die leende en terugbetaalde, winsten maakte en daarvan leven kon. Maar bovenal is Boehme het genie dat in Gods diepten vermag te schouwen en het talent heeft om daarvan in zijn werken verslag te doen. Het is dit genie, dit licht, dat nog door de mensen van nu kan worden ervaren.
”Het symposion rond Jacob Boehme toont deze ””philosophus teutonicus””, begenadigd met een scherpzinnige pen, als ondernemer, als schrijver en als mens die in zijn eigen leven worstelde om tot een werkelijk Godservaren door te dringen. Deze worsteling is een menselijk drama geweest, maar de uitkomsten zijn adembenemend.
Info van de uitgever
[Rozekruis Pers, 2001]

Boehme

Een zeer lichte morgenster is opgegaan

C. Goud e.a. · alles van deze auteur 

€ 9.95

ISBN 9789067322485