menu
 winkelmandje 

ABC Antroposofie - Verborgen kwaliteiten

Mailing van ABC Kaart en repro
Verzonden op 25 oktober 2023

In onze huisuitgeverij werken we aan drie, misschien vier nieuwe titels die dit kalenderjaar nog gaan verschijnen. Tussen de bedrijven door kijken we ook of het nog zinnig en haalbaar is om titels die 'op' zijn nog eens te herdrukken. 
Van deze titel ging de eerste druk redelijk vlot weg. Bovendien meenden we te kunnen zien dat het boek ook buiten vrijeschool-kring zijn weg vond. En het is altijd fijn als iets dat in de vrijeschool bewust wordt ingezet en zijn waarde bewezen heeft, ook daarbuiten wordt opgepakt. Vanuit de praktische ervaring kunnen dan ook andere kwaliteiten ontdekt worden.
Misschien is dat wel waar het in de antroposofie om gaat: het ontdekken van verborgen kwaliteiten.

Herdrukt:  

De verborgen kwaliteiten van handwerken
Conny de Heer

Handwerken is niet alleen leuk om te doen. Het leren handwerken biedt het opgroeiende kind mogelijkheden zich op allerlei gebieden en in allerlei kwaliteiten te ontwikkelen.
Dit boek is geschreven op basis van tientallen jaren praktijkervaring met handwerken met kinderen op de vrijeschool. Met een beschrijving van de basistechnieken, van de plaats van het handwerken in het vrijeschoolonderwijs, de pedagogische betekenis van het handwerken, de werking op de kinderen en natuurlijk met enkele tientallen projecten die stap voor stap beschreven en met kleurenafbeeldingen getoond worden.
(paperback, genaaid, 75p)
€ 17,50

klik hier voor meer informatie

De tweede druk mag ook zijn weg vinden. Daarom geven we het boek een duwtje in de rug mee:
AANBIEDING: wanneer u deze titel bestelt ontvangt u uw (gehele) bestelling zonder verzendkosten thuisgestuurd.
(Geldig tot en met zaterdag 28 oktober en binnen Nederland; onze klanten in het buitenland ontvangen € 2,00 korting op de verzendkosten).


N I E U W :

Elementairwezens
Op geesteswetenschappelijke grondslag - Dialogen
Mieke Mosmuller

In de vorm van dialogen beschrijft de auteur een bewustzijnsweg die voert van weerstand en een niet-kennen tot een groeiend kennen, begrijpen en ervaren van elementairwezens.
(paperback met flappen, 179p)
€ 24,90

klik hier voor meer informatie

Het geheim van de twee Jezuskinderen in de Renaissance
Bij Rafaël Santi, Leonardo da Vinci, Ambrogio Borgognone en Michelangelo Buonarroti
Albert van Raaij

Wat bepaalde kunstwerken, van o.a. Rafaël, Leonardo en Michelangelo, precies verbeelden is voor kunsthistorici soms een raadsel of twistpunt. In deze uitgave toont de auteur dat de geesteswetenschap wel tot een zinnige verklaring komt. De auteur bespreekt een aantal kunstenaars en hun werken, en laat zien hoe wat Rudolf Steiner vertelde over de twee Jezuskinderen ook bij enkele kunstenaars bekend moet zijn geweest.
(paperback, 140p, met afb. in kleur)
€ 19,50

klik hier voor meer informatie

Levende evolutie
De soort evolueert - DNA consolideert
Willem de Vletter & Guus van der Bie

- De mens als mens - Het algemeen denken, onze cultuur en het onderwijs zijn doordrenkt van de blik op de mens en op de wereld zoals verwoord door Charles Darwin. Ook moderne inzichten als die over de betekenis van het DNA liggen in deze lijn. De mens komt voort uit toevalligheid, chemische processen en de strijd om overleving - dat is het grote plaatje.
Op basis van wetenschappelijk inzicht - ook over ontwikkelingsprocessen en DNA - is echter ook een andere visie op mens en wereld mogelijk. Een visie die meer inzicht biedt in wat de mens is.
Deze uitgave gaat hier op een heldere en aansprekende wijze op in.
(paperback, 103p)
€ 19,95

klik hier voor meer informatie

 

H E R D R U K T  /  N I E U W

Tsja... als boekverkoper zie je soms wel eens iets gebeuren waarvan je denkt... 
Zoals:
De Vereniging Voor Vrije Opvoedkunst liet recent een herdruk verschijnen van een fijne voordrachtscyclus van Rudolf Steiner (voorjaar 1923 in Oslo gehouden). Deze uitgave, in een vertaling van Wim Veltman, verscheen al eerder (in 1977 en in 2003) onder de titel Mens, lot en wereldontwikkeling.
En in de afgelopen dagen verscheen bij Uitgeverij Pentagon Mens, levenslot en wereldevolutie.
Inderdaad - dat gaat om dezelfde zeven voordrachten, in dezelfde vertaling, van Wim Veltman. 
Jammer, denk je dan. Hier wordt niemand blij van. De keus is aan de lezer.

