menu
 winkelmandje 

Mijn levensweg

Rudolf Steiner

In zijn autobiografie beschrijft Rudolf Steiner zijn leven vanaf zijn jeugd tot aan het jaar 1907.

Essentieel in Rudolf Steiners ontwikkeling zijn enerzijds zijn helderziende vermogens, die zich al vroeg openbaren, en is anderzijds de ontwikkeling van een grondige filosofische en natuurwetenschappelijke kennis. Zijn innerlijke worsteling om beide met elkaar in evenwicht te brengen wordt indrukwekkend beschreven.

Een belangrijk thema in de eerste helft van zijn leven is de ontwikkeling van een goetheanistische visie op natuur en wetenschap. Steiner heeft zich in deze tijd ook diepgaand beziggehouden met de grote filosofen en denkers van zijn tijd, zoals Kant, Haeckel en Nietzsche. De onmogelijkheid om openlijk over geestelijke realiteiten te spreken brengt Steiner rond zijn veertigste in een hevig innerlijk conflict: moet hij blijven zwijgen, of moet hij spreken? Dan besluit hij om het esoterische in de openbaarheid te brengen.

In het nawoord van Christoph Lindenberg worden diverse aspecten van Steiners levensloop nader belicht. Tevens wordt Steiners ontwikkeling vanaf 1907 tot zijn dood in 1925 in hoofdlijnen geschetst.

Het boek wordt gecompleteerd door uitvoerige aantekeningen, een bibliografie en een register.

info van de uitgever

(GA 28)

Mijn levensweg

Rudolf Steiner · alles van deze auteur 

€ 35.00