menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Een nieuw jaar

Mailing van ABC Kaart en repro
Verzonden op 9 januari 2024

We maken er een traditie van: aan het begin van het nieuwe jaar zetten we alle titels die in het vorige jaar bij onze 'huisuitgeverij' verschenen zijn op een rijtje. Dat heeft een inhoudelijke en historische reden. 
De uitgeverij werd in 1989 opgericht en worstelde zich met moeite, met weinig titels - die ook nog eens weinig aandacht kregen - naar de 21e eeuw. 
In 2003 begon, heel kleinschalig, onze webwinkel. Onze bedoeling met de webwinkel was helder: door middel van de webwinkel wilden we het draagvlak voor de uitgeverij versterken. Om 'een etalage' te hebben waarin onze eigen titels een mooi plekje konden krijgen. En om méér nieuwe boeken te kunnen uitgeven.
Nu, inmiddels al weer 21 jaar verder, lijkt het erop alsof dit wel een beetje gelukt is. Hieronder ziet u de 12 nieuwe titels (plus één herdruk) die in 2023 verschenen.

Het zijn er minder dan we zouden willen (maar dat is elk jaar zo...). Voor het komende jaar staan weer een aantal mooie nieuwe titels op stapel. 
Als klant van onze webwinkel maakt u het indirect mogelijk dat deze nieuwe titels verschijnen. Wanneer u bedenkt dat we van de meeste titels slechts een paar honderd exemplaren laten drukken (want dat aantal is meestal voldoende), begrijpt u wellicht dat het uitgeven van antroposofische literatuur een hachelijke onderneming is en blijft. 

Wij zijn bevoorrecht met de grote en trouwe klantengroep van onze webwinkel.
En ook met de 496 leden van de Nearchus Consumenten Kring. Samen hebben zij (stand van 4 januari) een bedrag van € 28.223 vooruitbetaald. Dat is voor ons het werkkapitaal waarmee wij de investeringen in nieuwe titels (en herdrukken) kunnen betalen!


Wanneer u het uitgeven van nieuwe antroposofische literatuur actief wilt ondersteunen, nodigen we u van harte uit deel te nemen aan de Nearchus Consumenten Kring. De opzet is heel eenvoudig:

- u betaalt een bedrag van € 50,00 (of meer) vooruit (IBAN NL25 TRIO 0338 6534 57 ten name van Nearchus CV) en onder vermelding van NCK
- met dit tegoed kunt u, op elk moment dat u wilt, artikelen (boeken en kaarten) aanschaffen in onze webwinkel
- uw tegoedbedrag wordt bij iedere aankoop verminderd met het bedrag van uw aankoop, zoals u te zien krijgt op de factuur bij uw bestelling
- als uw saldo op nul komt of negatief wordt, krijgt u het verzoek uw saldo weer aan te vullen (met € 50,00 of meer.

Voor meer informatie over de Nearchus Consumenten kring: KLIK HIER


En hier dan onze nieuwe uitgaven van 2023.
Wanneer u een van deze titels bestelt, ontvangt u uw gehele bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd. (Geldig in Nederland, onze klanten in het buitenland ontvangen € 2,00 korting op de verzendkosten).
Geldig tot en met donderdag 11 januari.

Basisinkomen - er is een beter alternatief
John Hogervorst e.a.

De roep om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen duikt steeds weer op. Je zou ook elk mens toewensen dat hij/zij een zekere bestaansbasis heeft en in meer vrijheid zijn/haar keuzes kan maken als het gaat over werk, ontwikkeling en tijdsbesteding.
Maar is het basisinkomen daadwerkelijk een duurzame stap in die richting; of is er een andere weg om dat te bereiken? In de artikelen in deze uitgave wordt dat laatste verduidelijkt.
Met teksten van Marc Desaules, John Hogervorst en Rudolf Steiner (eerder verschenen in Driegonaal). (pocket, 67p)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie

Werk en inkomen
(zijn twee verschillende dingen)
Rudolf Steiner

Een nauwelijks bekende, maar belangrijke vroege voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over hoe het werk van de mens veranderd is door de ontwikkelingen in de techniek en over de relatie tussen werk en inkomen. Werken wij omdat wij daar een inkomen mee verwerven? Wat is werken eigenlijk? - Ons werken zelf is feitelijk onbetaalbaar en is niet iets dat 'verkocht' kan worden. Werk en inkomen zijn twee verschillende dingen. Dit inzicht is van grote betekenis voor zowel levensvragen als actuele maatschappelijke vraagstukken.
(ABC minibrochure, 31p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb
Herbert Hahn

