menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Voortbouwen

Mailing van ABC Boekenservice
Verzonden op 5 januari 2022

 

Wij wensen u een goed en gezond nieuw jaar
waarin wat wezenlijk en vruchtbaar is
werkelijkheid mag worden...!


In het afgelopen jaar hebben wij het drukker gehad dan ooit tevoren. Daarvoor danken wij u!
En al zijn wij geneigd de blik alweer op het nieuwe jaar te richten, en op de plannen die wij hopen te realiseren... wij doen nog even een 'terugblik' op het afgelopen jaar.

In omgekeerde volgorde zetten wij alle nieuwe titels van 2021 uit onze huisuitgeverij hieronder op een rij. 
En om 2022 goed in te zetten: ongeacht de prijs van deze uitgaven, ontvangt u uw bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd, indien u één (of meer) van deze titels bestelt.
(Geldt tot en met zondag 9 januari voor verzending in NL, onze klanten in het buitenland ontvangen € 2,00 korting op de verzendkosten).

Eén van onze voornemens is om in het nieuwe jaar weer veel nieuwe uitgaven te realiseren. (De drukker is ook alweer aan het werk voor onze eerste nieuwe titel van dit jaar). Onze boekwinkel is voor ons geen doel op zich maar draagt bij aan ons 'kerndoel': het toegankelijk en beschikbaar maken van antroposofische literatuur.

Het is onze overtuiging dat de antroposofie een schat van inzicht en ervaring bevat - een schat die nog lang niet helemaal blootgelegd is - die van wezenlijk belang is voor mens en samenleving. Die schat hopen wij steeds verder bloot te leggen.

Als klant in onze webwinkel draagt u daar aan bij.
En als u daarvoor voelt, nodigen wij u uit daarin nog een stapje verder te gaan, door lid te worden van onze consumentenkring: de Nearchus Consumenten Kring. Leden van deze kring, betalen een bedrag van € 50,00 of meer vooruit, en kunnen met dat tegoedbedrag in onze webwinkel 'winkelen'. Is het bedrag (ongeveer) tot nul geslonken, dan verzoeken wij opnieuw een bedrag in te leggen.

Op deze manier beschikken wij over het kapitaal dat nodig is om nieuwe titels te kunnen voorbereiden en te laten drukken. Want hier geldt bij uitstek: de kost gaat voor de baat uit. Het is niet alleen zo dat de investering (in tijd en in geld) in een nieuw boek pas naderhand 'terugkomt'; maar ook dat de investering in sommige titels niet (helemaal) terugkomt - terwijl het daarbij om boeken kan gaan die wij desondanks bewust en graag uitgeven... omdat zij zo belangrijk zijn. - Zó doen wij dat al sinds 1989, en daar gaan wij mee door.
De Nearchus Consumenten Kring is daarin uitgegroeid tot een voor ons belangrijke steunpilaar. Op dit moment hebben de leden van de consumentenkring gezamenlijk een bedrag van ruim 20.000 euro vooruitbetaald, en bieden ons daarmee de armslag om noest door te werken aan de voorbereiding van nieuwe titels.

Wilt u meedoen? 
KLIK DAN HIER voor nadere informatie


En dan hier onze uitgaven van 2021: 


In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie 
(om deze 100 jaar jonge therapievorm in het zonnetje te zetten): 

Als beweging gaat spreken
100 jaar euritmietherapie in Nederland
Johanna Priester, Imke Jelle van Dam en Gertrud Mau

Honderd jaar geleden (in 1921), werd de euritmietherapie 'geboren'. Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten: voormalig huisarts Johanna Priester spreekt over de potentie en de toepassing van de euritmietherapie; Gertrud Mau, euritmietherapeut, spreekt over de ontwikkeling van de euritmietherapie; Imke Jelle van Dam over '100 jaar euritmietherapie'. Daarnaast bevat deze uitgave een bericht over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van euritmietherapie bij kinderen.
(paperback, 57p)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie


Hij bouwt gestaag voort aan zijn oeuvre - en wij geven het graag uit: de vijfde titel van Rob Gruben.
(Alléén voor goede lezers!)

Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid
Rob Gruben

Vrijheid en liefde tot ontwikkeling brengen, daarin ligt de opgave van de mens. Dat heeft betrekking op alle aspecten van het leven van de mens, zoals in de diversiteit van onderwerpen in dit boek helder, en indringend, duidelijk wordt. Maar het ontwikkelen van vrijheid en liefde heeft nog een ver boven ons leven uitstijgend belang. De geestelijke wereld wacht: op deze kwaliteiten die juist door de mens op aarde verworven kunnen worden.
(paperback, 222p)
€ 18,50

klik hier voor meer informatie


Beelden van gene zijde
in zestien taferelen
Ivar Römer

De auteur beschrijft, op een heel eigen kunstzinnig-dichterlijke wijze de belevingen van een aantal gestorven zielen. Het gaat om mensen die hij gekend heeft, waaronder verschillende familieleden, met wie hij na hun sterven verbonden bleef. In de gesprekken en beschrijvingen klinkt iets door van de weg die zij gaan door het leven aan gene zijde.
(paperback, 157p)
€ 16,00

klik hier voor meer informatie


Een verrassend boek waarin lijnen uit de verborgen geschiedenis van Europa uit heden en verleden samenkomen.

