menu
 winkelmandje 

Pedagogie voor professionals

ABC Boekenservice

63 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/4

 « 1234 » 

Dat heeft God knap bedacht
Dat heeft God knap bedacht

Jan Alfrink · alles van deze auteur 

€ 3.95

Het oproepen van verwondering wordt door veel vrijeschoolleerkrachten gezien als een van de belangrijkste doelen van het onderwijs. In deze brochure gaat het daarover, o.a. aan de hand van het vraagstuk of mens en wereld bij toeval zijn ontstaan, dan wel geschapen door een hogere macht.

(VOK-Cahier, brochure, 28p)

Een woord te zijner tijd... Deel 1
Een woord te zijner tijd... Deel 1
Een boek over taal op de Vrije School (deel I)

Hans ter Beek · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een oud-vrijeschoolleraar geeft een rijke beschrijving van het onderwijs in taal in de klassen 1, 2 en 3 van de Vrije School. Daarbij vertelt hij en passant ook over allerlei aspecten die met het Vrije Schoolonderwijs zijn verbonden, geeft literatuurverwijzingen en ervaringen met de jaarfeesten, en behandelt per klas hoe het taalonderwijs vormgegeven kan worden en hoe dat voor de ontwikkeling van het kind van belang is.

(uitgave op A4-formaat in spiraalband, 188p met afb. in kleur en ZW)

Een woord te zijner tijd... Deel 2
Een woord te zijner tijd... Deel 2
Een boek over taal op de Vrije School (II)

Hans ter Beek · alles van deze auteur 

€ 19.50

In dit deel behandelt de auteur het taalonderwijs op de Vrije School in de klassen 4, 5 en 6. Daarbij laat hij weer, aan de hand van voorbeelden, zien hoe het taalonderwijs in het periode-onderwijs aan bod komt, bespreekt en geeft voorbeelden van de vertelstof - en veel meer.

(Uitgave op A4-formaat in spiraalband, 240p, met afb. in kleur en ZW)

Een woord te zijner tijd... een boek over taal. Deel 3
Een woord te zijner tijd... een boek over taal. Deel 3
Deel III: 7e en 8e klas

Hans ter Beek · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een oud-vrijeschoolleraar geeft een rijke beschrijving van het onderwijs in taal in de klassen 7 en 8 van de Vrije School. Daarbij vertelt hij en passant ook over allerlei aspecten die met het Vrije Schoolonderwijs zijn verbonden, geeft literatuurverwijzingen en ervaringen met de jaarfeesten, en behandelt per klas hoe het taalonderwijs vormgegeven kan worden en hoe dat voor de ontwikkeling van het kind van belang is.

(uitgave op A4-formaat in spiraalband, 252p met afb. in kleur en ZW)

Het etherlichaam als pedagogisch instrument
Het etherlichaam als pedagogisch instrument
In de opvoeding van het kleine kind

Cornelis Boogerd · alles van deze auteur 

€ 23.75    ‹  geen verzendkosten!   

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s, met illustraties

Zonnestraaltjes
Zonnestraaltjes

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 17.00

Uit de praktijk van een ervaren kleuterjuf: een verzameling van ruim 75 kleine verhaaltjes voor kleuters, met name herhaal-verhaaltjes waar jonge kinderen verzot op zijn.

Ook met ideeën en tips om spelletjes te doen rond de verhaaltjes en om zelf verhaaltjes te maken.

(uitgave met spiraalrug, 90p.)

Kijk eens
Kijk eens

Hennie de Gans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Kinderen kijken met verwondering de wereld in. Dat is een kostbaarheid die gestimuleerd kan worden met de liedjes, versjes en verhaaltjes in deze uitgave.

Na een inleiding over het kijken, volgen een aantal thema's (bijvoorbeeld: bomen, bloemen, eendjes, moeren, de wind) met liedjes, versjes en kleine verhaaltjes. Met een CD met de liedjes.

(uitgave in ringband, 123p)

Een..., twee..., Huppetee!
Een..., twee..., Huppetee!

