menu
 winkelmandje 

De sociale impuls van de antroposofie

Dieter Brüll

De sociale impuls van de antroposofie

Dieter Brüll droeg zijn boek 'De sociale impuls van de antroposofie' op aan de jonge generatie: ”Indien zij (de nieuwe generatie) zal kunnen ontdekken, dat de hoge sociale kwaliteiten waarmee zij op aarde kwam, gevoegd bij haar brandende verlangen naar een samenleving waarin de medemens als broeder kan verschijnen, de essentie is van een vrij - dat wil zeggen aan geen kerk of geloof gebonden christen-zijn, dan behoeven haar leden zich niet langer vereenzaamd te voelen in- en uitgestoten door de hel, die wij welvaartsstaat noemen. Dan weten zij (de nieuwe generatie) zich verenigd in Zijn leven. Die vereniging (met Christus) is de nieuwe samenleving.”

Brüll geeft een heldere beschrijving van een aantal belangrijke sociale wetmatigheden. Hij doet dat door achtereenvolgens de ontwikkeling van het sociale leven door de eeuwen heen te schetsen, door te laten zien hoe moeilijk het is om sociaal te zijn en door tenslotte te laten zien hoe de sociale impuls, de Christusimpuls, tot leven te wekken.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor de opvoeder, de ouder, de leerkracht, de heilpedagoog. Het is een studieboek, u bent gewaarschuwd. Voor eventuele verdere studie is het nuttig dat het boek rijkelijk is voorzien van literatuurverwijzingen.

Ignace van der Meijden, in ABC Antroposofie nr.2

Korte biografie van Dieter Brüll, klik hier...

De sociale impuls van de antroposofie

Dieter Brüll · alles van deze auteur 

€ 9.75