menu
 winkelmandje 

Edda

Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid

Jan de Vries

De Edda werd omstreeks het eind van de dertiende eeuw geschreven. Zij bevat liederen die tussen de 10e en 13e eeuw in Noorwegen en 1jsland ontstaan zijn, en voorgedragen werden aan de vorstenhoven en op de burchten en boerderijen van Germaanse edellieden en vrije boeren. Deze liederen geven ons een beeld van het leven en de denkwijze van onze voorouders, met name in de periode van de Volksverhuizing en in de Wikingtijd.

Dr. Jan de Vries heeft de liederen zoveel mogelijk weergegeven in de oude trant. Hij handhaaft de typisch Germaanse versvorm, de korte strofe en de alliteratie, waardoor het mogelijk wordt een helder en boeiend beeld van de literatuur van die tijd te verkrijgen. Levenswijsheid en inzicht in menselijk handelen wordt afgewisseld met verhalen van oude mythen over goden, met raadselachtige strofen over runenwijsheid. Spot en satire ontbreken evenmin.

De overzichtelijke inleiding in de Germaanse denkwereld en de vele voetnoten bij ieder lied, geven de noodzakelijke achtergrond waardoor het verleden weer levend wordt.

Deze heruitgave biedt een unieke toegang tot de Goden en Heldenliederen van die tijd. Ze is onontbeerlijk voor iedereen die in zijn studie of anderszins te maken heeft met taal, geschiedenis, kunst of religie van de oude Germanen.

[info van de uitgever]

Edda

Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid

Jan de Vries · alles van deze auteur 

€ 29.99

ISBN 9789020208146