menu
 winkelmandje 

Het kleine kind - tot zeven jaar

Ouders en kinderen

45 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

De kracht van spel
De kracht van spel
Waar leerkrachten en kinderen elkaar ontmoeten

Annerieke Boland (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 34.90    ‹  geen verzendkosten!   

Een 'gedegen werk' over de betekenis van het spel voor het jonge kind. Met vele praktijkvoorbeelden geïllustreerd, bieden de auteurs inzicht in verschillende vormen van spel; de rol van de leerkracht daarin; de relatie van spel met taal en rekenen, zelfsturing, relatie en gedrag.

(paperback, 271p)

Antroposofische kinderopvang
Antroposofische kinderopvang
Voor kinderen van 0-13 jaar

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 16.00

De antroposofische kinderopvang is bezig met een gestage opmars. In steeds meer plaatsen zijn voorschoolse (voor jonge kinderen) en buitenschoolse (voor kinderen van 4 tot 13 jaar) actief. Voor deze beide leeftijdsgroepen geeft de schrijfster een schat aan informatie over het hoe en waarom van de wijze waarop gewerkt wordt. Daarbij komen alle aspecten van de opvang aan bod, zoals het dag-, week- en jaarritme; het spelen; het kunstzinnig en ambachtelijk bezig zijn; de inrichting enzovoort.

(paperback, 219p)

Basiszintuigen
Basiszintuigen
Waarnemen, hechting en stress reguleren bij kinderen tot 7 jaar

Karin Houwing · alles van deze auteur 

€ 16.00

In de eerste zeven jaar legt het kind een belangrijke basis in het ontwikkelen van vier belangrijke zintuigen: de tastzin, bewegingszin, leven- of vitaliteitszin en de evenwichtszin. Het gaat hier om het leggen van een basis waarop het kind zich kan verbinden, met de wereld, met anderen en met zichzelf. Karin Houwing beschrijft hoe je het kind in deze ontwikkeling begeleidt en doet dat op een concrete en heldere manier, waarbij ze veel praktische situaties en vragen behandelt en ook ingaat op het hechtingsproces en het omgaan met stress.

(paperback, 116p)

Kinderziekten
Kinderziekten
Oorzaak en behandeling

Michaela Glöckler en anderen · alles van deze auteur 

€ 27.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een uitgebreide uitgave met heel veel informatie over oorzaken en behandeling van kinderziekten, vanuit antroposofisch perspectief. Daarbij gaat het om lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind. Dit boek helpt je om kinderziekten te herkennen en te behandelen en om symptomen te verlichten, om te gaan met pijn en koorts en met chronische ziekten of ziekenhuisopname.

Een uitgebreide vraagbaak, helder ingedeeld, met registers.

(softcover, genaaid, 382p)

De grote wereld
De grote wereld
Van het kleine kind

Caroline von Heydebrand · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een prachtige tekst over de wereld van het kleine kind. De schrijfster, leerkracht op de eerste Vrije School, beschrijft hoe het kind de wereld beleeft en hoe opvoeders het kind door spel - speelgoed, en door het (laten) beleven van de wereld van de kleuren in het schilderen - een gezonde ontwikkeling kunnen bieden.

(brochure, 28p)

Dikkie, dikkie, duim
Dikkie, dikkie, duim
85 handgebaar- en vingerspelletjes

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Door gebaren te ondersteunen met liedjes en versjes, gaat het kind zich vanuit de belevingswereld verbinden met de klanken, tekst en de bewegingen. Bij het nabootsen van vingerspelletjes beweegt het denken van buiten naar binnen en geeft een innerlijk tevredenheid. Door het woordgebruik in de tekst wordt het spreken ontwikkeld en komt de taalontwikkeling op gang.

Deze uitgave bevat 85 handgebaar- en vingerspelletjes, op leeftijd geordend, met aanwijzingen en algemene informatie over het belang van deze 'vingeroefeningen'.

(Spiraalrug, 167p)

Als spelen niet vanzelf gaat
Als spelen niet vanzelf gaat

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Spelen is niet alleen leuk maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Sommige kinderen hebben moeite om tot spelen te komen, denk aan overactieve, getraumatiseerde of hoogbegaafde kinderen. Dit boekje bevat gezichtspunten en praktische aanwijzingen om deze kinderen ook 'aan het spelen te krijgen'.

