menu
 winkelmandje 

Vrijeschoolonderwijs

Ouders en kinderen

70 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4
 sortering

 « 1234 » 

Wat na de steinerschool?
Wat na de steinerschool?
12 interviews met oud-leerlingen

Enya Cornelis & Sietske van Poelgeest · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Veel vrijeschoolouders, en anderen, vragen het zich wel eens af: hoe zal het mijn kind gaan ná de vrijeschool? Kan zij/hij dan nog wel... dit of dat gaan studeren of doen?

Deze bundel bevat twaalf interviews met oud-leerlingen van vrijescholen in Vlaanderen die een kleurrijk beeld geven van de weg die zij ná de vrijeschool bewandeld hebben.

Inspirerend!

(paperback, genaaid, 98p)

Jaarplanner 2024-2025
Jaarplanner 2024-2025
Leven met de seizoenen

Manon Berendse · alles van deze auteur 

€ 21.50    ‹  geen verzendkosten!   

Hij is er weer: de fijne Jaarplanner samengesteld door Manon Berendse. Met veel ruimte voor afspraken en plannen; achtergronden bij de jaarfeesten, opvoedtips, knutselideeën, inspirerende uitspraken. De jaarplanner loopt van juli 2024 tot en met augustus 2025.

(kalender, 72p)

De Vrijeschooluitdaging
De Vrijeschooluitdaging
Op weg naar de bewustzijnsziel

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een ervaren Vrijeschool-leerkracht beschrijft een zoektocht die naar de kern van het Vrijeschoolonderwijs voert. Die kern ligt in het wekken en ontwikkelen van de bewustzijnsziel. - Hoe kun je als leerkracht die weg gaan?

Dat wordt in 10 hoofdstukken vanuit verschillende aspecten beschreven.

Met 7 bijlagen waar ook praktisch mee gewerkt kan worden.

(paperback, groot formaat, met afb. in kleur, 116p)

Waldorf- Vrijeschool- Steineronderwijs in praktijk
Waldorf- Vrijeschool- Steineronderwijs in praktijk
Een onderzoek hoe kinderen leren in de lagere klassen

Els Göttgens · alles van deze auteur 

€ 25.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een bevlogen en leerrijk werkboek voor leraren! De schrijfster heeft vele jaren ervaring als Vrijeschooljuf (in Nederland en in de VS). In deze uitgave beschrijft ze levendig en enthousiasmerend over het concrete werken met de kinderen in de klas (de eerste drie leerjaren), o.a. over het lezen, vertellen, spelling, hoofdonderwijs, rekenen, toneelspelen, vreemde talen en meer.

(A4-formaat, ringband, 73p)

Onderwijs in tijden van crisis
Onderwijs in tijden van crisis
De strijd van Michaël met de draak

Frans Lutters · alles van deze auteur 

€ 18.00

Deze uitgave bevat de (uitgebreide en bewerkte) tekst van een voordracht die de auteur in 2022 hield. Zo geeft de auteur niet alleen een beeld van het crisiskarakter van onze tijd, maar ook een beeld van de ontwikkeling van een spirituele cultuur, vanuit het oude Griekenland tot in de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. In de verbinding met Michaël ligt een impulserende kracht die van groot belang is voor de nabije toekomst.

(paperback, met afb. in kleur, 81p)

In school we trust
In school we trust

Philip Bakker · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Een blik op verborgen ontwikkelingslijnen in het internationale onderwijs -

Dit boek plaatst indringende vraagtekens bij de ontwikkelingen in en van het onderwijs. Aan de hand van uitvoerig onderzoek in een veelheid van nota's, beleidsstukken e.d. van commissies, foundations, internationale organisaties, wetenschappers e.d. wordt duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt. - De toekomst van het onderwijs richt zich op de belangen van economie en politiek, en niet op de ontwikkeling van het kind.

