menu
 winkelmandje 

Opvoeden - algemeen

Ouders en kinderen

54 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

Ik houd je vast
Ik houd je vast
De kracht van aanraking van je kind

Annette Bakker · alles van deze auteur 

€ 7.90

Een fijn boek over het belang van het vasthouden en aanraken van je kind. Aan bod komen onder andere de ervaringen van de schrijfster met haar te vroeg geboren kindje, vasthouden om te hechten, de rol van het vasthouden in vorige generaties, vasthouden door de vader en anderen, het dagelijkse 'praktische' leven, en nog veel meer.

(paperback, 127p) VAN 13,99 VOOR 7,90

Tao Te King voor ouders
Tao Te King voor ouders
Opvoeden in evenwicht

Lao Tse & William Martin · alles van deze auteur 

€ 6.90

Een fijn boek waarin de taoïstische wijsheid wordt toegepast op het opvoeden. In deze 81 poëtische teksten is een boel wijsheid te vinden over de kunst van het opvoeden. Alleen door het juiste voorbeeld te geven kan je iets op je kinderen overdragen; zo voedt je niet alleen jezelf maar ook je kinderen op.

(paperback, 167p)

(VAN 11,99 VOOR 6,90)

Diagnosedrift
Diagnosedrift
Hoe onze labelcultuur kinderen tekort doet

Sanne Bloemink · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

Steeds meer kinderen krijgen een 'label' opgeplakt - autisme, Asperger, hoogbegaafd, dyslectisch, noem maar op. Ligt dat aan de kinderen?

De schrijfster onderzocht dit en sprak met vele ouders, leerkrachten, psychiaters en anderen. Is er iets met de kinderen, of heeft het te maken met wat 'normaal' geacht wordt en met onze blik op opvoeding en onderwijs? - Een boek dat overtuigend oproept om beter te kijken naar het individuele kind en ons te bezinnen op onderwijs en opvoeding.

(paperback, 165p)

Opvoeding en zelfopvoeding
Opvoeding en zelfopvoeding
Van kinderen en tieners

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 13.50

Deze uitgave bevat een voordracht en twee voordrachtsfragmenten waarin Rudolf Steiner ingaat op de vraag hoe wij kunnen opvoeden - op het juiste moment het goede doen - en het opgroeiende kind het vermogen tot zelfopvoeding bij te brengen. Daarbij gaat het over dankbaarheid, over liefde en over het vinden van de juiste verhouding tot 'plicht'.

(paperback, 59p)

Gezond opgroeien in de digitale mediawereld
Gezond opgroeien in de digitale mediawereld
Een gids voor ouders en opvoeders

Klaus Scheler (red.) · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

De wereld van de digitale media bewerken allerlei meer of minder schadelijke neveneffecten bij kinderen, denk aan: schade aan de ontwikkeling van de hersenen, stress, verslavingsgevaar, cyberpesten of sexting. Toch is hun behoefte aan de wereld van die media sterk. - Wat kun je als ouder/opvoeder doen om een goede balans te vinden tussen de behoefte van de kinderen en een zo gezond mogelijke omgang met die media?

Een aantal deskundigen beschrijven de verschillende aspecten van dit belangrijke vraagstuk.

(paperback, 148p)

Levenselixer
Levenselixer
Voor ouders, opvoeders en andere volwassenen

Ad Dekkers · alles van deze auteur 

€ 15.00

Hebben opvoeders per definitie een vorm van instinct, die zorgt dat zij op een goede manier met kinderen en met hun ontwikkeling omgaan?

We weten dat het zo niet (meer) werkt. In dit boekje wordt een weg aangegeven om de kinderen heel verfijnd waar te nemen. Een zuivere waarneming van het kind; inzicht in de biografische wetmatigheden in de ontwikkeling van het kind en een houding van openheid en verwondering stellen, zijn waardevolle instrumenten voor elke opvoeder.

(paperback, 72p)

Levensbronnen van de ziel
Levensbronnen van de ziel

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 18.00

Herbert Hahn was de eerste leerkracht die, met hulp van aanduidingen van Rudolf Steiner, godsdienstles gaf op de eerste Vrije School. Het onderwijs stond los van welke richting dan ook en beoogde een religieuze oriëntatie te geven die zijn uitdrukking krijgt in respect voor de mens, de natuur en de aarde. In dit boek verwerkte Hahn zijn ervaringen en biedt hij talloze voorbeelden en gezichtspunten voor leerkrachten en ouders.

