menu
 winkelmandje 

Opvoeden - antroposofie

Ouders en kinderen

59 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/3
 sortering

 « 123 » 

Onderwijs in tijden van crisis
Onderwijs in tijden van crisis
De strijd van Michaël met de draak

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 18.00

Deze uitgave bevat de (uitgebreide en bewerkte) tekst van een voordracht die de auteur in 2022 hield. Zo geeft de auteur niet alleen een beeld van het crisiskarakter van onze tijd, maar ook een beeld van de ontwikkeling van een spirituele cultuur, vanuit het oude Griekenland tot in de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. In de verbinding met Michaël ligt een impulserende kracht die van groot belang is voor de nabije toekomst.

(paperback, met afb. in kleur, 81p)

Ieder kind zijn temperament
Ieder kind zijn temperament

Wil van Houwelingen · alles van deze auteur 

€ 13.50

Opvoeden wordt nooit makkelijk. Maar inzicht in het temperament van je kind kan wel heel behulpzaam zijn. Deze uitgave bevat enkele teksten van Rudolf Steiner en een verzameling van enkele artikelen van een ervaren vrijeschoolleerkracht over de temperamenten - en vooral de vraag: hoe ga je ermee om?

(paperback, 61p)

Over het denken, de puber en de pedagogie
Over het denken, de puber en de pedagogie

T. ten Böhmer · alles van deze auteur 

€ 3.95

Deze brochure bevat de schriftelijke uitwerking van een voordracht waarin o.a. de rijping tot het puber-zijn, de wijze waarop de puber de wereld in kijkt en de betekenis van opvoeding en school besproken worden.

(brochure, 26p)

Het geheim van de temperamenten
Het geheim van de temperamenten

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Wie ben ik, en wat is mijn temperament. Een interessante vraag: laat de andere mens mij in zijn houding en gedrag zichzelf zien, of kom ik zijn of haar temperament tegen?

In deze uitgave een voordracht en een aantal voordrachtsfragmenten, waarin Rudolf Steiner de vier temperamenten beschrijft en toelicht.

(paperback, 66p)

Seksuele ontwikkeling en opvoeding
Seksuele ontwikkeling en opvoeding

Lois Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

- Vanuit (zelf)vertrouwen veilig verbinden -

Dit boek is een welkome hulp voor opvoeders die... toch altijd een beetje worstelen met de vraag hoe je je kind begeleidt in de ontwikkeling van zijn seksualiteit. Het plaatst seksualiteit in een breder perspectief dat ook te maken heeft met vertrouwd zijn met je lichaam en vertrouwen hebben in andere mensen. Het geeft een beeld van de ontwikkeling van de seksualiteit tijdens het opgroeien en biedt gezichtspunten om je eigen blik op seksualiteit tegen het licht te houden.

(paperback, 178p)

Pedagogie, kunst en moraliteit
Pedagogie, kunst en moraliteit

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 15.00

Twee voordrachten over de morele opvoeding van het kind. Daarbij blijkt een bijzondere rol weggelegd voor bezigheden waarover vrijeschool ouders soms vragen hebben: kunst en euritmie.

(paperback, 76p)

Zichtlijnen voor opvoeding
Zichtlijnen voor opvoeding
En ouderschap

Edmond Schoorel en Ruth Keller · alles van deze auteur 

€ 15.00

Het geldt altijd: ouders en opvoeders hebben het beste voor met de betrokken kinderen - maar soms loop je vast. In die situatie is het fijn om weer zicht te krijgen, op je situatie en de praktische stappen om die te veranderen. - Op basis van hun langjarige ervaring met de begeleiding van kinderen en ouders reiken de auteurs in dit boekje een schat aan inzichten, ervaringen én voorbeelden aan, die perspectief bieden en de 'beste wil' weer naar boven halen.

(paperback, 128p)

Kind,...  wie ben je?
Kind,... wie ben je?

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Het is misschien wel de belangrijkste vraag in het opvoeden en onderwijzen: 'kind, wie ben je?' In deze brochure (33p) wordt daar vanuit drie verschillende gezichtspunten naar gekeken. Het antwoord op deze kernvraag wordt niet gegeven; het belang van die vraag is dan ook vooral om hem vaak te stellen en niet te vergeten...

Puberen om mens te worden (73)
Puberen om mens te worden (73)

Jeanne Meijs · alles van deze auteur 

€ 5.00

Jeanne Meijs heeft een schat aan ervaring rond opvoedingsvraagstukken, en in het bijzonder vragen rondom kinderen in de puberteit. In deze brochure geeft zij de kern van haar inzichten over het opvoeden van pubers. In korte heldere hoofdstukken biedt zij opvoeders handvatten en inzichten aan die in het contact met pubers behulpzaam zijn. Deelthema's die onder meer aan de orde komen zijn: Waarom reageer ik zoals ik reageer; soorten van puberteit; verveling; seksualiteit; liegen en stelen; uitzonderingen,

(brochure, gelijmd, 61p)

Als denken voor vertrouwen komt
Als denken voor vertrouwen komt
- Beter begrip voor hoogbegaafde kinderen -

Sam Tomlow · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een interessant boekje dat een belangrijk aspect van hoogbegaafdheid in de kindertijd beschrijft: een kind dat (te) vroeg 'wakker' is in zijn bewustzijn doet (te) weinig ervaring op met het ervaren van iets dat in de kinderjaren heel belangrijk is: vertrouwen. Het vroeg wakkere kind kan er daarom meer moeite mee krijgen om zich te verbinden.

Waarop berust dit inzicht en hoe kun je daar als opvoeder mee omgaan? - Daarover gaat dit boekje.

