menu
 winkelmandje 

Nieuwsbrief Nearchus Consumenten Kring Maart 2019

Mailing van ABC Buitenlands
Verzonden op 1 maart 2019

In deze Nieuwsbrief:
Korte terugblik op 2018
Vooruitblik op 201
Uitnodiging


Een korte terugblik op 2018
Nieuwe titels:

In 2018 maakten we meer nieuwe titels dan ooit tevoren. Met een flinke eindsprint in november en december verschenen er vorig jaar 13 nieuwe titels. In volgorde van verschijnen:

John Hogervorst: Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom
Rudolf Steiner: Praktische ontwikkeling van het denken
Rob Gruben: Karmisch mengelwerk
Zonnejaargroep: Pasen
Valentin Tomberg: Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot II
Hans Stolp: Leven met engelen
Rudolf Steiner: Sociale en antisociale impulsen
Margarete van den Brink: Opengaande vergezichten
Dieter Hammer e.a.: Transhumanisme. De strijd om het mens-zijn
Antoon Vermeulen: De levensweg na de dood
Peter Selg en Sergej O. Prokofieff: Het leven beschermen
Wolf-Ulrich Klünker: Christus en het lot van de mens
Guurtje Kieft: Dertien Heilige Nachten
.

2018 financieel:
Het financiële jaarresultaat is nog niet vastgesteld. Wat we wel weten is dat we, met een omzet van ruim € 180.000, een hogere omzet hadden dan ooit eerder. Omdat dat op zich nog niet bepaalt hoe de winst (waaruit het inkomen van de twee vennoten moet komen) is uitgevallen, weten we nog niet precies waar we aan toe zijn.

En verder over 2018:
Naast de ‘lopende zaken’, namelijk het verwerken van de bestellingen in onze webwinkel en het voorbereiden van nieuwe uitgaven, hebben we vorig jaar veel tijd gestoken in een ontwikkeling waarvan we begin 2018 nog geen vermoeden hadden. Zoals u misschien weet is in het voorjaar van 2018 een einde gekomen aan het bestaan van De Nieuwe Boekerij in Zeist, een al tientallen jaren bestaande antroposofische boekwinkel.
Uit verschillende gesprekken die we met onze voormalige collega aldaar hebben gevoerd - en waarin we ook de mogelijkheid hebben onderzocht of een samenwerking met Nearchus het voortbestaan van De Nieuwe Boekerij had kunnen betekenen - rees de mogelijkheid dat wij het importeurschap van de Duitse antroposofische uitgeverijen Freies Geistesleben en Urachhaus zouden voortzetten; een activiteit die in het verleden door De Nieuwe Boekerij werd verzorgd - en sinds het voorjaar van 2018 door ons.
Dat betekende echter ook dat we zo’n 40 strekkende meter Duitse boeken binnen kregen, die niet alleen in het magazijn maar ook in onze webwinkel een plaatsje moesten krijgen. Een hele operatiedus dus!
Tot in het najaar hebben we hier tijd in moeten steken maar inmiddels hebben we het Duitse assortiment aan onze webwinkel toegevoegd (circa 2000 titels) en staan de boeken op hun plaats. Het grootste deel van deze Duitse titels is nu voorradig, op termijn streven we ernaar alles steeds op voorraad te hebben, zodat we onze klanten snel kunnen leveren.

Vooruitblik op 2019:
In de loop van dit jaar moeten we actie ondernemen om onze beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het assortiment van de webwinkel neemt alsmaar toe - en vraagt dus ook meer ruimte. Dat betekent een steeds gecompliceerdere puzzel in onze werkruimtes. In onze magazijnruimte zit nog wel wat lucht, maar ook daar moeten we maatregelen nemen om de beschikbare ruimte beter te benutten.

Nieuwe titels onderweg:
En natuurlijk hopen we dit jaar weer veel nieuwe titels te kunnen uitgeven. Een eerste nieuwe titel is dit jaar al verschenen (Mani en zijn betekenis voor onze tijd). Binnenkort wordt het Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie (waarvan de eerste druk is uitverkocht) herdrukt en voor de komende twee maanden staan er vier nieuwe titels op de rol:
- een kleurrijke uitgave over handwerken;
- een vertaling van het Thomas-evangelie;
- een uitgave over Rudolf Steiner en het nieuwe en het vijfde testament
- en het eerste deel van een driedelige uitgave met verzamelde geschriften van Dieter Brüll (zie ook hieronder).