(paperback, 199p)

Wat is wijsheid
Wat is wijsheid
Seksuele opvoeding van jonge kinderen

Channah Zwiep · alles van deze auteur 

€ 13.00

Seksuele opvoeding en voorlichting is nog steeds geen gewoon onderdeel van de opvoeding. Veel ouders hebben er moeite mee. Dit boekje biedt hun een helpende hand. Seksualiteit krijgt een brede omschrijving: het heeft te maken met lichamelijkheid, intimiteit en geslachtelijkheid. De auteur, pedagoge, geeft een globaal overzicht van de ontwikkelingsfases van het kind, maar benadrukt dat ieder een eigen tempo volgt. Na een algemene inleiding volgen veel praktische adviezen: over vaak voorkomend seksueel getint gedrag, het beantwoorden van vragen, vooroordelen en angsten van ouders en hoe die te overwinnen. (paperback, 103p)

Kinderen & scheiding
Kinderen & scheiding
Hoe houd je de communicatie met je kinderen goed

Jennifer Croly · alles van deze auteur 

€ 7.90

Kinderen kampen vaak met gevoelens van verlies en hebben moeite hun gevoelens te uiten na een scheiding. Dit boek geeft informatie over de gevolgen van een scheiding voor peuters tot (jong)volwassenen. Ze geeft veel praktische voorbeelden over allerlei aspecten van het scheiden en laat zien hoe je de verbinding met de kinderen optimaal kunt houden.

Jennifer Croly is lerares, zelf gescheiden en moeder van vier kinderen. Ze heeft ook haar eigen ervaringen verwerkt in dit boek.

(paperback, 192p) Van 16,95 voor 7,90

En nu... mindful ouderschap
En nu... mindful ouderschap
Aanmodderen en aanwezig zijn

Bea Kalter · alles van deze auteur 

€ 11.25

Een pleidooi om het idee dat opvoeden perfect moet (of zou kunnen) verlopen los te laten. Minder beschermen, minder betuttelen - meer aanwezig zijn en geweldloos laveren, bijsturen en in contact blijven.

Een boekje dat een ander licht kan werpen op veel herkenbare situaties.

(paperback, 94p)

Begrijp je kind
Begrijp je kind
Vanzelfsprekend opvoeden door inzicht in ontwikkeling en gedrag

Ria Blom · alles van deze auteur 

€ 20.99    ‹  geen verzendkosten!   

Een nieuw en zeer bruikbaar boek over het opvoeden van kinderen tot 4 jaar, van de schrijfster van Regelmaat en inbakeren.

Het boek geeft een heldere uitleg over de ontwikkeling van het kleine kind, zó geschreven dat de opvoeder het gedrag van het kind beter leert te 'lezen'. Vraagstukken als ritme, gewoonten, verwennen en wennen worden behandeld - en vooral hecht de schrijfster nadruk aan 'vanzelfsprekendheid' in het opvoeden, dat een positieve basis geeft voor kind en opvoeders. In het boek komen heel veel herkenbare voorbeelden voor (uit de rijke ervaring van de schrijfster als verpleegkundige in het Kindertherapeuticum) met directe praktische raadgevingen.

(paperback, 207p)

Puur elkaar grootbrengen
Puur elkaar grootbrengen

Jolijn Hendriks · alles van deze auteur 

€ 17.50

Hoe (hooggevoelige) volwassenen, ouders en kinderen samen kunnen groeien

Vanuit eigen ervaring en vanuit de ervaringen van de opvoeders en kinderen die zij begeleidt, pleit de schrijfster voor een manier van opvoeden waarin sprake is van een zekere wederkerigheid: het besef dat kinderen ook hun ouders doen opgroeien. Door tijd voor elkaar te maken en door zonder oordeel naar elkaar te luisteren en kijken ontstaat een andere dynamiek die ieder goed doet. Met vele praktische voorbeelden en vraagstukken.

(paperback, 208p.)

Dit kan ik jullie nog vertellen
Dit kan ik jullie nog vertellen

Kim Lapré · alles van deze auteur 

€ 12.00

Een bijzonder boekje dat de tekst bevat van vijf voordrachten die de auteur hield op vakdagen voor leerkrachten en werkers in de sociaaltherapie over de religieuze basis van hun werk. De teksten bestaan deels uit beschouwingen over de zgn 'Handelingen die Rudolf Steiner schreef voor het religieus onderwijs op de vrijeschool en bieden verdieping en nieuwe inzichten: ze bevatten daarmee veel waardevolle inhoud voor ieder die het werken met kinderen wil verdiepen.

