menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - En daar is dan

Mailing van ABC Buitenlands
Verzonden op 4 februari 2019

.. onze eerste nieuwe uitgave van 2019.
We werken gestaag door om onze lijst met uitgaven in voorbereiding korter te maken. De komende maanden kunt u meedere mooie uitgaven van ons verwachten!
Het voornemen voor de nu verschenen nieuwe titel dateert al van jaren geleden. Een extra reden om blij te zijn met het verschijnen van deze nieuwe titel:

V E R S C H E N E N

Mani en zijn betekenis voor onze tijd
Rudolf Steiner & John Hogervorst

Deze uitgave bestaat uit de (enige) voordracht die Rudolf Steiner geheel wijdde aan het manicheïsme en die handelt over goed en kwaad, leven en vorm en de missie van Mani. In een begeleidend artikel beschrijft John Hogervorst de bijzondere en actuele betekenis van de boodschap van Mani die samenhangt met het vormen van een samenleving die het mogelijk maakt dat het ware christendom zich manifesteren kan en de mens, geplaatst tussen goed en kwaad en waarheid en leugen, zich ontwikkelt tot een vrij wezen.
(paperback, 60p.)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie

TER INTRODUCTIE van deze uitgave:
u krijgt uw bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd wanneer u deze nieuwe uitgave bestelt.
(Geldig binnen Nederland; onze klanten in het buitenland ontvangen€ 2,00 korting op de verzendkosten).
Deze aanbieding geldt tot en met zaterdag 9 februari.


Goed en kwaad; de opgave van Mani; het scheppen van vormen waarin het ware christelijke leven kan stromen; Parzival en de ontwikkeling van de bewustzijnsziel - dat zijn thema's die in deze uitgave besproken worden.

Meer rond die thema's vindt u bijvoorbeeld in de volgende uitgaven:

Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst
Christine Gruwez

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheïsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.
(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)
€ 14,50

klik hier voor meer informatie

Het Manicheïsme
als christendom van de toekomst - ABC Wegwijzer 8
Roland van Vliet

In de 20e eeuw werden Mani’s geschriften opgedolven uit het woestijnzand. Nu kan de actuele betekenis van zijn leer duidelijk worden en blijkt deze hoofdstroming van het esoterisch christendom een belangrijke boodschap te bevatten voor heden en toekomst.

(brochure, geïllustreerd in kleur, 24 pagina’s, serie ABC Wegwijzers nr.8)
€ 4,75

klik hier voor meer informatie

Het kwaad in mens en wereld
Rudolf Steiner

Een uitgebreide verzameling van 18 voordrachten en fragmenten van Rudolf Steiner over de vele aspecten van het kwaad. Daarbij gaat het onder meer over de oorsprong van het kwaad, de verschillende krachten van het kwaad, het omgaan of overwinnen met het kwaad en de betekenis van Christus en Michaël in relatie tot het vraagstuk van het kwaad.
(hardcover, genaaid, met katern met afb. in kleur, 396p)
€ 35,00

klik hier voor meer informatie

Parzival
Wolfram von Eschenbach

De complete en meest diepzinnige graalvertelling in een fijnzinnige prozavertaling van Leonard Beuger. Het verhaal van de jonge Parzival die de wereld intrekt om ridder te worden en die na vele avonturen graalkoning wordt.
Een vertelling die een schat aan wijsheid in zich draagt.
(paperback, 293 pagina’s)
€ 26,00

klik hier voor meer informatie

Op weg naar de graal
John Hogervorst (red.)

Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat op licht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.
Paperback, 135 pagina’s
€ 14,75

klik hier voor meer informatie

Vrij, gelijk & samen
op weg naar een betere wereld
Rudolf Steiner

De betekenis van Rudolf Steiners gedachtegoed over ’een betere wereld’ (dat is een samenleving die zo is ingericht dat aan ieder mens ’recht’ gedaan wordt) is nog maar nauwelijks ontdekt. De sociale driegeleding is geen abstract programma en geen utopie maar een begaanbare weg die in het hier en nu begint. In de twee voordrachten in deze uitgave wordt de sociale driegeleding vanuit verschillende perspectieven beschreven. Daarmee is dit boekje een bruikbare inleiding voor ieder die op weg wil naar een betere wereld.
(paperback, 82 pagina’s)
€ 12,75

klik hier voor meer informatie

Sociale driegeleding
Wat, hoe & waarom
John Hogervorst

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken. Daarmee wordt geïllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.
(paperback, 243p)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie


HET REMBRANDTJAAR

Wij hebben een paar mooie afgeprijsde titels in huis:

Het Rembrandthuis
de prenten, tekeningen en schilderijen
Eva Ornstein-van Slooten e.a.

