menu
 winkelmandje 

Bezinning op de grondsteen

Bernard Lievegoed

De 'grondsteen' is een spreuk die door Rudolf Steiner aan de mensheid is gegeven en die gezien kan worden als het nieuwe mensbeeld. Als hulp bij de meditatieve omgang met deze spreuk schreef Lievegoed Bezinning op de grondsteen. Hierin worden vele aspecten van deze spreuk belicht en wordt de relatie geschetst tot middeleeuwse spirituele bewegingen als de graalstroming, de school van Chartres, de tempeliers en de rozenkruisers.
Tevens gaat het boek dieper in op de oproep tot oefenen, een mogelijk beleven van de essentie van de grondsteen als kiem voor een nieuwe 'mysteriecultuur'.

info van de uitgever
[Pentagon, 2017]

NBD Biblion bespreking
De zogeheten grondsteenmeditatie vertegenwoordigt een centraal geestesgoed van de antroposofie. Het is een bijzondere opgave om de vele gezichtspunten en belevingsnivo's m.b.t. deze spreuk, zo in taal en begrip over te leiden, dat ook anderen hierdoor kunnen worden geinspireerd bij hun eigen (aanvankelijke) schreden op dit pad. Er was al de parel 'De Grondsteen' van Zeijlmans van Emmichoven. Lievegoed's werk staat hier volwaardig naast. Zeijlmans schreef behoedzaam, klaar verwoordend essenties treffend. Lievegoed schildert met forse streken grootse samenhangen, evenzo wezenlijk. Voor antroposofisch georiënteerden een must. Voor geinteresseerden is het best te volgen; de basisbegrippen worden vaak even toegelicht.

Bezinning op de grondsteen

Bernard Lievegoed · alles van deze auteur 

€ 18.00

ISBN 9789492462145