menu
 winkelmandje 

Een ster over de grens

Verhalen voor Advent, Kerstmis, Driekoningen

Ineke Verschuren

Het voorbereiden en vieren van de jaarfeesten is bij uitstek een gebeuren waarbij het element 'samen zijn' gestalte krijgt. Dit geldt met name voor de kersttijd van Advent tot Driekoningen.

Dit element van 'samen zijn' kan nog een extra impuls krijgen door het voorlezen van verhalen die de inhoud van het betreffende feest illustreren.

In 'Een ster over de grens' is geprobeerd de kersttijd te volgen in ca. 60 verhalen, ingedeeld in 5 hoofdstukken: Advent, Bij de geboorte van het kind, In de kerstnacht, Kerstmis in de wereld en Van Kerstmis tot Driekoningen.

Het is een gezinsboek met verhalen om voor te lezen, maar ook om zelf te lezen. Als hulp bij het zoeken naar geschikte verhalen om voor te lezen is in de inhoudsopgave achter elk verhaal een leeftijdsaanduiding gegeven.

(Christofoor 2007, 5e druk)

[info van de uitgever]

Een ster over de grens

Verhalen voor Advent, Kerstmis, Driekoningen

Ineke Verschuren · alles van deze auteur 

€ 23.50