menu
 winkelmandje 

Beschermheiligen in de Lage Landen

Jo Claes

Een dreigend probleem of nakend gevaar? Advocaten, technische snufjes, vakbonden of sociale voorzieningen helpen u vandaag de dag ongetwijfeld uit de nood. Maar tot wie moest men zich vroeger wenden? Beschermheiligen waren het enige redmiddel voor de gewone man of vrouw.
Tegen blikseminslag riep men de H. Donatus aan; bij brand wendde men zich tot de H. Barbara. De Benedictusmedaille hielp tegen kwade hand; de Sint-Jansminne tegen vergiftiging. Gertrudisbroodjes hielden ratten en muizen weg; voor goed weer droeg men eieren naar de Arme Klaren.Ook handwerkers of kooplieden wilden zich verzekeren van bescherming van bovenaf en kozen een schutspatroon voor hun beroepsvereniging: Sint-Autbertus voor de bakkers, Sint-Arnoldus voor de brouwers, Sint-Bartolome s voor de leerlooiersHet grootste deel van deze volksdevotie is verdwenen of dreigt stilaan vergeten te worden.
Beschermheiligen in de Lage Landen haalt de oude gebruiken, legendes en rituelen uit de vergetelheid. Schitterend ge ustreerd.JO CLAES, ALFONS CLAES en KATHY VINCKE schreven voor Davidsfonds Uitgeverij onder meer de spraakmakende heiligenboeken Sanctus, Sancti en Geneesheiligen in de Lage Landen.
Info van de uitgever
[Ten Have, 2006]


NBD|Biblion recensie
Wanneer je dit prachtboek openslaat, dan stap je direct helemaal in de volksdevotie van het Rijke Roomse Leven. Illustraties en lay-out zijn bijzonder fraai. Bij dreigende problemen of nakend gevaar bieden de beschermheiligen mogelijk redding voor de katholieke gelovigen. Vele heiligen hebben bepaalde specialismen.
Zo is Christophorus de behoeder tegen reisgevaren, en Antonius van Padua wordt aangeroepen wanneer men iets is verloren. En de verschillende beroepsgroepen genieten de voorspraak van hun eigen heiligen, in de hemelse hofhouding van de Heer. Het boek valt uiteen in twee delen.
Het eerste deel betreft heiligen die hulp bieden bij noden, rampen en gevaren. Het tweede deel betreft specifieke beschermheiligen van ambachten en beroepen. Bijvoorbeeld Jozef, vader van Jezus Christus; hij is gezien zijn beroep patroon van de timmerlieden. Bieden de heiligen nog steeds dit soort hulp? Rond het jaar 2000 werd de heilige Isidoor aangesteld tot beschermer van werkers in de it-sector. Waarmee de Rooms-Katholieke Kerk deze vraag afdoende heeft beantwoord. Met registers en literatuurlijst.

Beschermheiligen in de Lage Landen

Jo Claes · alles van deze auteur 

€ 9.90

ISBN 9789077942253