De volledige verzameling van museum Het Rembrandthuis wordt weergegeven in deze gebonden uitgave. Het gaat grotendeels om tekeningen en enkele honderden etsen, die van een korte toelichting zijn voorzien en zijn verdeeld in rubrieken als zelfportretten; bijbelse voorstellingen; landschappen e.d.
Oneindig kijkplezier voor de goede beschouwer!
(Gebonden, groot formaat, 176 pagina’s)
VAN 22.95 VOOR 7.90
€ 7,90

klik hier voor meer informatie

Rembrandts late religieuze portretten
Arthur K. Wheelock (e.a.)

Prachtige uitgave waarin de portretten die Rembrandt in zijn latere periode schilderde centraal staan. Daarbij gaat het onder meer om portretten van de apostelen en van de evangelisten. In drie essays worden verschillende aspecten van de schilder en zijn werk nader belicht. Met ca 100 afbeeldingen in kleur en ZW.
(Gebonden uitgave, 152 pagina’s) van 24,75 voor 9,90
€ 9,90

klik hier voor meer informatie

Rembrandt / Caravaggio
Duncan Bull (red.)

Mooie uitgave naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 2006 in het Rijksmuseum. Werken en thema’s van de twee grote schilders worden in relatie tot elkaar gebracht, ook aan de hand van details. Met vier artikelen van kunsthistorici en natuurlijk met vele mooie kleurenafbeeldingen.
(Paperback, groot formaat, 208 pagina’s) VAN 21,90 VOOR 9,90
€ 9,90

klik hier voor meer informatie

Late Rembrandt
Jonathan Bikker

Prachtige uitgave bij de grote tentoonstelling (2014-2015) in het Rijksmuseum, over het late werk van Rembrandt. Deze uitgave toont waarom dit werk in de afgelopen decennia steeds meer wordt gewaardeerd. Met vele prachtige afbeeldingen in kleur van de schilderingen en details daarvan, ,et vergelijkbare werken van andere kunstenaars en artikelen over Rembrandts leven en verschillende aspecten van zijn werk en werkwijze.
(Gebonden, genaaid, linnen band met stofomslag, groot formaat, 325p) VAN 50,00 VOOR 19,90
€ 19,90 LAATSTE EXEMPLAREN

klik hier voor meer informatie

En niet te vergeten: onze eigen titel over Rembrandt. Een werk waar Albert Soesman (antroposofisch arts en bekend van De twaalf zintuigen) tientallen jaren aan gewerkt heeft. In dit werk beschrijft hij de verborgen wetmatigheden die in het werk van Rembrandt te vinden zijn.

Een speurtocht naar het geniale
Albert Soesman

Enkele tientallen jaren hield Albert Soesman zich bezig met het werk van grote kunstenaars, dat van Rembrandt in het bijzonder. Daarbij kwam hij op het spoor van een samenhang tussen de compositie en de voorstelling in het werk van de grote meesters. Verborgen achter de voorstelling gaan verhoudingen (de gulden snede), cirkels, driehoeken e.d. schuil waarbij de grote kunstenaars zodanig werkten dat zij vorm en inhoud tot een hogere eenheid wisten te maken. (252 pagina’s, vele afbeeldingen in kleur en zwartwit)
€ 14,75

klik hier voor meer informatie


KINDERBOEKEN - nieuw in onze webwinkel

Is er dan niemand boos?
Toon Tellegen

Een kostelijk boek met de bijzondere dierenverhalen van Toon Tellegen. Hert bos blijkt vol te zitten met boze dieren; ze hebben allemaal hun eigen reden om boos te zijn. De das is boos omdat de zon elke dag ondergaat, De neushoorn is boos omdat het nijlpaard niet opzij wil; het aardvarken is boos als hij op zijn benen staat. Maar op een dag in de zomer lukt het niemand meer om boos te zijn.
De verhaaltjes zetten jong en oud aan het denken over boosheid, boos zijn, boos worden - en over plezier en vriendschap.
(genaaid, gebonden, 81p) Passend vriendelijk geïllustreerd door Marc Boutavant.
Leeftijd: vanaf 6 jaar (tot 99 en daarboven)
€ 16,50

klik hier voor meer informatie

Jij en ik
en mijn rode fiets
Marit Törnqvist

Een keuze uit versjes van de in Zweden veelgelezen schrijfster Jujja Wieslander. Korte versjes over dagelijkse onderwerpen - maar steeds met een verrassende draai of invalshoek. Sfeervol in een heldere Scandinavische sfeer geïllustreerd.
(Klein formaat, hardcover, gebonden, 58p) Voor oudere kleuters
Deze titel is ook in klein formaat leverbaar.
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