Mens, lot en wereldontwikkeling
Rudolf Steiner

Zeven voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 in Oslo hield.
Onder meer over waken/slapen; het leren lopen, spreken, denken; levenslot en karma; het leven na de dood; het menselijk lichaam en de hulp die Christus biedt; Pasen en het Michaëlsfeest; en een Pinkstervoordracht.
(paperback, 155p)
€ 15,00

klik hier voor meer informatie

Mens, levenslot en wereldevolutie
Rudolf Steiner

Zeven voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 in Oslo hield.
Onder meer over waken/slapen; het leren lopen, spreken, denken; levenslot en karma; het leven na de dood; het menselijk lichaam en de hulp die Christus biedt; Pasen en het Michaëlsfeest en een Pinkstervoordracht.
(hardcover, 192p)
€ 26,00

klik hier voor meer informatie

Misschien had in déze titels een stimulans kunnen liggen om het anders te doen...

Verkwikkender dan licht
De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek
Margarete van den Brink

In het ontmoeten en in het gesprek met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten. Dit fijnzinnig geschreven boek beschrijft hoe we tot deze nieuwe gespreks- en ontmoetingscultuur kunnen komen.
(paperback, 121 pagina’s)
€ 14,75

klik hier voor meer informatie

Het meditatieve gesprek
De kunst van het goetheanistische gesprek
Marjorie Spock

Een klein maar bijzonder boekje, waarin de auteur beschrijft hoe het menselijk gesprek ontwikkeld kan worden tot een 'meditatief gesprek'; een gesprek waarin op een bijzondere manier gesproken en geluisterd wordt. In kort bestek geeft zij aan wat de betekenis van deze vorm van gesprek is, welke voorbereiding ervoor nodig is en hoe zo'n gesprek vorm gegeven wordt.
(paperback, 57p)
€ 10,00

klik hier voor meer informatie


H E R D R U K T :

De opvoeding van het kind
Rudolf Steiner

Deze tekst - op basis van enkele voordrachten door Rudolf Steiner op schrift gezet - bevat de kern van de antroposofische visie op de ontwikkeling van het kind, opvoeding en onderwijs. Het geeft daarmee inzicht, én de mogelijkheid dit heel praktisch te maken, voor het begeleiden van een kind om zich in in de volle betekenis van het woord tot 'mens' te ontwikkelen.
Met een nawoord van huisarts Thomas Kelling
(paperback, 54p).
€ 12,50

klik hier voor meer informatie


N I E U W  in onze afdeling Kinderboeken

Ga maar lekker slapen
Elke dag een slaapliedje
Suzanne Plugge & Esther Bennink

Lennon wordt door zijn moeder lekker naar bed gebracht, maar eerst lezen ze nog even in zijn lievelingsboek over al zijn dierenvriendjes. Mama zingt nog een slaapliedje en dan... stapt Lennon in zijn boek. Hij ontmoet al zijn vriendjes, en samen spelen ze heerlijk in het bos. Totdat alle dierenvriendjes door hun ouders worden geroepen: bedtijd! Lennon gaat stiekem even kijken bij alle dieren, en hoort daar de prachtige liedjes die voor hen gezongen worden. Een lief prentenboek voor het slapen gaan. Met een link naar de slaapliedjes die de auteur heeft geschreven en gezongen.
(hardcover, 32p) Vanaf 3 jaar
€ 16,95

klik hier voor meer informatie

De wildernis
Yuval Zommer

Een prachtig boek over de natuur als gul, vrijgevig, levend wezen, nooit ver van ons vandaan geweest. De natuur gaf ons altijd alles wat we nodig hadden, net zoals ze voor alle dieren zorgde. Maar op een gegeven moment begonnen we te veel van de wildernis te vragen, en was het tijd om iets terug te geven... Een mooi verhaal om samen naar de pracht en het belang van de natuur te kijken.
(hardcover, 32p) Vanaf 4 jaar
€ 16,95