Odilia
en de toekomst van Europa
Jac Net

De heilige Odilia, blind geboren en later door een wonder ziende geworden, richtte in de zevende eeuw het eerste hospitaal in Europa op en werkte in stilte vanuit een authentiek christelijke impuls. - In dit boek wordt het leven van Odilia beschreven, maar ook - op basis van uitspraken van Rudolf Steiner - haar voortwerkende impuls in volgende levens, samen met zielen met wie zij diep verwant was en die met haar een streven in dienst van een geestelijke impuls voor de Europese cultuur gemeen hadden.
(paperback, 161p, met afb. in kleur)
€ 19,50

klik hier voor meer informatie


Deels vergeten, deels verzwegen: over het leven en werken van Valentin Tomberg

Valentin Tomberg
tussen antroposofie en hermetische filosofie
Harrie Salman

Lange tijd werd de naam van Valentin Tomberg besmuikt uitgesproken. Had hij de antroposofie niet de rug toegekeerd? Was hij niet toegetreden tot de rooms-katholieke kerk?
Harrie Salman is al decennia lang bekend met het werk van Tomberg en deed door de jaren heen onderzoek naar diens leven. Dat mondde uit in deze beschrijving van Tombergs leven. Natuurlijk met aandacht voor de jaren dat Tomberg in Nederland leefde en zijn wrijving met Willem Zeylmans. Ook Tombergs werk wordt besproken, van zijn vroege, antroposofische werken, tot aan zijn grote werk over de Grote Arcana van de Tarot. Dat alles wordt geplaatst in een groter perspectief: het samenwerken van twee grote stromingen in de antroposofie - en de problemen die daarmee gemoeid zijn.
(paperback, 257p)
€ 22,00

klik hier voor meer informatie


Sprankelend geschreven: wat is euritmie?

Wat beweegt jou?
Maartje van der Wees

Er is 'een wonder dat euritmie heet' - voor de mensen die het ervaren hebben. Maar juist die ervaring is bijna niet onder woorden te brengen: wat is euritmie nou eigenlijk?
Maartje van der Wees, die tientallen jaren ervaring heeft met de verschillende vormen van euritmie, schreef er dit sprankelende boekje over dat een herkenning is voor ieder die het wonder al kent, en een stimulans om het wonder te leren kennen voor alle anderen.
(Dit boekje verscheen eerder onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Euritmisten, is voor deze nieuwe druk herzien en smaakvol geïllustreerd door Mariëtte van Est).
(Paperback, 70p)
€ 16,00

klik hier voor meer informatie


Kroniek van een aangekondigde crisis
Paul Schreyer

Binnen de veelheid aan titels over de coronacrisis neemt dit boek een bijzondere plaats in: het beschrijft een aantal ontwikkelingen van de afgelopen decennia in politiek, economie en wetenschap en laat zien hoe de coronacrisis de omstandigheden schept waarin deze ontwikkelingen samenkomen en met een geweldige dynamiek naar voren treden. Zij dreigen de samenleving drastisch en blijvend te veranderen.
Zonder wilde beschuldigingen en op basis van uitvoerige serieuze documentatie biedt Schreyers werk een nuchter en weloverwogen relaas van een crisis die niet uit de lucht is komen vallen - en stelt hij de vragen die al lang gesteld hadden moeten worden.
(paperback, 212p.)
€ 20,00

klik hier voor meer informatie


Dit boek geeft een grondig inzicht in (en achter) technologische en politieke ontwikkelingen die de toekomst willen bepalen

Schaduwspel
Macht, technologie en de toekomst van de mens
Vincent van Vliet

Economische, technologische en politieke ontwikkelen in oost (China) en west (VS, Europa) voeren de mensheid naar een situatie waarin vrijheid een fictie dreigt te worden en waarin de inzet van technologie de democratie ‘overbodig’ zal maken. Met kennis van zaken, en aan de hand van een schat aan bronnen, laat de auteur zien hoe de toekomst van de mens op het spel staat. - Een actueel en belangrijk boek!
(paperback, 239p)
€ 20,00

klik hier voor meer informatie


Het geheim van de Graal
John Hogervorst

Het verhaal van de jonge Parzival die als onschuldige dwaas de wereld intrekt en na vele omzwervingen Graalskoning wordt. Zijn zoektocht naar de Graal is een oerbeeld van een innerlijke ontwikkelingsweg, actueel tot in onze tijd.
(ABC minibrochure, 36p.)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie


De grondsteen voor de toekomst
Henk Verhoog

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking zou kunnen komen.
In deze uitgave biedt de schrijver een diep inzicht in de vele aspecten van de Grondsteenspreuk, zoals de transformatie van denken en willen; verleden, heden en toekomst in relatie tot gemeenschapsvorming; de goddelijke drie-eenheid in relatie tot ruimte, tijd en eeuwigheid - en bespreekt hij ook de betekenis van de Kerstconferentie, de oprichtingsbijeenkomst waarin de grondsteen gelegd werd.
(paperback, 226p.)
€ 19,50

klik hier voor meer informatie


De weg naar vrijheid
Margarete van den Brink

De mens ís vrij - als hij tenminste actief werkt aan het realiseren van die vrijheid. Dat gebeurt door het zelfstandig zoeken naar waarheid en het maken van bewuste keuzes. De schrijfster beschrijft de ontwikkeling van het ik in verschillende fasen, geeft herkenbare voorbeelden en biedt inzichten om tot een transformatie van ons ik te komen.
(paperback, 113p)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie


Onze bestseller van 2021:

De Grote Reset
Het plan voor de wereld na Corona
Harrie Salman

De grote reset - dat is een toekomstscenario dat in internationale kringen wordt gepropageerd en dat, met behulp van grootschalige inzet van allerlei moderne technologie duurzame en sociale doelen wil verwerkelijken.
In deze uitgave onderzoekt Harrie Salman wat daarvan waar is en hoe de samenleving eruit zou zien wanneer dit scenario werkelijkheid zou worden.
(paperback, 104p)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie


Vruchtbaar aan het werk met antroposofie
(in de zorg voor mensen met een neurologische aandoening):

Kopzorg
Folkert Brugman

- Een handreiking voor beperkingen in de zelfregulatie van bewustzijn bij hersenletsel, in de acute, subacute en chronische behandelfase -
Deze uitgave is in eerste instantie bedoeld voor degenen die werkzaam zijn in de zorg voor patiënten met een neurologische aandoening. Op basis van zijn langdurige ervaringen en permanente verdieping van zijn vak, beschrijft de auteur het Hersengedragmodel en verbindt dit met inzichten uit de antroposofie. Zo biedt hij een kader om te kunnen waarnemen en begrijpen wat de patiënt ervaart en geeft hij bovendien allerlei handelingsperspectieven om de patiënt op de juiste manier tegemoet te kunnen treden. - Mede daarom is dit boek ook van belang voor mantelzorgers.
(paperback, genaaid, met afb., 139p.)
€ 30,00

klik hier voor meer informatie


De inwijdingsweg van de Dame met de eenhoorn
Béatrice Arki

- De loutering van de menselijke ziel op de weg naar het hogere -
In Parijs hangt een reeks van zes middeleeuwse wandtapijten die samen 'het verhaal' van de dame met de eenhoorn verbeelden. Over wat de beelden op de tapijten werkelijk vertellen leven verschillende opvattingen. De schrijfster, die zich tientallen jaren met dit thema heeft beziggehouden, verklaart de symbolische betekenis van de beelden. Zij brengt de beelden in verbinding met het werk van grote kunstenaars en verdiept hun betekenis met behulp van de antroposofie. De beelden vertellen het verhaal van een innerlijke weg van loutering - om de ziel voor te bereiden op de ontmoeting met het hogere.
(hardcover, genaaid, met vele afb. in kleur, 196p.)
€ 25,00

klik hier voor meer informatie


H E R D R U K T :
Door het jaar heen verschenen ook nog enkele herdrukken: titels die al langer niet meer leverbaar waren. Ze zijn er nu weer (sommigen in een nieuw jasje en bewerkt):

Vrijheid, gelijkheid, broederschap
Grondslagen voor de maatschappij van morgen
Arjen Nijeboer

De drie idealen van de Franse Revolutie leven bewust of onbewust in ieder mens, als oerbeelden voor het sociale leven. In de sociale driegeleding hebben deze drie idealen elk hun eigen gebied: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in de economie. In deze uitgave wordt de sociale driegeleding helder beschreven en worden vervolgens verschillende actuele vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding behandeld.
(paperback, 106p) [ongewijzigde tweede druk, met nieuw omslag]
€ 14,00

klik hier voor meer informatie


Wederkomst en weerstand
Christus in het etherische
Rudolf Steiner

In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt. Zij streven ernaar dat de gebeurtenis van de wederkomst van de Christus in de etherische wereld onopgemerkt zou blijven. Dat doen ze door de aandacht van de mens op dwaalwegen te leiden.
In deze voordrachten biedt Rudolf Steiner het materiaal om de tijdsgebeurtenissen in het juiste perspectief te zien.
(paperback, 93p)
€ 13,00

klik hier voor meer informatie


Opdat mensen het horen (deel 1)
Het mysterie van de Kerstconferentie 1923 | 1924
Sergej O. Prokofieff

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.
In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)
€ 25,00

klik hier voor meer informatie


Visjes horen in het water
De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen
Cornelis Boogerd

In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing, ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.
(paperback, 172 pagina’s)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie


ABC Antroposofie op Instagram:
@abc_antroposofie