menu
 winkelmandje 

Het evangelie van de Pistis Sophia

De vier boeken van de verlosser

Het Evangelie van de Pistis Sophia is de geschiedenis van de 'elf jaren die Jezus na zijn opstanding met zijn discipelen doorbracht, en hen onderwees over de geheimen van het Zijnde.'
De discipelen nemen waar dat een drievoudig licht tot Jezus komt en hem opneemt in de schatkamer van het licht. Daar krijgt Jezus zijn lichtkleden, die alle mysteriën bevatten, alle mysteriën van binnen en buiten het pleroma. Omringd door dit geweldige licht keert Jezus terug tot zijn discipelen, en vandaaruit onderricht hij hen. Tegelijk onderstreept het Koptische document de gelijkwaardige, zelfs bevoorrechte positie van de vrouw in de kringen van de Gnosis; iets wat de andere apostelen slechts tandenknarsend verdragen.
Het is Maria Magdalena die richting geeft aan de dialoog en zij geeft blijk van de diepste inzichten. Jezus vergelijkt haar met het pleroma; zij is een ingewijde in de Mysteriën van het Licht. Elders noemt hij haar 'een vrouw die het Al kent'.
Het is een wonder dat deze prachtige tekst praktisch ongeschonden is bewaard, en het is een lange weg van het Grieks via het Koptisch tot het Nederlands van de eenentwintigste eeuw.

Het is aan de lezer om, in navolging van Maria Magdalena, zelf de diepte van de tekst te ontdekken. Hij kan daarbij het beste de raad uit de Pistis Sophia ter harte nemen: 'Laat niet na te zoeken, bij dag noch bij nacht en rust niet, totdat u de reinigende mysteriën vindt die u zullen zuiveren en u tot zuiver licht zullen maken, zodat u naar boven zult gaan en het licht van mijn rijk zult beërven.'

info van de uitgever
[Rozekruis Pers, 2020]

Het evangelie van de Pistis Sophia

De vier boeken van de verlosser

€ 24.50

ISBN 9789067324731