klik hier voor meer informatie

Gedachten denken
Annelies Beck & Hanneke Siemensma

- Bekroond met een Zilveren Penseel 2023 -
Een lief, speciaal prentenboek over gedachten. Over gedachten die je vergeet, die je blij of boos maken, die als spinnetjes steeds terug blijven kruipen, over grote en kleine gedachten. En: over gedachten die daden worden. Met illustraties van Hanneke Siemensma.
(hardcover, 40p) Vanaf 8 jaar
€ 17,99

klik hier voor meer informatie

Atta
Jolien Janzing

Atta is een meisje dat heel lang geleden leefde. Als meisje moet ze mee met de vrouwen en kinderen: bessen plukken, wortels uitgraven, hout sprokkelen. Ze zou veel liever met de jongens en de mannen meegaan - en dat doet ze op een dag dan ook. Maar de ontmoeting met een woeste mammoet is toch niet zo leuk - en als Atta de weg kwijt raakt belandt zij bij een ander volk.
Een levendig en humoristisch verhaal met een nieuwsgierige en dynamische heldin!
Met fijne kleurenillustraties van Lind Faas.
(hardcover, 140p) vanaf 10 jaar
€ 15,99

klik hier voor meer informatie


V O O R U I T Z I E N

Urachhaus Agenda 2024
Deze kalender wekt bewustzijn voor de kleine en grotere ritmen die in ons leven een rol spelen.

Twee pagina's per week / tijden van dagelijkse opkomst en ondergaan van zon en maan / de belangrijkste planetenconstellaties / feestdagen / ritmen die in de geschiedenis werken / Paastabel, vooroverzicht 2024 en 2025. (De tekst voor zover aanwezig, is in het Duits)

Urachhaus Agenda 2024
De KUNSTSTOF uitvoering kost € 18,00
klik hier voor meer informatie

Urachhaus Agenda 2024
De LEDEREN uitvoering kost € 26,00
klik hier voor meer informatie

H E R F S T

Het wonder van de kastanje
Hans-Christian Schmidt

Een heerlijk herfstig kartonboekje voor peuters met draaischijf, flapjes, pop-up en meer. Op iedere pagina is weer iets nieuws te beleven over het wonder van de kastanje: hoe hij groeit, kleur en stekels krijgt en uiteindelijk... op de grond valt en zo prachtig glanst!
(kartonboekje, 12p)
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

De herfst van Kleine Gans
Briony May Smith & Elli Woollard

In de zomer heeft Kleine Gans gespeeld en gezwommen. Maar nu verandert er iets en alle andere dieren maken zich klaar voor de komende winter. Kleine Gans moet ook wat doen, maar wat? Straks komt de winter! - En dan ziet Kleine Gans een vlucht ganzen, hoog in de lucht overvliegen en weet zij wat haar te doen staat.
Een fijn verhaal op rijm verteld, met illustraties waarop heel veel te zien is.
(hardcover, 32p) Kleuterleeftijd
€ 14,99

klik hier voor meer informatie

Viltpakket - Twee kleine kaboutertjes in de herfst
Atelier Pippilotta

Deze lieve herfstkaboutertjes zijn vrolijk, lief en simpel om te maken.
Alles wat je nodig hebt zit in het pakketje. Je hebt zelf alleen nog naaigerei en naaigaren nodig.
€ 10,95

klik hier voor meer informatie

Zie HIER alle herfstige viltpakketjes

De vrolijke paddestoel |  Mili Weber |  € 1,25
klik hier voor meer informatie

Zie HIER alle herfstkaarten


Leven met de gestorvenen / Het leven na de dood

Aan gene zijde van geboorte en dood
Rudolf Steiner

In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner, voor een gehoor dat niet bekend was met de antroposofie, over de belevenissen van de ziel na het sterven. De terugblik op het voorgaande leven; het beleven van onvervulde of onafgemaakte 'zaken'; het verlangen naar een volgende ontwikkelingsstap in een volgend leven; het zoeken naar een ouderpaar voor dat leven.
(paperback, 53p)
€ 12,50

klik hier voor meer informatie

De dood - een andere levensvorm
Rudolf Steiner

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner het leven na de dood belicht. Welke weg gaat de gestorvene - welke betekenis heeft het beleven van spiritualiteit tijdens het leven op aarde voor het leven na de dood - hoe werkt het levenslot - hoe verbinden wij ons met de gestorvenen?
Met een nawoord van Wim Veltman.
(paperback, 78p)
€ 14,00

klik hier voor meer informatie

Omgaan met gestorvenen
Leven voorbij de dood
Margarete van den Brink en Hans Stolp

Als de dood geen einde is, hoe gaat het dan verder aan de overkant van de dood? (171 pagina’s)
€ 16,50

klik hier voor meer informatie