menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Weer gewoon beginnen

Mailing van ABC Kaart en repro
Verzonden op 1 september 2023

Een fijne vakantie, een heerlijke zomer, dat is mooi om te beleven!
Wat óók mooi is: als het 'gewone leven' de moeite waard is. 
Maar bij wat 'gewoon' is, staan we niet zo vaak stil.
Juist omdat 'gewoon' gewoon is... - zouden we er misschien veel aandacht aan moeten geven.

Nu de vakantie voor de meesten van ons voorbij is, de kinderen weer naar school gaan, het gewone leven weer begonnen is, wensen we u een bijzonder gewone tijd toe!
 


N I E U W :
Naast de boeken en brochures is onze huisuitgeverij ook verantwoordelijk voor de uitgave van het tijdschrift Driegonaal, dat inmiddels zijn 39e jaargang ingaat. Driegonaal biedt ernst, hoop en moed: de ernst van de ontwikkelingen in onze tijd; de hoop die we kunnen putten uit de verhalen van pioniers die zich inzetten voor een betere wereld; de moed die het inzicht in de sociale driegeleding geeft.

Een AANBIEDING die geldt tot en met maandag 4 september:
wanneer u dit nummer van Driegonaal bestelt, ontvangt u uw gehele bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd (geldig in NL; onze klanten in het buitenland ontvangen € 2,00 korting op de te berekenen verzendkosten).

Driegonaal
Augustus 2023 (jrg.39, nr 1/2)
 

Een welgevuld dubbelnummer (van 64p) met o.a.:
- een drieluik rondom 100 jaar vrijeschool in Nederland
- een bericht: antroposofie en sociale driegeleding in Oekraïne
- Vincent van Vliet: hoe toekomstscenario's waar gemaakt worden
- 'Zoveel mogelijk mensen voeden': een interview met Dave Hardy van de Tuinen van Kraaybeekerhof
- Interview: 'David Wertheim Aymes: een driegeleder in Zuid-Afrika!'
- Bob de Wit: de samenleving opnieuw uitvinden
- 100 jaar geleden: een Vrije Zone - ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit in Oekraïne
€ 12,00

klik hier voor meer informatieAan het begin van het nieuwe schooljaar... 
Wat zal het nieuwe schooljaar je kind brengen? 
Kun je daar een beetje in meebewegen; je verdiepen in wat er op school gebeurt?
Hoe wordt daar eigenlijk tegen het kind en zijn ontwikkeling aangekeken?
Sluit je daar thuis op aan?

N I E U W :

Ieder kind zijn temperament
Wil van Houwelingen

Opvoeden wordt nooit makkelijk. Maar inzicht in het temperament van je kind kan wel heel behulpzaam zijn. Deze uitgave bevat enkele teksten van Rudolf Steiner en een verzameling van enkele artikelen van een ervaren vrijeschoolleerkracht over de temperamenten - en vooral de vraag: hoe ga je ermee om?
(paperback, 61p)
€ 13,50

klik hier voor meer informatie

De toekomst aan de kinderen
Opvoeding en sociale verandering
Rudolf Steiner

Deze brochure bevat een voordracht die Rudolf Steiner een week voor de opening van de eerste Vrije School in 1919 hield voor de ouders. In deze voordracht gaat het over de ontwikkeling van het kind en de betekenis van het onderwijs daarin; over de opgave van de Vrije School; over de bestaansvoorwaarden voor de Vrije School en over de betekenis van vrij onderwijs voor de toekomst.
(brochure, 29p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Opvoeding en zelfopvoeding
van kinderen en tieners
Rudolf Steiner