Fascinerend om via de herinneringen van anderen een nadere blik te kunnen werpen op het leven en het werken van Rudolf Steiner.
Herbert Hahn was student en 19 jaar toen hij voor de eerste keer een voordracht van Rudolf Steiner meemaakte. Deze ontmoeting met Rudolf Steiner en de antroposofie zou zijn leven bepalen. Hij beschrijft Rudolf Steiner als spreker (Hahn had zelf een bijzondere verhouding tot taal) en was in 1919 aanwezig bij het gesprek van Rudolf Steiner en Emil Molt, dat tot de oprichting van de Waldorfschule leidde. Hahn werd leerkracht op die school (en was in latere jaren intensief met de Vrijeschoolbeweging in Nederland verbonden.) Ook beschrijft Hahn hoe een (werk)dag van Rudolf Steiner, rond 1920, eruitzag...
(paperback, 98p)
€ 13,50

klik hier voor meer informatie

Waar vrijheid begint
John Hogervorst

Is het, midden in alle onzekerheid die de gebeurtenissen in onze tijd oproepen, mogelijk bij jezelf te blijven en tot een eigen oordeel en koers te komen? - Als vrijheid onder druk staat, en de waarheid betwist wordt, kan het verlangen naar vrijheid en waarheid wakker worden.
Deze uitgave bevat een reeks artikelen waarin aan de hand van actuele ontwikkelingen wordt gezocht naar wat we kunnen doen om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan - en naar het beginpunt daarvan.
(paperback, 95p)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie

Een halve eeuw Kraaybeekerhof
Werken aan een ideaal
Michiel Rietveld

Dit is het levensverhaal van een mens, geboren met idealen en met daadkracht. Het ideaal ligt in de biologisch-dynamische landbouw, de verbinding met de kosmos en de zorg voor mens en aarde. Daadkracht was meer dan nodig want wie met een ideaal leeft en werken wil stuit altijd op de weerbarstigheid van de werkelijkheid. - Dit is ook het verhaal van de ontwikkeling van Kraaybeekerhof, het centrum voor de BD-landbouw Waar honderden mensen of meer inspiratie vonden in de inhoud die Michiel Rietveld bood.
(paperback, met afb. in ZW, 145p)
€ 18,50

klik hier voor meer informatie

Antroposofie doen?
Jesse Mulder

Veel mensen willen de antroposofie graag praktisch benaderen - zij willen 'antroposofie doen'. Prima! - maar, hoe 'doe' je dat dan eigenlijk?
Jesse Mulder neemt deze vraag als uitgangspunt voor een wandeling-in-stapjes die tot een antwoord leidt op de vraag: wat is 'antroposofie doen' en hoe pak je dat aan?
(hardcover, 134p)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie

Spreekkunst
Michaëla Klinkenberg

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.
(paperback, genaaid, 391 pagina’s)
€ 30,00

klik hier voor meer informatie

Luisteren naar kleur
Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces
Anne Margreet Muller

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?
(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)
€ 27,50

klik hier voor meer informatie

In school we trust
Philip Bakker

- Een blik op verborgen ontwikkelingslijnen in het internationale onderwijs -
Dit boek plaatst indringende vraagtekens bij de ontwikkelingen in en van het onderwijs. Aan de hand van uitvoerig onderzoek in een veelheid van nota's, beleidsstukken e.d. van commissies, foundations, internationale organisaties, wetenschappers e.d. wordt duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt. - De toekomst van het onderwijs richt zich op de belangen van economie en politiek, en niet op de ontwikkeling van het kind.
(paperback, 210p)
€ 24,50

klik hier voor meer informatie

Gezondheid, ziekte en antroposofie
Huib de Ruiter

Huib de Ruiter was 37 jaar werkzaam als antroposofisch huisarts in Leiden. Deze uitgave is een verzameling van de artikelen die hij in die jaren voor zijn patiënten schreef. De artikelen zijn in hoofdthema's geordend en geven een breed en levendig beeld van de antroposofische kijk op de mens (mensbeeld) en op ziekte en gezondheid. Artikelen over o.m. de werking van de organen; over een aantal veel voorkomende ziekten en aandoeningen; over de zeven metalen en een aantal planten en mineralen en hun toepassing in de antroposofische geneeskunde. - Deze uitgave vormt een inspirerende toegang tot een vruchtbare manier van omgaan met vragen van ziekte en gezondheid, ook in praktisch opzicht.
(paperback, 319p, met register)
€ 22,50

klik hier voor meer informatie

Het sprookje van de twaalf maanden
& De Lange, de Brede en de Scherpzinnige
 

Deze brochure bevat twee weinig bekende sprookjes uit Slowakije.
In Het sprookje van de twaalf maanden krijgt de arme Matroesjka door haar stiefzusje en stiefmoeder onmogelijke opgaven toebedeeld. Gelukkig wordt ze geholpen door de kring van de twaalf maanden!
En in De Lange, de Brede en de Scherpzinnige trekt de prins er op uit om een prinses uit de ban van een tovenaar te bevrijden. De hulp van zijn drie metgezellen komt daarbij uitstekend van pas!
(brochure, 32p)
€ 3,00

klik hier voor meer informatie

Muziek en elektronica
Franz Halberschmidt

- Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media -
De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?
De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.
(paperback, 138p)
€ 16,50

klik hier voor meer informatie

De Oekraïne-oorlog
Occult-politieke achtergronden
Arjen Nijeboer

Een blik op belangrijke gebeurtenissen in onze tijd, gebaseerd op grondig onderzoek van politieke en historische bronnen én van de antroposofie. Daarbij allereerst een beschrijving van de achtergronden van de Oekraïne-oorlog; vervolgens een nuchtere én spirituele blik op het verschijnsel 'complottheorie' en als derde deel een verzameling van fragmenten van Rudolf Steiner over het werken en streven van occulte loges.
(paperback, 153p)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie