home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (217-252) getoond op pagina 7/9

 « 123456789 » 

Menskundige aanwijzingen voor het leraarschap

Menskundige aanwijzingen voor het leraarschap

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In drie voordrachten, gehouden voor de leerkrachten van de eerste vrijeschool, behandelt Rudolf Steiner op een toegankelijke manier een aantal belangrijke thema’s rondom opvoeden en onderwijzen, waaronder: opvoeden als gezondmakende activiteit; het geheim van de wil; drie opvoedingsidealen; bewegen, verteren, ritme, waarnemen; de verbinding met Michaël.

(paperback, 66 pagina’s)

Menswaardige voeding

Menswaardige voeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Deze bundel bevat 9 voordrachten die Rudolf Steiner in verschillende plaatsen heeft gehouden over voeding, o.a. over voeding en geneeswijzen, over de werking van eiwit, vetten, koolhydraten en zouten; over vegetarisme; voeding en spirituele ontwikkeling en over kosmische aspecten van voeding. Met een nawoord van Petra Essink.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, hardcover, genaaid, 219p)

Metamorfosen van de ziel

Metamorfosen van de ziel

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

In dit boek beschrijft Rudolf Steiner de verschillende lagen van de ziel en laat de lezer kennis maken met de diepte en de verschillende lagen van de ziel. Daarbij gaat hij in op de gevoelens die in de ziel leven, zoals woede, boosheid, egoïsme, zoals ook het verlangen naar waarheid, eerbied en liefde. het inspirerende is dat Rudolf Steiner hier laat zien hoe een gevoel kan metamorfoseren door er innerlijk actief mee om te gaan.

(Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, 7 voordrachten, noten, nawoord) 258 pagina’s

Metamorphose der Pflanzen (Antiquariaat)

tweedehands boek
Metamorphose der Pflanzen (Antiquariaat)

J. W. Goethe

€ 10.00

Die Metamorphose Der Pflanzen. Mit Anmerkungen Und Einleitung Von Rudolf Steiner.

Verlag Freies Geistesleben, 1960

Soft cover, 23 cm, 80 p. Naam op schutblad, kleine gebruikssporen op kaft, in goede staat

Michaël en het mysterie van Golgotha

Michaël en het mysterie van Golgotha

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Michaël is de leidende aartsengel van het tijdperk waarin wij nu leven. In deze voordrachten bespreekt Rudolf Steiner de taak die Michaël ten tijde van het oude testament vervulde en diens opgave in relatie tot de Christus en het begrijpen van het mysterie van Golgotha.

(paperback, 48 pagina’s)

Mijn levensweg

Mijn levensweg

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 34.00

Autobiografie zoals door Rudolf Steiner geschreven in zijn laatste levensjaar, behandelt zijn leven tot het jaar 1907.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 464 pagina’s)

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner

Friedrich Rittelmeyer » meer van deze auteur »

€ 19.00

Wat een groot mens in een nog groter mens ervaren kan. Een indringend beeld van Rudolf Steiner, door de ogen van Friedrich Rittelmeyer.

(paperback, 192 pagina’s, geïllustreerd)

Mysteriedrama’s I

Mysteriedrama’s I

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

’In zijn mysteriedrama’s wil Steiner niet alleen tonen hoe de wetmatigheden van reïncarnatie en karma kunnen werken, maar ook hoe individuele mensen zelf steeds meer zicht op hun eerdere levens en op hun lot kunnen krijgen. De ontwikkeling van de verschillende personages in de drama’s leidt tot individuele crises en onderlinge spanningen; maar tegelijk leidt die ontwikkeling tot bewustwording van de karmische oorzaken daarvan. Juist daardoor wordt het de betrokken personen mogelijk verdere stappen in hun ontwikkeling te doen.’

Dit deel bevat de eerste twee mysteriedrama’s:

De poort van de inwijding & De beproeving van de ziel.

Serie Werken en voordrachten, gebonden, 328 pagina’s, met toelichting, nawoord, samenvatting van de taferelen. (uit GA 14)

Mysteriedrama’s II

Mysteriedrama’s II
De wachter aan de drempel - Het ontwaken der zielen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Twee mysteriedrama’s, voorzien van Nawoord, noten, inleiding e.d.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden, 342 pagina’s)(uit GA 14)

Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Over de laatste, voor-Christelijke mysterieculturen (o.a. Ephese, Eleusis, Samothrace en de Ierse mysteriën) en de verbondenheid van mens en natuur. (288 pagina’s, gebonden, met een nawoord van Frank Teichmann, serie Werken en Voordrachten)

Naar de zesde kultuurperiode

Naar de zesde kultuurperiode
Het werk in de ledengroepen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een uitgave waarin het gaat om de verhouding van de leden tot de antroposofische vereniging; over de bedoeling en vormgeving van de ledenavonden; over het (omgaan met) dogma's en geloofsdwang en over het onderscheid tussen de Russische en de westerse mens en zijn denken.

Bevat één voordracht en zes brieven aan de leden.

(paperback, 64p)

Naturbeobachtung Mathematik wissenschaftliches Experiment und Er (Antiquariaat)

tweedehands boek
Naturbeobachtung Mathematik wissenschaftliches Experiment und Er (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.00

Acht Vorträge, Stuttgart vom 16. bis 23. märz 1921

Rudolf Steiner Verlag, 1972

Soft cover, geplastificeerd, 22,5 cm, 154 p. In goede staat

Natuurrampen en technische rampen

Natuurrampen en technische rampen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Aardbevingen, overstromingen of rampen die door menselijk handelen zijn veroorzaakt - hebben die vanuit de geesteswetenschap nog een diepere betekenis?

in de fragmenten en voordrachten in deze uitgave wordt beschreven hoe de aarde is opgebouwd en welke krachten er werkzaam zijn bij aardbevingen of vulkaanuitbarstingen en wordt ook ingegaan op het lot van de mensen die bij dergelijke rampen om het leven komen.