Deze uitgave bevat een voordracht en twee voordrachtsfragmenten waarin Rudolf Steiner ingaat op de vraag hoe wij kunnen opvoeden - op het juiste moment het goede doen - en het opgroeiende kind het vermogen tot zelfopvoeding bij te brengen. Daarbij gaat het over dankbaarheid, over liefde en over het vinden van de juiste verhouding tot 'plicht'.
(paperback, 59p)
€ 13,50

klik hier voor meer informatie

Sociale vaardigheden in de Waldorf-pedagogie
Valentin Wember

Een waardevolle uitgave voor allen die betrokken zijn bij de vrijeschool pedagogie. Centraal staan het belang en het ontwikkelen van werkelijke sociale vaardigheden in het onderwijs. Sociale vaardigheden in de eigen kring, in grotere gemeenschappen maar ook sociale betrokkenheid en interesse voor de hele mensheid. Denken vanuit gehelen / het ontwikkelen van gezond zelfbewustzijn en van empathie / de rol van de leerkracht / het sociale voorbeeld. Met thematische teksten uit het werk van Rudolf Steiner.
(paperback met flappen, genaaid, 259p)
€ 27,50

klik hier voor meer informatie

Beeldschermbeelden
Opvoeden in het digitale tijdperk
Edmond Schoorel

Waar gaat het om in de opvoeden; hoe verloopt de ontwikkeling van het kind; hoe werken de moderne media daar op in en hoe ga je daar als ouder/opvoeder mee om?
Edmond Schoorel geeft een gedegen antwoord op deze vragen en biedt daarmee niet zozeer ’tips en trucs’ maar een bodem om met deze belangrijke vragen om te gaan.
(paperback, 124 pagina’s)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie

KLIK HIER voor alle deeltjes in de opvoedreeks van uitgeverij Christofoor

Jaarplanner 2023-2024
Manon Berendse (samensteller)

Hij is er weer: de fijne Jaarplanner samengesteld door Manon Berendse. Met veel ruimte voor afspraken en plannen; achtergronden bij de jaarfeesten, opvoedtips, knutselideeën, inspirerende uitspraken. De jaarplanner loopt van juli 2023 tot en met augustus 2024.
(kalender, 72p)
€ 19,95

klik hier voor meer informatie

LEES MEER over het opvoeden van kinderen tot ca 7 jaar: KLIK HIER

LEES MEER over het vrijeschoolonderwijs: KLIK HIERVERWACHTING is het tijdschrift dat wordt uitgegeven door Stichting de Heraut, die zich inzet voor het werk van Hans Stolp. Het staat in het teken van het esoterisch christendom.

Verwachting
Nr 108 - jaargang 28, september-november 2023
 

Een kleurrijk nummer met onder andere:
- Hans Stolp: Johannes aan de voet van het kruis
- Een impressie van het symposium van 4 juni
- Wilma de Vries-Mulder: Christofoor met Christuskind, een kunstwerk van Margarita Woloschina
- Een geestelijk geïnspireerde uitvaart
- John Hogervorst: Op weg naar een gezonde economie (Sociale driegeleding 3)
- Hans Stolp: De eigenlijke opdracht van Michaël
- Lieke Schwaiger: Samenwerken met Christus-natuurwezens
en meer!
€ 5,95

klik hier voor meer informatie

De genezende kracht van vergeving
Hans Stolp

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.
(paperback, 130 pagina’s)
€ 15,75

klik hier voor meer informatie

Verkwikkender dan licht
De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek
Margarete van den Brink

In het ontmoeten en in het gesprek met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten. Dit fijnzinnig geschreven boek beschrijft hoe we tot deze nieuwe gespreks- en ontmoetingscultuur kunnen komen.
(paperback, 121 pagina’s)
€ 14,75

klik hier voor meer informatie

Christus’ wederkomst in de etherwereld
Rudolf Steiner

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.
Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)
€ 10,00

klik hier voor meer informatieAARDSE AANGELEGENHEDEN

- herdrukt: -

De missie van de aarde
Rudolf Steiner

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.
(paperback, 66 pagina’s)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

