menu
 winkelmandje 

Vrije School en sociale driegeleding

Dieter Brüll

Is de sociale driegeleding alleen toepasbaar voor de samenleving als geheel? Dieter Brüll vond stellig van niet. Ook op het niveau van instituties (bedrijven, therapeutica, scholen) kan op basis van de sociale driegeleding gewerkt worden. Voor antroposofische instituties was dit voor hem zelfs een plicht: hoe zou een antroposofisch instituut zich met de inhoud van een antroposofisch werkgebied kunnen bezighouden zonder niet ook een vanuit de antroposofie aangegeven samenwerkingsvorm te praktiseren?

Met de Vrije School als voorbeeld beschrijft Dieter Brüll hoe de interne organisatie van een antroposofische institutie eruit zou kunnen zien. Door het scheppen van drie organen (van het geestesleven, het rechtsleven en het economisch leven) kan elk concreet vraagstuk binnen de institutie vanuit elk van de drie gezichtspunten worden behandeld. Daarmee is de mogelijkheid geschapen voor een zakelijke benadering, een zorgvuldig overwegen en een weloverwogen besluitvorming.

In dit boekje munt Dieter Brüll uit in op de praktijk toegespitste concrete handreikingen op het in onze tijd zo moeilijke gebied van het samenwerken. Daarmee biedt hij ook een directe toegang tot de sociale driegeleding in de dagelijkse praktijk.

[info van de uitgever]

Vrije School en sociale driegeleding

Dieter Brüll · alles van deze auteur 

€ 4.00