menu
 winkelmandje 

Anna Katharina Emmerick

Judith von Halle

Wie niet aan de terminologie van de achttiende / negentiende eeuw blijft hangen, zal aan de berichten van Anna Katharina ­Emmerick veel kunnen ontlenen voor zijn eigen spirituele ontwikkeling. Vooral de antroposofische geesteswetenschapper zou de grootsheid van haar individualiteit in haar volle omvang kunnen beseffen als hij ook van die berichten kennis zou nemen, die kennelijk verreweg onbekend gebleven zijn, maar alleen al puur kwantitatief haar berichten over het keerpunt der tijden verre overtreffen.
Inzichten over de wereldgeschiedenis, de wereld van de hiërarchieën, de werkzaamheid van de tegenmachten op de menselijke zielenontwikkeling, inzichten over de vergeestelijkte lichamelijkheid van de toekomstige mens en de aanleg hiervan in de zogenoemde Adam Kadmon, over het sociale organisme van de mensheid of de vrijheids- en verlossingsgedachte.
Uit deze getuigenissen wordt begrijpelijk waarom haar arts dr. Franz Wilhelm Wesener over Anna Katharina Emmerick zei: '[Haar] innerlijke schouwingen hebben met somnambulisme en de magische helderziendheid niets gemeen' en waarom de totaal ongedocumenteerde en niet te documenteren beweringen van de auteur Sergej O. Prokofieff een tragische discriminatie vormen zowel van de antroposofische methodes van onderzoek, alsook van deze grote individualiteit, die in dit boek alleen al door de weergave van de voor zichzelf sprekende originele getuigenissen, hun dringend noodzakelijke eerherstel krijgen.
Info van de uitgever
[Cichorei, 2013]

NBD Biblion bespreking
De auteur (1972) is architect en antroposoof, auteur van meer dan een dozijn boeken over verschillende thema's die allemaal met esoterische aspecten van het christendom te maken hebben. Ze is een prominent lid van de Antroposofische Vereniging en sinds 2004 is zij daarbinnen in toenemende mate omstreden door haar claim dat zij zonder voeding leeft en de stigmata van Christus heeft.
Dit boek is ontstaan als reactie op publicaties van Sergej Olegowitsch Prokofieff (1954), eveneens een prominent figuur in de antroposofie en auteur van tientallen boeken; hij was tot enige maanden geleden lid van de Vorstand, het hoofdbestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach.
Prokofieff heeft ernstige kritiek op de claims van Judith von Halle en heeft dat in uitzonderlijk sterke, soms bijna beledigende bewoordingen openlijk tot uiting gebracht. In het bijzonder heeft hij uitvoerig geschreven over de gestigmatiseerde non Anna Katharina Emmerick (1774-1824), daarbij onmiskenbaar duidelijk makend dat hij met name Judith von Halle op het oog had.
In dit boek geeft Judith von Halle, over Prokofieff eveneens in uitzonderlijk krachtige termen schrijvend, een uitvoerige biografie van Emmerick, inclusief haar eigen visie. Het boek is alleen geschikt voor wie vertrouwd is met deze materie

Anna Katharina Emmerick

Judith von Halle · alles van deze auteur 

€ 25.50

ISBN 9789491748066