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Op de Vrije School wordt het latere rekenonderwijs in de kleuterjaren voorbereid... niet door eenvoudig te rekenen maar door spelletjes en door zingen. Zo kan het kind, met plezier, de rekenbegrippen die in allerlei liedjes en spelletjes voorkomen, in zich opnemen.

Opnieuw een belangrijk, en voor kleuterleidsters onmisbaar werk van de schrijfster die vele jaren ervaring heeft in het Vrije School kleuteronderwijs.

(Uitgave in ringband, 110 pagina’s)

Mag ik ook?
Mag ik ook?

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Jonge kinderen leren door ´na te doen. Meehelpen met datgene wat ze in hun omgeving zien gebeuren willen ze ook altijd. Afwassen, stoffen, vegen: het is voor hen spel, leren én plezier.

Voor iedereen die jonge kinderen in de nabijheid heeft, biedt deze uitgave vele ideeën, liedjes, versjes e.d. om thuis of in de klas met kinderen ´aan de slag te gaan´.

(Uitgave met spiraalrug, 150 pagina´s)

Natuurlijk
Natuurlijk
Natuurbeleven met jonge kinderen

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

’Natuurlijk’ staat vol met verhaaltjes, liedjes, versjes en knutsels, opgetekend uit de rijke ervaring van een Vrije Schoolkleuterleidtser. Zonder intellectuele weetjes, maar met beelden en doe-activiteiten op een natuurlijke wijze interesse wekken voor het wonder dat natuur heet. Want voor een kind is de natuur (nog) een wonder. Bestemd voor kinderen tot acht jaar.

102 pagina’s in spiraalband.

Nog een keer!
Nog een keer!
Om te vertellen en te spelen

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 18.00

Boekje met 33 op seizoen gerangschikte, kleine verhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen. Met suggesties voor het maken en doen van kleine tafelspelen. Voor peuter- en kleuterleeftijd.

(in spiraalband, 90 pagina’s)

Spelen is leren!
Spelen is leren!
Een kijkje in de Vrije Schoolkleuterklas

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 18.00

Nabootsing, ritme, fantasie en herhaling zijn voor de ontwikkeling van het kleine kind van groot belang; ze zijn dan ook belangrijke elementen in het Vrije Schoolkleuteronderwijs. In deze uitgave beschrijft een ervaren kleuterjuf hoe het er op de Vrije School in een kleuterklas aan toegaat - en vertelt daarbij ook over de achtergronden van deze praktijk. Daarbij horen ook spelletjes, liedjes en versjes.

(Uitgave in ringband, 90 pagina’s)

’s Morgens vroeg
’s Morgens vroeg
Ochtend- en ambachtsspelen voor peuters en kleuters

Hennie de Gans-Wiggermans · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

"Jarenlang heb ik de spelen met plezier gedaan. Zelfs op de momenten dat ik niet zoveel energie had om te beginnen, werd ik door het enthousiasme van de kinderen gestimuleerd het toch te doen."

Uit haar rijke ervaring als kleuterjuf op de Vrije School heeft de schrijfster tientallen bewegings- en ambachtsspelletjes samengebracht, met daarnaast algemene aanwijzingen en achtergronden.

Uitgave in ringband, 101 pagina’s.

De verborgen kwaliteiten van handwerken
De verborgen kwaliteiten van handwerken

Conny de Heer · alles van deze auteur 

€ 17.50

Handwerken is niet alleen leuk om te doen. Het leren handwerken biedt het opgroeiende kind mogelijkheden zich op allerlei gebieden en in allerlei kwaliteiten te ontwikkelen.

Dit boek is geschreven op basis van tientallen jaren praktijkervaring met handwerken met kinderen op de vrijeschool. Met een beschrijving van de basistechnieken, van de plaats van het handwerken in het vrijeschoolonderwijs, de pedagogische betekenis van het handwerken, de werking op de kinderen en natuurlijk met enkele tientallen projecten die stap voor stap beschreven en met kleurenafbeeldingen getoond worden.

