menu
 winkelmandje 

Antroposofie voor jonge mensen

Rudolf Steiner

Tegenstellingen tussen de oude en jonge generatie zijn van alle tijden. Maar aan het begin van de twintigste eeuw groeit een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilt van alle vorige generaties. Na de eerste wereldoorlog stroomt die jeugd ook de antroposofische beweging binnen. Als zij om een speciale voordrachtenreeks voor jonge mensen vragen, geeft Steiner hun in eerste instantie de opdracht voldoende mensen bijeen te zoeken en concreet onder woorden te brengen wat ze eigenlijk van de antroposofie verwachten.
Steiner laat in deze voordrachten zien op welke manier de wereld beheersd wordt door lege woorden, traditionele menselijke verhoudingen en routinematig handelen. Daartegenover staat het zoeken van de jeugd naar echte spriritualiteit, naar waarachtigheid in het woord, in de verbinding van mens tot mens en in het dagelijks handelen. Het intellectuele denken, dat de mens vervreemdt van de werkelijkheid, staat tegenover een levend denken, dat alleen gewonnen kan worden vanuit een echte spirituele verbinding met de wereld.
Steiner werkt dit concreet uit voor het gebied van de pedagogie. Daarnaast vertelt hij ook wat er in het algemeen nodig is om antroposofie tot een echte levende factor voor het eigen leven, voor het werk en voor de maatschappij te maken.

Met nawoorden van Christiane Haid en Sigurd Borghs.
Info van de uitgever
[Vrij Geestesleven, 2010]

Antroposofie voor jonge mensen

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 27.50

ISBN 9789060385647