menu
 winkelmandje 

Mens en kosmos

beschouwingen over de occulte weg en haar kosmische samenhang

Stefan Lubienski

Dit boek is geschreven voor allen, die op zoek zijn naar de verborgen samenhangen tussen mens en universum.

De scheppingsprocessen van de wereld worden in deze beschouwingen levendig ten tonele gebracht, zowel vanuit het standpunt van de mens, als ook vanuit de kosmos. Stefan Lubienski beperkt zich daarbij niet alleen tot een beschrijving van de ontwikkelingsstadia der planeten, maar betreft ons bij de evolutie van het gehele universum. Hij maakt de lezer er op attent hoe sterk de makrokosmische ontwikkelingsgang verbonden is met de individuele ontplooiing. Sterker nog, ze zijn beide afhankelijk van elkaar.

Bij de hedendaagse mens leidt deze weg tot spirituele wijsheid, doch evenzeer tot eenzaamheid en duisternis. Stefan Lubienski benadrukt dat die ervaringen niet alleen beleefd, maar ook in hun ware betekenis begrepen kunnen worden, zodat ze een gids worden voor onze verdere ontplooiing. De innerlijke taak van de mens - op aarde en in de kosmos - wint langs deze weg steeds meer aan inhoud.

Dit boek biedt een leidraad om de persoonlijke ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Het toont de weg naar een geestelijke autonomie.

Uitg: Stichting Stefan Lubienski, 1993

[info van de uitgever]

Mens en kosmos

beschouwingen over de occulte weg en haar kosmische samenhang

Stefan Lubienski · alles van deze auteur 

€ 18.00