menu
 winkelmandje 

Antroposofische menskunde begrijpen

Veertien essays bij 'Algemene menskunde als basis voor de pedagogie' van Rudolf Steiner

Jan Deschepper & Albert Schmelzer

Rudolf Steiner gaf de voordrachten over de 'Algemene menskunde' in 1919 om de leraren van de waldorfschool in Stuttgart voor te bereiden op hun taak. Na meer dan honderd jaar vormen ze nog steeds een inspiratiebron voor leraren, maar tevens bevatten de voordrachten nog steeds veel raadselachtige en in eerste instantie onbegrijpelijke inzichten.

In hun essays over de spirituele, antroposofisch geïnspireerde antropologie van Rudolf Steiner leggen Albert Schmelzer en Jan Deschepper uit hoe je ze in het licht van de moderne eenentwintigste-eeuwse wetenschap kunt (her)interpreteren. Een tweede facet van hun werk is dat de auterus ook talrijke verbanden leggen met de didactiek en het concrete, alledaagse lesgeven.

Albert Schmelzer was leraar Duits, geschiedenis, kunstgeschiedenis en godsdienst in de waldorfschool van Mannheim. Hij is actief in de lerarenopleiding en is sinds 2012 professor algemene pedagogie aan het Studienzentrum Mannheim van de Alanus Hogeschool. Zijn specialisaties daar zijn waldorfpedagogie en interculturaliteit.

Jan Deschepper heeft jarenlang als bovenbouwleraar natuurwetenschappen gewerkt in de waldorfscholen van Weimar en Prien. Daarnaast is hij reeds geruime tijd docent vakdidactiek biologie, chemie, antropologie en antroposofie in de lerarenopleidingsinstituten in Mannheim, Kassel, München en Jena.

info van de uitgever
[Via Libra, 2021]

Antroposofische menskunde begrijpen

Veertien essays bij 'Algemene menskunde als basis voor de pedagogie' van Rudolf Steiner

Jan Deschepper & Albert Schmelzer · alles van deze auteur 

€ 24.50

ISBN 9789077611371