menu
 winkelmandje 

Binnen de perken te buiten

Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos

In onze huidige maatschappij is het grensfenomeen in allerlei verschijningsvormen te herkenne, veelal in een paradoxale dubbelheid: aan de ene kant de tendens in de richting van het grenzeloze, van het doorbreken en overschrijden van alle begrenzingen. Aan de andere kant is er de roep naar normen en regels, naar structuren, veiligheid, privacy, kortom naar begrenzingen.

In dit boek gaat Lex Bos in op de vraag naar het wezen van de tegenstelling tussen grenzeloosheid en de roep om het stellen van grenzen, waarbij hij het thema zowel in een historisch kader als in een breed ontwikelingsperspectief plaatst. Het boek wordt afgesloten met een aantal sugesties voor het houden van een seminar.

Binnen de perken te buiten

Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos · alles van deze auteur 

€ 5.00

ISBN 9062386784