(paperback, 128p)

Een kind wil de was doen
Een kind wil de was doen
Huishouden en opvoeding

Quirine Vervloet · alles van deze auteur 

€ 16.00

Als je je huishouden op orde hebt, heb je vervolgens tijd en aandacht voor de kinderen? - Misschien is dat wel anders: jonge kinderen vinden het heerlijk om na te bootsen en het voorbeeld van vader of moeder na te doen: afwassen, de vloer vegen, opruimen... Bovendien werkt dat positief op hun ontwikkeling. Dit helder en herkenbaar geschreven boek laat je zien hoe het huishouden een praktisch gebied is dat geen dagelijkse sleur maar een rijk pedagogisch oefenterrein is.

(paperback, 128p)

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Sam Tomlow · alles van deze auteur 

€ 16.00

Pas in de kleuterklas blijkt vaak dat een kind ten opzichte van zijn leeftijdgenootjes een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Dat vraagt om bijzondere aandacht, van de leerkracht en van de ouders. In deze uitgave wordt beschreven het kind zich ontwikkelt en hoe het kind leert . Vervolgens wordt ingegaan op de speciale situatie van kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben.

(paperback, 175p)

Begrijp je kind
Begrijp je kind
Vanzelfsprekend opvoeden door inzicht in ontwikkeling en gedrag

Ria Blom · alles van deze auteur 

€ 22.99    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuw en zeer bruikbaar boek over het opvoeden van kinderen tot 4 jaar, van de schrijfster van Regelmaat en inbakeren.

Het boek geeft een heldere uitleg over de ontwikkeling van het kleine kind, zó geschreven dat de opvoeder het gedrag van het kind beter leert te 'lezen'. Vraagstukken als ritme, gewoonten, verwennen en wennen worden behandeld - en vooral hecht de schrijfster nadruk aan 'vanzelfsprekendheid' in het opvoeden, dat een positieve basis geeft voor kind en opvoeders. In het boek komen heel veel herkenbare voorbeelden voor (uit de rijke ervaring van de schrijfster als verpleegkundige in het Kindertherapeuticum) met directe praktische raadgevingen.

(paperback, 207p)

De baas over je lijf
De baas over je lijf
Over bloot, aanraken en grenzen

Melanie Meijer (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 24.00    ‹  geen verzendkosten!   

Een boekje (voorheen drie afzonderlijke uitgaven) om met jonge kinderen samen te bekijken, over bloot zijn, aanraken en grenzen stellen. Het boekje bestaat uit vriendelijke illustraties met een heel korte tekst, en daarbij twee eenvoudige vragen, om met je kind in gesprek te zijn op een manier die bij de kinderlijke belevingswereld past.

(hardcover, genaaid, 95p) Kleuterleeftijd

Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen (62)
Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen (62)

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 5.00

Dat slapen voor een klein kind van groot belang is, dat weet iedereen. Toch zijn er veel kinderen die moeilijk inslapen of andere slaapproblemen hebben (zoals ook in de kinderopvang steeds vaker gesignaleerd wordt). Soms is het moeilijk om daarin verandering aan te brengen, en dat gaat dan ook nog ten koste van de nachtrust van ouders. In deze dubbelbrochure staan een gezonde slaap en slaapproblemen centraal, en worden oplossingsrichtingen aangeven om met slaapproblemen bij jonge kinderen om te gaan.

Zonnestraaltjes
Zonnestraaltjes

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 17.00

Uit de praktijk van een ervaren kleuterjuf: een verzameling van ruim 75 kleine verhaaltjes voor kleuters, met name herhaal-verhaaltjes waar jonge kinderen verzot op zijn.

Ook met ideeën en tips om spelletjes te doen rond de verhaaltjes en om zelf verhaaltjes te maken.

(uitgave met spiraalrug, 90p.)

Kijk eens
Kijk eens

Hennie de Gans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Kinderen kijken met verwondering de wereld in. Dat is een kostbaarheid die gestimuleerd kan worden met de liedjes, versjes en verhaaltjes in deze uitgave.