Veel werk aan de winkel - en gezien alles dat we in de komende weken bij drukkers moeten neerleggen (vermoedelijk besteden we in de komende periode circa € 10.000 voor het drukken van de uitgaven die eraan komen) hopen we dat we op uw betrokkenheid mogen blijven rekenen!

Tot slot is het ontzettend fijn om te kunnen melden dat het aantal leden van de Nearchus Consumenten Kring in 2018 verder is gegroeid tot 173 deelnemers op 31 december 2018. Het totaal ingelegde saldo van alle leden samen (stand van vandaag) is € 12.678. Daarmee maakt u het voor ons daadwerkelijk mogelijk om zonder krediet van de bank (we hebben wel enkele leningen van derden) te werken!


Uitnodiging
Vorig jaar is het er niet van gekomen. Maar in maart a.s. organiseren wij een eerste bijeenkomst van en voor de Nearchus Consumenten Kring. Tijdens het ochtendprogramma hopen wij met u in gesprek te komen over alles dat u maar interesseert met betrekking tot de consumentenkring; onze onderneming; onze oude en nieuwe titels enzovoort.

De bijeenkomst vindt plaats op:
zaterdag 23 maart
in de grote zaal van Woonoord Kraaybeek
Kraaybeek 41
3971 LH Driebergen.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het ochtendprogramma is bestemd voor leden van de Nearchus Consumenten Kring. Het middagprogramma is ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk.
In verband met de beschikbare ruimte én de praktische voorbereidingen, verzoeken wij u uw komst vóór 19 maart aan te melden via: info@nearchus.nl

Ochtendprogramma
Bijeenkomst van de Nearchus Consumenten Kring
- 10.30u: inloop, koffie/thee
- 10.45u: welkom en korte inleiding
- 11.00u: gesprek
- 12.15u: pauze
(wij zorgen voor soep, koffie/thee - indien gewenst zelf brood meenemen)
 

Middagprogramma
Ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel van een driedelige uitgave met werk van Dieter Brüll.
13.15u: welkom en korte inleiding
13.35u: overhandiging eerste exemplaar
13.45u: workshops rond drie thema’s uit het werk van Dieter Brüll:
Marijke Meijer: ‘Opgesloten in een vergulde kooi?’
In verschillende artikelen beschreef Dieter dat onze samenleving verandert in een vergulde kooi: een kooi waarin we niet vrij zijn maar waarin het, voor degenen die niet naar vrijheid verlangen, wel prettig toeven is. Andere mensen verdragen dit niet - wat is hier werkzaam?
Koos Bakker: ‘BD landbouw, de noodzaak van associaties en driegeleding’
In theorie en in praktijk biedt de biologisch-dynamische landbouw concrete aangrijpingspunten om met of vanuit de sociale driegeleding te werken. Een thema dat Dieter altijd nauw aan het hart gelegen heeft. Als oprichter van Odin heeft Koos Bakker een rijke ervaring in dit gebied.
John Hogervorst: ‘De drie geldkwaliteiten en de organische geldkringloop’
Regeert het geld de wereld? - Maar wie regeert dan het geld? Inzicht in de drie geldkwaliteiten en het beeld van de organische geldkringloop helpen ons om geld een vruchtbare rol te laten spelen.

Na een korte presentatie van de drie workshops maken de bezoekers hun keuze en wordt er in drie groepjes gewerkt aan het thema
15.00u: Verslag vanuit de drie werkgroepen.
15.15u: pauze, koffie/thee/sap
15.45u: Afsluitend kringgesprek
16.30u: Einde

Tijdens de bijeenkomst zullen alle uitgaven van Nearchus te zien en te koop zijn.
De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de Nearchus Consumenten Kring.
De toegang voor het middagprogramma is voor niet-leden € 7,50.
En tot slot:
Nog maar eens genoemd: wij vinden het fijn als u uw komst aanmeldt. U kunt bovendien aangeven over welke onderwerpen u tijdens het gesprek in de ochtend zou willen spreken; dat kan elk onderwerp zijn dat te maken heeft met ons bedrijf, met de manier waarop wij boeken uitgeven, met de prijsopbouw van onze boeken, het financiële reilen en zeilen van het bedrijf enzovoorts…
Aanmelden en onderwerpen doorgeven kan via: info@nearchus.nl

LET OP
indien u met de auto komt: het is niet (meer) toegestaan op het terrein van Woonoord Kraaybeek te parkeren.