(paperback, 210p)

Christendom
Christendom
De wereldreligies - Veelvoud en samenklank

Albert Schmelzer & Angelika Schmitt · alles van deze auteur 

€ 18.00

Veel mensen groeien op zonder dat zij in aanraking komen of kennis nemen van de inhoud van een religie (laat staan van de verschillende wereldreligies). Toch is er in de grote religies veel te vinden dat van betekenis is als het gaat om grote actuele vraagstukken.

Bedoeld voor leerkrachten en ouders biedt dit boek (het eerste vertaalde deel uit een reeks van zeven) een toegankelijke inleiding tot het christendom waarin o.m. het leven van Jezus, inhouden uit het Nieuwe Testament en de geschiedenis van het christendom aan bod komen.

(paperback, 183p)

Antroposofische kinderopvang
Antroposofische kinderopvang
Voor kinderen van 0-13 jaar

Loïs Eijgenraam · alles van deze auteur 

€ 16.00

De antroposofische kinderopvang is bezig met een gestage opmars. In steeds meer plaatsen zijn voorschoolse (voor jonge kinderen) en buitenschoolse (voor kinderen van 4 tot 13 jaar) actief. Voor deze beide leeftijdsgroepen geeft de schrijfster een schat aan informatie over het hoe en waarom van de wijze waarop gewerkt wordt. Daarbij komen alle aspecten van de opvang aan bod, zoals het dag-, week- en jaarritme; het spelen; het kunstzinnig en ambachtelijk bezig zijn; de inrichting enzovoort.

(paperback, 219p)

Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven
Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven

Edwin Hübner · alles van deze auteur 

€ 10.00

In oktober 2022 kwamen alle leraren van de middelbare steinerscholen in Vlaanderen bijeen voor een studiedag over 'Steinerpedagogie in het media-tijdperk'. Prof. dr. E. Hübner gaf op deze dag een voordracht over dit thema, over de rol die media op scholen spelen, maar ook over wat de school moet doen om (gezondheids- en andere) problemen te voorkomen. Deze voordracht is vertaald en bewerkt door Wim Foquet.

(brochure geniet, 35p)

Hoe leer je vreemde talen?
Hoe leer je vreemde talen?
Een inleiding op het vreemdetalenonderwijs

Erhard Dahl · alles van deze auteur 

€ 15.00

Een uitgave voor leerkrachten die een inleiding geeft tot het onderwijzen van vreemde talen in de vrijeschool. wat is het doel van het vreemdetalenonderwijs en welke methodes kunnen daarbij zinvol worden toegepast? Dit wordt beschreven voor de onder-, midden- en bovenbouw en ook vragen als hoe en wanneer de grammatica aan bod komt en hoe en wanneer er aan het vormen van een woordenschat wordt gewerkt, worden kundig besproken.

(paperback, groot formaat, 59p)

Als leven en leren niet vanzelf gaan
Als leven en leren niet vanzelf gaan
Hoofd, hart en handen in de Tobiasschool

Marcel Seelen e.a. · alles van deze auteur 

€ 18.00

De Tobiassschool is een school voor speciaal onderwijs, waar kinderen die op de ’gewone’ school niet mee kunnen komen, een plekje kunnen vinden. In dit boekje wordt een beeld gegeven van de dagelijkse praktijk op de Tobiasschool in Amsterdam. Het geeft een levendig beeld van verschillende lessen, van de benadering van de leerkrachten en van de ervaringen van de leerlingen.

Geïllustreerd met kleurenfoto’s. (paperback, 131p)

Fundamenten van De Extra Les
Fundamenten van De Extra Les

Joep Eikenboom · alles van deze auteur 

€ 27.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om mee te werken. Het biedt een verdieping van de oefeningen die Audrey McAllen onder de noemer 'de extra les' beschreef. Voor degenen die werken met kinderen met leerproblemen, geeft deze uitgave verdiepende aanknopingspunten om aan te sluiten bij de spirituele dimensie van het kind.

(paperback, 307p)

De wordende mens: een wonder!
De wordende mens: een wonder!
Een ouderavond met Rudolf Steiner

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 3.00

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie.

Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.

(brochure, 28 pagina’s)

Menskunde innerlijk vernieuwd
Menskunde innerlijk vernieuwd

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 14.00

Herdrukt: In deze vier voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe een levende menskunde voor de opvoeder (leerkracht) een bron van enthousiasme kan worden. Daarmee kan pedagogie werkelijk een kunst worden. - Met een voorwoord van Joop van Dam.

(paperback, 83 pagina’s)

Motivatie en kompromissen in de vrije school
Motivatie en kompromissen in de vrije school

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreek over de vrijeschool-bovenbouw. Hij spreekt over de motivatie van de leerlingen en de samenhang van motivatie met het beleven van dankbaarheid, liefde en plicht. En hij spreekt, naar aanleiding van een concreet vraagstuk, over het sluiten van compromissen met betrekking tot het vrijeschoolonderwijs.

Met een inleiding van Ed Taylor.

(paperback, 40p) Van 8,50 voor 5,00

(LAATSTE EXEMPLAREN)

Onze school heeft een grondsteenspreuk
Onze school heeft een grondsteenspreuk

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Deze brochure (22p.) beschrijft de weg waarlangs vrijeschool Het Sterrenbos in Amerongen tot een grondsteenspreuk is gekomen. Jan Alfrink werd daarbij 'te hulp' geroepen en hij doet verslag van de verschillende bijeenkomsten die in het proces van het 'vinden' van de spreuk plaatsvonden en de thema's die daar werden besproken.

Een verreikende sociale daad
Een verreikende sociale daad

Emile Gevers, Ernst Lehrs · alles van deze auteur 

€ 10.00

- De opening van de Vrije School in Antwerpen op 11 september 1954 -

Vondsten in een archief: de tekst van twee voordrachten die in 1954 werden gehouden ter gelegenheid van de oprichting van de eerste steinerschool in België. Met een artikel over de ontstaansgeschiedenis van de steinerschool in België door Wilbrecht Lambers.

(pocketformaat, 83p, met afb. in ZW)

Bewegende klas
Bewegende klas
Innovatie in de Vrijeschool

Wolfgang Auer · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

In Duitsland wordt al ruim 15 jaar ervaring opgedaan met de 'bewegende klas': onderwijs in combinatie met heel veel spel en beweging. In deze werkuitgave wordt beschreven welke invloed deze vorm van onderwijs heeft op de ontwikkeling van het kind; met name de verschillende zintuigen. Daarnaast worden er een groot aantal bewegingsspelen beschreven en kan men, via een QR code, beeldmateriaal, liedjes en spelletjes bekijken.

(A4-formaat, ringband, 93p)

Antroposofische menskunde begrijpen
Antroposofische menskunde begrijpen
Veertien essays bij 'Algemene menskunde als basis voor de pedagogie' van Rudolf Steiner

Jan Deschepper & Albert Schmelzer · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Rudolf Steiners 'Algemene menskunde' vormt het fundament van de vrijeschoolpedagogie. Om deze belangrijke voordrachten te begrijpen, en er in de praktijk van het onderwijs mee te kunnen werken - is geen geringe opgave. - deze bundel bevat 14 essays, die elk een van de 14 voordrachten uit 'Algemene menskunde' behandelt. De inhoud van deze voordrachten worden in de essays 'naar alle kanten toe' toegelicht en in zekere zin 'toebereid' om anno nu te worden opgenomen in de praktijk.

Verzorgde uitgave, met vele noten, inleiding en afbeeldingen.

(paperback, 279p)

Leerkracht van de opkomende zon
Leerkracht van de opkomende zon

Henk Kranenborg · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

- Een pleidooi voor levend onderwijs -

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Henk Kranenborg (tevens auteur van 'Leven in het Onbenoembare').

Het boek telt 98 pagina's met veel kleurenillustraties en is uitgevoerd in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

 « 1234 »