Na een inleiding over het kijken, volgen een aantal thema's (bijvoorbeeld: bomen, bloemen, eendjes, moeren, de wind) met liedjes, versjes en kleine verhaaltjes. Met een CD met de liedjes.

(uitgave in ringband, 123p)

Bakersprookjes
Bakersprookjes

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Bakersprookjes, sprookjes die geschikt zijn voor peuters en kleuters, zijn niet alleen heerlijk om naar te luisteren, én heerlijk om voor te lezen of te vertellen, maar vormen voor de ontwikkeling van het kind ook een kostbare schat. Bakersprookjes zijn waardevol in de ontwikkeling van de zintuigen en de taalontwikkeling en spreken het kind dáár aan waar het op dat moment in zijn ontwikkeling is. Naast zo'n 50 sprookjes en versjes, vindt u in deze uitgave ook informatie over de achtergronden van bakersprookjes en over de manier waarop zij thuis of op school tot leven gewekt kunnen worden.

(hardcover, 174p)

Het belang van de wilsontwikkeling
Het belang van de wilsontwikkeling
Van het kleine kind

I. Vonk · alles van deze auteur 

€ 3.95

Weergave van een voordracht over de ontwikkeling van de wil bij peuters en kleuters, door een ervaren kleuterjuf.

(VOK-Cahier nr.9; brochure, 15p)

Antroposofische zorg bij kinderziekten (58)
Antroposofische zorg bij kinderziekten (58)

Freya Pardoel, Edith Minnaar & Loes Klinge · alles van deze auteur 

€ 3.00

In deze brochure worden de negen meest voorkomende kinderziekten op een rijtje gezet en wordt besproken hoe deze ziekte verloopt, hoe deze te herkennen is en hoe je er aan kunt bijdragen dat de ziekte zo goed mogelijk verloopt. Met tips voor wikkels, baden, voeding en dergelijke, en natuurlijk ook met enige achtergrondinformatie over het belang van kinderziekten, koorts en meer.

(brochure, geniet, 38 pagina’s)

Je kind beter begrijpen
Je kind beter begrijpen
Ieder kind zijn eigen constitutie

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Kinderen (maar zij niet alleen) hebben eigenschappen die niet zozeer individueel persoonlijk zijn, maar die bij een bepaald ´type´ horen. In het opvoeden is het van belang en erg behulpzaam, als je kunt onderscheiden wat aan je kind individueel is en waarin het kind meer met een bepaald ´type´samenvalt. In dit toegankelijke boekje worden de vier constitutietypen besproken, evenals de zgn groot- en kleinhoofdige kinderen en de aardse en kosmische typen. Met veel praktische tips en adviezen.

(paperback, 140 pagina´s)

Bewegen
Bewegen
Eerst je lijf in, dan de wereld in

Evelien van Dort · alles van deze auteur 

€ 16.00

Bewegen: is essentieel in de ontwikkeling van het kind. Het draagt er aan bij dat het kind zich ’lekker in zijn lijf’ voelt - en dat is een gezonde basis voor het leven en de toekomst. In dit boekje gaat het over het ontwikkelen van het bewegen, de relatie met de zintuigen, het belang van het spelen en de relatie met het leren. Vervolgens komen er nog een aantal belangrijke vragen aan bod (in verband met overactieve kinderen, computerspelletjes, weerbaarheid en meer).

Paperback, 110 pagina’s

De vrijekleuterklas
De vrijekleuterklas

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 16.00

Ben je benieuwd hoe het er in een vrijeschoolkleuterklas aan toe gaat? Dit boekje staat boordevol informatie over nagenoeg alle aspecten van het vrijeschoolkleuteronderwijs en geeft een beeld van wat er dagelijks, wekelijks en door het jaar heen gebeurt. Waarom is het spelen zo belangrijk, waarom euritmie, waarom de seizoenentafel, waarom is ritme zo belangrijk - en nog veel meer!

Een toegankelijke inleiding in de wereld van het vrijeschoolonderwijs!

(paperback, 119p)

 « 123 »