(hardcover, genaaid, 75p)

De kunst van de didactiek
De kunst van de didactiek
Werkboek voor de vrijeschool

Frank de Kiefte · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Onderwijzen kan een kunde zijn - maar is liever nog: een kunst. Deze uitgave is sterk op de praktijk gericht en biedt vele gezichtspunten, handreikingen en ander materiaal voor het voorbereiden, uitvoeren en reflecteren van het lesgeven. Daarbij komt een veelheid aan thema's aan bod, waaronder: zintuigen en levensprocessen; de werking van het geheugen; het drieledig mensbeeld, de opbouw van een les; het periodeonderwijs; de kunst van de open vraag; toetsen in het onderwijs; omgaan met verschillen.

(paperback, 208p)

Scheikunde, natuurwezens en kunst
Scheikunde, natuurwezens en kunst
Hoe scheppend onderwijs er op de vrije school uit kan zien

Frans Geurts en Leo Klein · alles van deze auteur 

€ 22.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een prachtig verzorgde uitgave over een bijzonder vak: scheikunde, zoals dit op de vrijeschool gegeven wordt (kan worden). Frans Geurts beschreef de lesstof en bespreekt pedagogische en didactische aspecten per leerjaar. Met veel beeldmateriaal, schilderingen van Leo Klein en tekeningen van leerlingen wordt onder meer benadrukt wat ook in de tekst naar voren komt: scheikunde is niet een kaal-chemisch gebeuren maar gaat over levende processen waarbij de natuurwezens betrokken zijn.

(paperback met flappen, 155p, met afb. in kleur)

Contemplatieve reflectie
Contemplatieve reflectie
Voor portfolio en actieonderzoek

Ariëlle Krijger · alles van deze auteur 

€ 9.00

Ariëlla Krijger schreef een origineel, belangwekkend en grondig boek over de integratie van portfolio in het onderwijs. Een belangrijke doelstelling daarvan is dat leerlingen zicht krijgen op zichzelf als competent persoon. Dat sterkt hun zelfvertrouwen, hun intrinsieke motivatie en hun autonomie.

(paperback, 130p)

Waarden in het onderwijs
Waarden in het onderwijs
Ondersteuning van een lesontwerp

Hans Passenier · alles van deze auteur 

€ 17.95

In het onderwijs wordt het kind gestimuleerd een zelfstandig individu te worden; zich sociaal tot anderen te verhouden; zijn vaardigheden tot ontwikkeling te brengen. In deze uitgave, bedoeld voor wie met kinderen werkt, wordt beschreven hoe deze drie domeinen in het vrijeschoolonderwijs geïntegreerd kunnen worden; hoe denken, voelen en willen worden aangesproken en hoe dat in een les kan worden meegenomen.

(paperback, 121p)

Je kunt er ook anders naar kijken
Je kunt er ook anders naar kijken
Gedragsproblemen bij kinderen en bij volwassenen

Geertje Post Uiterweer · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

Een boek om van te leren en om mee te werken. De auteur beschrijft zes ziektebeelden (constitutiebeelden) in hun symptomen, oorzaak, interpretatie, behandeling, benadering en therapie. Ze relateert de beschreven ziektebeelden aan reguliere ziektebeelden en geeft concrete oefeningen en adviezen voor opvoeders en begeleiders. Tegelijkertijd vormt het boek een inspirerend voorbeeld van het waarnemen en diagnosticeren op basis van het antroposofisch mensbeeld.

(paperback, 186 pagina

Kinderen met een hulpvraag
Kinderen met een hulpvraag
Constitutiebeelden

Geertje Post-Uiterweer & Gea Weeren · alles van deze auteur 

€ 23.50    ‹  geen verzendkosten!   

De manier waarop je zelf, je gedrag, je psyche en je lichaam met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden vormt je zgn 'constitutie'. Wie hierin thuis is zal daar veel uit kunnen putten, in het werken met kinderen of in de therapie. In deze uitgave worden de zes constitutiebeelden beschreven en verduidelijkt met casuïstiek, en worden adviezen gegeven over een vruchtbare benadering. Met extra hoofdstukken over angst en agressie bij de constitutiebeelden, hechtingsproblematiek, de verbinding met de wezensdelen en vragenlijsten. De inhoud richt zich op het begeleiden van kinderen van 4 tot 12 jaar. - Een waardevolle uitgave om in de praktijk mee te werken!

(paperback, 133p)

 « 1234 »