menu
 winkelmandje 

Was Rudolf Steiner een goeroe? 

(voorproefje)  

Meende Rudolf Steiner altijd de waarheid te spreken? Was hij een goeroe? Zouden we hem nu een sekteleider noemen?

Keer op keer heeft Rudolf Steiner benadrukt dat alles wat hij naar voren bracht met gezond verstand te begrijpen is. Zelf geesteswetenschap bedrijven vraagt het ontwikkelen van nieuwe vermogens, maar de antroposofie begrijpen, daarvoor is het gezonde verstand toereikend. In de praktijk moeten mensen ook wel de wil hebben zich in de antroposofie te verdiepen en daarbij zal menigeen merken dat allerlei ingesleten denkbeelden of vooroordelen ernstig beproefd worden. Dat kan wel eens moeilijk zijn want het onderzoeken van je eigen ingesleten denkbeelden of vooroordelen is… minstens zo moeilijk als het bestuderen van de antroposofie soms kan zijn.

Dat Rudolf Steiner zich kon vergissen; hij heeft het zelf gezegd en als hij zich daar niet in vergist heeft, moeten we daar dus rekening mee houden. Voordat we echter kunnen bepalen of iemand, bijvoorbeeld Rudolf Steiner, zich vergist heeft moeten we natuurlijk wel eerst begrijpen wat er bedoeld was.

Er waren en zijn antroposofen die hem als een goeroe zagen, of zien. Onder elkaar kunnen antroposofen ook een taal (jargon) spreken, gewoontes hebben of denkbeelden koesteren die aardig naar ‘sektevorming’ rieken. En al zijn er niet veel antroposofen meer die ieder woord van Rudolf Steiner als waarheid zien, er zijn er wel die in elk geval hun eigen inzicht als het enige juiste beleven. Het zijn treurige randverschijnselen, die ook al optraden tijdens het leven van Rudolf Steiner en waartegen hij soms buitengewoon scherp tekeer ging. Maar voor dergelijke randverschijnselen kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden, ze behoren tot het lot van alle grote persoonlijkheden die het vermogen hadden andere mensen te inspireren.

Wie zich op een gezonde manier met de antroposofie wil bezighouden doet er goed aan gewoon met zijn beide benen op de grond te blijven staan, zijn gezonde verstand te blijven gebruiken en te proberen een eigen verhouding tot de antroposofie te vinden. Een centraal thema in het werk van Rudolf Steiner ligt in de vraag: hoe ontwikkelt de mens zich tot een bewust en in vrijheid handelend wezen? Hoe mobiliseer je alle kwaliteiten en mogelijkheden die je in je draagt?

Een bewust en in vrijheid handelend mens volgt geen goeroe en is geen lid van een sekte. Hij ‘onderzoekt alles en behoudt het goede’. De lange mars naar het verwerkelijken van je volle mens-zijn kan beginnen met twee basisvoorwaarden: interesse en onbevangenheid (d.w.z. het achter je laten van vooroordelen en ingeroeste denkpatronen).

(Dit is een fragment uit ABC Wegwijzer 3: Wat is antroposofie, door John Hogervorst).

KLIK HIER om deze uitgave te bekijken