menu
 winkelmandje 

Anam cara

Mystiek uit de Keltische wereld

John O’Donohue

In Anam Cara (zielsvriend) neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John O'Donohue de lezers mee op reis naar het 'Eiland van heiligen en geleerden', waar zij hun eigen Anam Cara zullen ontdekken.

De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerende boek uit de heilige wateren van Ierlands spirituele nalatenschap - van de Kelten en hun druïden, van de imbas (sagen) van de rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke kloosters. O'Donohue onthult geheimen die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel.
Info van de uitgever
[Ten Have, 2011]


NBD Biblion bespreking
De Ierse auteur put uit de religieuze traditie van de Kelten en 'vertaalt' dit verleden naar het heden. Centraal hierbij staat het begrip 'zielsvriend' (Anam cara) als uitdrukking van verbondenheid. De Keltische mystieke ervaring van 'heelheid' -symbool: de cirkel- omvat stof en geest, zodat aarde en lichaam van grote betekenis zijn, vandaar de 'spiritualiteit van lichaam en zintuigen'. Paradoxaal klinkt de mogelijkheid van herschepping van het 'ik' en bevrijding van de ziel door aanvaarding van de 'lichtgevende' menselijke eenzaamheid. Ook 'ons dagelijks werk' is een ingang tot geestelijke groei. Gegevens als 'ouder worden' en 'de dood', tenslotte, worden geplaatst in het licht van heelwording en wedergeboorte in de eenheid. Dit prachtige, van poezie doortrokken wijsheidsboek op hoog niveau verduidelijkt niet alleen de Keltische traditie, maar confronteert de lezer ook met eeuwige waarheid omtrent de mens, waarheid die 'zal vrijmaken', zoals de schrijver/dichter/filosoof/priester deze bijbelse uitspraak citeert. Met proloog en aanbevolen literatuur. Verzorgd uitgegeven met een nieuw omslag

Anam cara

Mystiek uit de Keltische wereld

John O’Donohue · alles van deze auteur 

€ 24.99

ISBN 9789025955847