(paperback, 75p., met afb. in kleur))

Mijn kind is anders
Mijn kind is anders
Elk kind mag zichzelf zijn

Liesbeth Hop · alles van deze auteur 

€ 13.99

Veel kinderen zijn 'anders' dan andere kinderen. Dat kan in opvoeding en onderwijs voor problemen zorgen. Vaak krijgen ze dan wel een etiket (ADHD, ADD, PDD-NOS enz.) - maar daarmee is nog niet bevorderd dat ze ook worden gezien als wie ze zijn.

De schrijfster (jeugd- en gezinscoach) bespreekt nagenoeg alle aspecten van dit vraagstuk: hoe je als ouder merkt dat je kind anders is; waarom er zoveel kinderen anders zijn; hoe ouders, school of jeugdzorg hiermee om kunnen gaan - en dat alles in het licht van het streven dat elk kind anders mag zijn en individueel in zijn ontwikkeling gestimuleerd zou moeten worden.

(paperback, 231p)

Puberbrein binnenstebuiten
Puberbrein binnenstebuiten

Huub Nelis & Yvonne van Sark · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Elke opvoeder en elke leerkracht zal het kunnen bevestigen: het omgaan met en begeleiden van pubers komt je niet aanwaaien. In deze uitgave wordt beschreven hoe jongeren van 10 tot 25 jaar zich ontwikkelen en welke veranderingen zich in hun brein afspelen. Het geeft inzicht, nuttige informatie en tips rondom de vele vragen die aan de orde zijn bij het omgaan met pubers en adolescenten: hoe kun je hen het best benaderen, hoe ga je om met de risico's die zij tegenkomen, hoe stimuleer je ze om te blijven leren, hoe vinden zij hun weg in een wereld vol prikkels?

(paperback, genaaid, 324p)

De nacht onze beste bondgenoot
De nacht onze beste bondgenoot
Wilsmens - hoofdzaak

Hugo Pronk en Jacques Meulman · alles van deze auteur 

€ 10.00

Twee vakmensen aan het woord: Hugo Pronk vertelt over wat er in de nacht met de mens gebeurt - en hoe de pedagoog daar zó op in kan spelen dat 'dag' en 'nacht' in het opgroeiende en lerende kind vruchtbaar op elkaar inwerken.

Jacques Meulman laat zien hoe je als ouder of leerkracht het kind in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling zó aan kan spreken dat de ontwikkeling van het kind zich zo optimaal mogelijk voltrekt.

(paperback met flappen, 68p)

Kids & Co
Kids & Co
Van kinderwens naar co-ouderschap in een niet-traditioneel gezin

Joriene de Vos · alles van deze auteur 

€ 18.50

Niet-traditionele gezinnen komen steeds vaker voor. Hoe is het als daar een kinderwens leeft en die wens vervuld gaat worden?

Dit boek vertelt wat daar allemaal bij komt kijken en hoe je vanuit het belang van het kind alle aspecten goed kunt voorbereiden en regelen.

(paperback, 125p)

Digiziek
Digiziek
Pleidooi voor offline leven

Manfred Spitzner · alles van deze auteur 

€ 12.50

Kan het kwaad dat de moderne mens (en jongere mensen bij uitstek) dagelijks uren bezig zijn met computers en mobieltjes?

Manfred Spitzner, hersenonderzoeker, laat dat onweerlegbaar zien. Het overvloedige beeldschermgebruik leidft onder meer tot stress, depressie, slapeloosheid, een slechtere motoriek en andere klachten. Het is dringend nodig dat niet alleen opvoeders en leerkrachten, maar iedereen zich hiervan bewust wordt.

(paperback, 405p)

Wilsopvoeding en wilsscholing
Wilsopvoeding en wilsscholing

Joop van Dam · alles van deze auteur 

€ 12.50

Wat is eigenlijk de kracht achter de ontwikkeling van het kind? Hoe stimuleer je dat een kind ook later, als volwassene, in beweging en ontwikkeling blijft?

Het geheim zit hem in de wil. In dit boekje wordt beschreven hoe de wil zich door de verschillende levensfasen ontwikkelt en hoe je een gezonde ontwikkeling van de wil stimuleert.

(paperback, 51 p)

Ouderschap vanuit je hart
Ouderschap vanuit je hart

Lida van Ruijven-Bank · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Gebaseerd op veel praktijkervaring beschrijft de schrijfster hoe je als ouder van een jong kind om kunt gaan met allerlei vragen, zoals borstvoeding - werk en ouderschap - de kindercrêche - slapen - voeding en meer. Heel veel vragen die ouders hebben komen aan bod, de schrijfster kiest voor een praktische aanpak gebaseerd op het volgen van je hart en gezond verstand.

(paperback, 320 pagina’s)

 « 123 »