(paperback, 118p.)

Opvoeden in menskundig perspectief (72)
Opvoeden in menskundig perspectief (72)

Jan Saal · alles van deze auteur 

€ 3.00

Wat betekent het voor het opvoeden van kinderen als we er vanuit gaan dat een mens bij zijn geboorte geen onbeschreven blad is - maar voortkomt uit een andere, spirituele werkelijkheid en al van alles met zich meebrengt? In het opgroeien hebben we daarnaast te maken met algemene wetmatigheden: ontwikkelingsfasen waar ieder mens doorheen gaat.

In deze brochure, inclusief een bewerkte voordracht van Rudolf Steiner, gezichtspunten over opvoeden in een nieuw perspectief.

(brochure, 36p.)

De grote wereld
De grote wereld
Van het kleine kind

Caroline von Heydebrand · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een prachtige tekst over de wereld van het kleine kind. De schrijfster, leerkracht op de eerste Vrije School, beschrijft hoe het kind de wereld beleeft en hoe opvoeders het kind door spel - speelgoed, en door het (laten) beleven van de wereld van de kleuren in het schilderen - een gezonde ontwikkeling kunnen bieden.

(brochure, 28p)

Dikkie, dikkie, duim
Dikkie, dikkie, duim
85 handgebaar- en vingerspelletjes

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Door gebaren te ondersteunen met liedjes en versjes, gaat het kind zich vanuit de belevingswereld verbinden met de klanken, tekst en de bewegingen. Bij het nabootsen van vingerspelletjes beweegt het denken van buiten naar binnen en geeft een innerlijk tevredenheid. Door het woordgebruik in de tekst wordt het spreken ontwikkeld en komt de taalontwikkeling op gang.

Deze uitgave bevat 85 handgebaar- en vingerspelletjes, op leeftijd geordend, met aanwijzingen en algemene informatie over het belang van deze 'vingeroefeningen'.

(Spiraalrug, 167p)

Als spelen niet vanzelf gaat
Als spelen niet vanzelf gaat

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 15.00

Spelen is niet alleen leuk maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Sommige kinderen hebben moeite om tot spelen te komen, denk aan overactieve, getraumatiseerde of hoogbegaafde kinderen. Dit boekje bevat gezichtspunten en praktische aanwijzingen om deze kinderen ook 'aan het spelen te krijgen'.

(paperback, 128p)

Ik lees, ik lees wat jij niet leest
Ik lees, ik lees wat jij niet leest

Ed Taylor · alles van deze auteur 

€ 2.00

Als ouder/opvoeder wens je elk kind toe dat het het geheim van het lezen ervaart: het plezier enerzijds, het meebeleven, meebegrijpen en in je eigen leven meenemen van het gelezene anderzijds.

In dit boekje beschrijft Ed Taylor hoe de taal en het lezen aan kunnen sluiten op de ontwikkeling van kleuter, schoolkind en puber, geeft een leidraad voor het kiezen van een passend boek en bespreekt verschillende voorbeelden uit de jeugdliteratuur. Het boek bevat ook een lijst met aanbevolen titels.

(paperback, 54p)

Een kind wil de was doen
Een kind wil de was doen
Huishouden en opvoeding

Quirine Vervloet · alles van deze auteur 

€ 15.00

Als je je huishouden op orde hebt, heb je vervolgens tijd en aandacht voor de kinderen? - Misschien is dat wel anders: jonge kinderen vinden het heerlijk om na te bootsen en het voorbeeld van vader of moeder na te doen: afwassen, de vloer vegen, opruimen... Bovendien werkt dat positief op hun ontwikkeling. Dit helder en herkenbaar geschreven boek laat je zien hoe het huishouden een praktisch gebied is dat geen dagelijkse sleur maar een rijk pedagogisch oefenterrein is.

(paperback, 128p)

Enthousiasme
Enthousiasme

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Een bewerking van een voordracht die de auteur hield waarin hij spreekt over het leven na de dood en de bron van enthousiasme.

(brochure, geniet, 15p)

Slaappatronen
Slaappatronen

Edmond Schoorel & Nicole Weerts · alles van deze auteur 

€ 15.00

- De ontwikkeling van gezonde slaap bij kinderen en wat je kunt doen als het niet vanzelf gaat - In deze uitgaven komen nagenoeg alle aspecten van 'slaapproblemen' aan de orde: wat is de betekenis van de slaap / hoe verloopt de slaap 'normaal' / wat gebeurt er 's nachts eigenlijk / betekenis van ritme / wat kun je doen als je kind problemen met slapen heeft (voor zuigelingen, kleuters, schoolkinderen, pubers).

(paperback, 141p)

Ontspannen kinderen
Ontspannen kinderen

Lorraine E. Murray · alles van deze auteur 

€ 15.00

- Help kinderen goed in hun vel door mindfulness activiteiten -

Door allerlei factoren hebben kinderen in onze tijd steeds meer te maken met spanningen, die kunnen leiden tot problemen met stress of gedrag. In dit boek wordt beschreven hoe opvoeders, nauw aansluitend bij de dagelijkse gang van zaken op school of thuis, kleine oefeningen kunnen doen die in veel gevallen direct baat hebben.

(paperback, 190p)

Gezond onderwijs
Gezond onderwijs

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Deze brochure bevat de tekst van een voordracht tijdens de Zomercursus en handelt o.m. over het etherlichaam, de fase van leerrijpheid en andere aspecten van het vrijeschoolonderwijs die te maken hebben met de gezondheid zoals die door onderwijs en opvoeding gestimuleerd kunnen worden.

(26p)

 « 123 »