menu
 winkelmandje 

Geologica

Uitg. H.F. Ullmann, 2008

NBD Biblion bespreking
Populairwetenschappelijke behandeling van het ontstaan en de ontwikkeling van de aarde. Veel kleurenfoto's, kaarten, tekeningen maken het boek al zeer attractief. In de tekst wordt alles goed uitgelegd. Deel 1: processen die de aarde van binnenuit gevormd hebben, zoals de platentektoniek en gevolgen (aardbevingen, vulkanisme, gebergten). Chronologisch worden de geologische perioden en wisselende klimaten besproken. Deel 2 behandelt de enorme varieteit aan landschapsvormen op aarde als het resultaat van krachten (lava-erupties, water, ijs, wind) die de aardkorst beeldhouwen, zoals vulkanen, geisers, bergketens, rivieren, gletsjers, ravijnen, woestijnen, kusten en druipsteengrotten. Omdat deze thema's behandeld worden aan de hand van landschappen in allerlei landen, is het een wereldreis in boekvorm. De bruikbaarheid wordt erg verhoogd door de lijst met de verklaring van termen, het alfabetisch register en het overzicht van alle besproken vulkanen enz. met hun ligging en karakteristieken. Geologische basiskennis vooraf is nuttig, maar niet per se noodzakelijk. Het boek is ook bruikbaar voor de bovenbouw voortgezet onderwijs.

Geologica

€ 35.00