De toekomst van de aarde
met bijdragen van Jesse Mulder
Bastiaan Baan

Waarschijnlijk heeft de vraag naar de toekomst van de aarde, en die van de mensheid, nog nooit eerder zo sterk geleefd als in onze tijd. Wie zich met die vraag bezighoudt, kan terecht komen in pessimisme en doemdenken, waar anderen vluchten in illusies.
In verbinding met veel actuele vraagstukken wordt in dit boek een middenweg gewezen die kan leiden tot een bewust en actief handelen in de wereld en in een vertrouwen in het lot en de spirituele wereld.
(hardcover, 235p)
€ 24,95

klik hier voor meer informatie

In gesprek met de aarde
Een innerlijke ervaringsweg
Karsten Massei

'Dit boek wil een kleine gids zijn voor mensen die voelen dat ze diep met de aarde verbonden zijn en die het vermoeden hebben dat hun ziel en de ziel van de aarde op een bijzondere manier met elkaar samenhangen.’
'Het gaat er niet zozeer om wat je vanuit de kracht van het kennende bewustzijn doet. Het gaat om het hoe, om de harteliefde van een ontmoeting.'
Paperback, 140 p.
€ 20,00

klik hier voor meer informatie

- herdrukt: -

Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls
Joop van Dam

De biologisch-dynamische landbouw wil niet alleen een landbouw die producten voortbrengt die gezond en voedzaam zijn voor de mens maar wil ook de aarde verzorgen. In dit boekje beschrijft de auteur achtergronden van de BD-landbouw en gaat hij op zoek naar het kenmerkende van het boerenbedrijf. Daarmee geeft hij een beeld van de grote samenhang waarin je als consument of boer staat.
(paperback, 51 pagina’s)
€ 12,00

klik hier voor meer informatie

Achtergronden van de olieramp
Gesprekken met natuurwezens
 

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.
(paperback, 108 pagina’s) VAN 14,00 VOOR 6,00
€ 6,00

klik hier voor meer informatieTIJD VOOR SPROOKJES
een kleine keuze uit onze sprookjes-verzamelbundels

Bakersprookjes
Loïs Eijgenraam

Bakersprookjes, sprookjes die geschikt zijn voor peuters en kleuters, zijn niet alleen heerlijk om naar te luisteren, én heerlijk om voor te lezen of te vertellen, maar vormen voor de ontwikkeling van het kind ook een kostbare schat. Bakersprookjes zijn waardevol in de ontwikkeling van de zintuigen en de taalontwikkeling en spreken het kind dáár aan waar het op dat moment in zijn ontwikkeling is. Naast zo'n 50 sprookjes en versjes, vindt u in deze uitgave ook informatie over de achtergronden van bakersprookjes en over de manier waarop zij thuis of op school tot leven gewekt kunnen worden.
(hardcover, 174p)
€ 22,50

klik hier voor meer informatie

De dieren van de mooiste sprookjes
Kevin Crossley-Holland

Elf sprookjes van Grimm met een hoofdrol voor de dieren , waaronder De wolf en de zeven geitjes, De Bremer stadsmuzikanten en De haas en de egel. De sprookjes zijn bewerkt door de schrijver; in kleur geïllustreerd door Susan Varley en geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar.
(hardcover, 85p)
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

Sprookjes van Andersen
Thé Tjong-Khing

Een prachtige sprookjesbundel met 13 sprookjes van Andersen, naverteld en geïllustreerd door Thé Tjong-Khing. Met bekende en minderbekende sprookjes als Het lelijke jonge eendje, De prinses op de erwt, De varkenshoeder en Grote Klaas en Kleine Klaas.
(hardcover, genaaid, 136p) Geschikt: vanaf ca 6 jaar
€ 19,99

klik hier voor meer informatie

Sindbad de Zeeman
Tiny Fisscher

Een 'hertaling' van een klassiek verhaal, in een mooi nieuw jasje gestoken. Dit oeroude Arabische verhaal was eigenlijk bedoeld voor volwassenen, maar is door de eeuwen heen ook een kostelijke vertelstof voor kinderen geworden. De zeven reisverhalen van Sindbad zijn ieder door een andere illustrator geïllustreerd, en vormen samen een schitterend geheel.
(gebonden, 104p) Vanaf 9 jaar
€ 18,99

klik hier voor meer informatie

KLIK HIER voor meer heerlijke sprookjes-voorlees-bundels

SPROOKJES IN ONZE KAARTENAFDELING

De zes zwanen |  Franziska Sertori-Kopp |  € 1,20
klik hier voor meer informatie
 

Roodkapje in het bos |  Hilde Langen |  € 1,10
klik hier voor meer informatie

Bekijk HIER meer kaarten in sprookjessfeer