menu
 winkelmandje 

Antroposofie

Een nieuwe benadering

Rudolf Steiner

Steiner knoopt aan bij onze dagelijkse waarnemingswereld en plaatst het conceptuele bouwwerk dat hij tot dan toe had ontwikkeld, op het fundament van ervaringen die elk mens heeft. Op zichzelf lijkt dat niets bijzonders, maar in de esoterische traditie is dat een enorme stap.

In feite was Steiner daar al in De weg tot inzicht in hogere werelden mee begonnen. Maar in deze voordrachten verbreekt hij als het ware de laatste zegels van de geheimhouding die in esoterische gemeenschappen gebruikelijk was en plaatst hij de geesteswetenschap midden in de openbare cultuur, in het domein van onze gemeenschappelijke ervaringen.
(Uit het nawoord van Jelle van der Meulen)

Het is januari 1924. Ruim een jaar daarvoor is het Goetheanum, het centrum van de antroposofische beweging, in vlammen opgegaan. Sindsdien heeft er een steming geheerst van diepgaande bezinning. Steiner heeft zijn volgelingen met hun collectieve falen geconfronteerd. En hij heeft een geheel nieuwe start voorbereid.

Die nieuwe start heeft zojuist plaatsgevonden: met kerstmis 1923 heeft de antroposofische vereniging een geheel nieuwe vorm gekregen. Steiner zelf en een kring van naaste medewerkers hebben zich garant gesteld voor het spirituele gehalte van de beweging. Een nieuwe esoterische school is van start gegaan, die ertoe moet bijdragen dat dilettantisme en sektarisme worden overwonnen. De antroposofen zijn overdonderd, deels enthousiast, deels nog verward door de veelheid van nieuwe gebeurtenissen.

In deze situatie kondigt Steiner een neiwue reeks voordrachten aan. De titel luidt: 'Antroposofie'- een verrassende titel, aangezien de meeste van zijn toehoorders al jarenlang zijn antroposofische voordrachten volgden.

Wat wilde Steiner hiermee? Kennelijk was de tijd rijp voor een heel nieuwe benadering van de geesteswetenschap. dat is ook wat Steiner in deze negen voordrachten doet: hij laat zien hoe je, aanknopend bij de ervaringen die de mens in deze tijd kan hebben, inzicht kunt krijgen in de spirituele dimensie van het leven.

Het resultaat is geen abstracte, verstandelijke 'inleiding in de antroposofie', maar een uitermate levendige 'reisbeschrijving'door de gebieden van het geestelijke inzicht.
Rudolkf Steiner Gesamtausgabe 234.

[info van de uitgever]

Antroposofie

Een nieuwe benadering

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 24.50

ISBN 9789060385197