Mijn papa
Annemarie van Haeringen

Mijn papa lijkt op een beer in winterslaap. Iedere ochtend moet ik hem wakker maken.
Dat is niet gemakkelijk. Maar daar weet ik iets op...
Kleine Olifant wil zo graag spelen. Maar zijn papa werkt hard en is altijd moe. Kleine olifant doet alles om aandacht te krijgen: op zijn papa's olifantenbuik springen, aan zijn slurf trekken, hem natspuiten, kietelen... Eindelijk leest papa voor! Maar het is soms ook fijn als papa even niet oplet. De kleine olifant houdt zoveel van zijn vader dat hij na een hele dag op papa passen toch even gaat controleren of die goed slaapt.
Want zijn papa is de liefste papa van de hele wereld!
(Hardcover, 25p) Leeftijd: vanaf 3 jaar
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

De ark van Noach
Marianne Busser & Ron Schröder

Het verhaald van Noach en de zondvloed: het bouwen van de ark, het aan boord nemen van de dieren en uiteindelijk weer voet aan land kunnen zetten. Het verhaal is in eenvoudige bewoordingen op rijm naverteld, voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
(prentenboek, 32p) AFGEPRIJSD: Van 14,99 voor 6,90
€ 6,90

klik hier voor meer informatie


Een nieuwe titel van Ria Blom, schrijfster van Regelmaat en inbakeren:

Begrijp je kind
vanzelfsprekend opvoeden door inzicht in ontwikkeling en gedrag
Ria Blom

Een nieuw en zeer bruikbaar boek over het opvoeden van kinderen tot 4 jaar, van de schrijfster van Regelmaat en inbakeren.
Het boek geeft een heldere uitleg over de ontwikkeling van het kleine kind, zó geschreven dat de opvoeder het gedrag van het kind beter leert te 'lezen'. Vraagstukken als ritme, gewoonten, verwennen en wennen worden behandeld - en vooral hecht de schrijfster nadruk aan 'vanzelfsprekendheid' in het opvoeden, dat een positieve basis geeft voor kind en opvoeders. In het boek komen heel veel herkenbare voorbeelden voor (uit de rijke ervaring van de schrijfster als verpleegkundige in het Kindertherapeuticum) met directe praktische raadgevingen.
(paperback, 207p)
€ 20,99

klik hier voor meer informatie

Regelmaat en inbakeren
Ria Blom

Praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en slaapproblemen bij jonge kinderen te verhelpen. (258 pagina’s)
€ 21,95

klik hier voor meer informatie


Het blijft WINTEREN, ook in onze afdeling vol kleurrijke kaarten:

Jólan in de sneeuwstorm
Tjal van den Berg - € 0,95
klik hier voor meer informatie

Koning Winter
Baukje Exler - € 1,10
klik hier voor meer informatie
 

Dwergenland 4
Daniela Drescher - € 1,00
klik hier voor meer informatie

Winter imaginatie
J.D. Habegger - € 1,10
klik hier voor meer informatie

KLIK HIER voor winterse thema's van antroposofische kunstenaars

En KLIK HIER voor nog eens 33 winterse kaarten.


En dan nodigen we u graag uit af en toe ooks eens in onze afdeling met buitenlandse (voornamelijk Duitse) titels te kijken. Op dit moment hebben we daar 3070 titels staan. Voor de liefhebbers!

Bijvoorbeeld:
 

Paulus - Der Weg des Apostels
Martin Beheim-Schwarzbach

paperback, p. 120
€ 7,50

klik hier voor meer informatie

Rudolf Steiner und die Künstler
Wolfgang Zumdick

paperback, p. 178
€ 7,50

klik hier voor meer informatie

Das Erwachen an der Welt
Athys Floride

paperback, p. 51
€ 7,50

klik hier voor meer informatie