(paperback, 85 pagina’s)

Natuurwezens

Natuurwezens
De wereld van vuurwezens, elfen, nimfen en gnomen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Steiner beschrijft hier natuur- of elementenwezens - heel concreet over hoe ze zijn en wat ze doen - en tilt daarmee de sluier van de uiterlijke wereld een stukje op, zodat er kennis genomen kan worden van deze wereld van levende, met bewustzijn begiftigde wezens. Zowel geschikt voor een eerste kennismaking met deze wereld, als voor een diepgaande studie ervan. (220 pagina’s)

Natuurwezens

Natuurwezens

Hans Stolp » meer van deze auteur »

€ 4.75

Natuurwezens, dat zijn de onzichtbare werkers aan de natuur, verbonden met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Hun werkzaamheid is voor mens en aarde van wezenlijk belang. In de laatste decennia zijn er steeds meer mensen die zich met natuurwezens kunnen verbinden. Dat is des te belangrijker omdat zich, zoals Rudolf Steiner al voorspelde, een nieuwe groep natuurwezens vormt die zich met Christus verbonden heeft.

(ABC Wegwijzer 15, brochure, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

Om gegronde redenen

Om gegronde redenen
Antroposofie hier en nu

Jelle van der Meulen

€ 7.50

Een persoonlijke getinte zoektocht naar de antroposofie: wat hebben antroposofie en Rudolf Steiner te maken met de wereld die dagelijks op ons afkomt? Jelle van der Meulen gaat op zoek - via de onderwereld van de ziel, via de fantasie en imaginatie. En via menselijke ontmoetingen.

(paperback, 351 pagina’s) Van 19.90 voor 7.50

Omgaan met stress en nervositeit

Omgaan met stress en nervositeit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Stress, spanningen, nervositeit - veel voorkomende verschijnselen. In deze voordracht richt Rudolf Steiner de aandacht op onze innerlijke toestand en de relatie met de wereld om ons heen.

Ook fenomenen als vergeetachtigheid en besluiteloosheid krijgen aandacht.

Door middel van (nog steeds) aktuele voorbeelden, adviezen en oefeningen kunnen we greep krijgen op deze moderne psychische problemen. Een boekje waar je meteen mee aan de slag kunt.

(paperback, 41 pagina’s)

Ons voorland

Ons voorland
Rudolf Steiner over het leven na dit leven

Arie Boogert » meer van deze auteur »

€ 19.90

Vele facetten van het leven na de dood, zoals besproken door Rudolf Steiner, worden hier met elkaar verbonden. Daarmee wordt een beeld geschapen van de hele weg van dood naar nieuwe geboorte. (270 pagina’s)

Opdat mensen het horen (deel 2)

Opdat mensen het horen (deel 2)
Het mysterie van de kerstconferentie 1923|1924

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilde nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 328 pagina’s)

Opdat mensen het horen (deel 3)

Opdat mensen het horen (deel 3)
Het mysterie van de Kerstconferentie - deel III

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00

Het derde deel van dit fundamentele werk over de Grondsteenspreuk en de Kerstconferentie van 1923/24. ’Het ligt geheel aan de mens zelf of hij zich de antroposofie alleen voorstelt of dat hij de antroposofie beleeft.’ (Rudolf Steiner)

Gebonden uitgave, 394 pagina’s

Opdat mensen het horen 1

Opdat mensen het horen 1
Het mysterie van de kerstconferentie 1923/1924

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)

Opstanding

Opstanding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een voordracht over wat opstanding is. Juist in onze tijd is niet alleen een innerlijke opstanding noodzakelijk - maar ook een opstanding te midden van de neerwaartse krachten die in onze beschaving werken.

(paperback, 37 pagina’s)

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.50

Over het sociale ideaal van de antroposofische pedagogiek en over de vraag wat er nodig is om aan en met dit ideaal te werken. Het begin ligt in sociale kwaliteiten die een kind zou moeten leren zoals het leert optellen of aftrekken. (163 pagina’s)

Opvoeden in de puberteit

Opvoeden in de puberteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over de puberteit en dat wat het opvoeden en begeleiden van kinderen in de puberteit van opvoeders en leerkrachten vraagt. Onder andere over het omgaan met seksualiteit en het bezig zijn met jezelf en niet met de wereld.

Aangevuld met een artikel van Hugo Pronk: veertien worden.

(paperback, 44 pagina’s)

Opvoeding en moderne kultuur

Opvoeding en moderne kultuur
Methodiek en didaktiek van de vrijeschool

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 34.00

14 voordrachten en vragenbeantwoordingen die Rudolf Steiner in 1923 in Engeland hield. De voordrachten waren toegespitst op zijn Engelse toehoorders en waren direct en praktisch gericht. Waarom is in de moderne tijd een nieuwe kijk op opvoeding nodig? Hoe kan een eigentijdse opvoedingsmethode er uit zien? Wat is het fundament van de Vrije School? Wat betekent deze nieuwe opvoedingsmethode voor de samenleving? Rond deze vier vragen concentreren zich de voordrachten.

Met een Nawoord van Christoph Wiechert. Gebonden uitgave, 397 pagina’s. (GA 307)

Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs
Spirituele grondslagen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Negen voordrachten over de grondslagen van de Vrije Schoolpedagogiek, o.a. over de verschillende leeftijdsfasen, de grondhouding van de leerkracht en de school als organisme. (Serie Werken en voordrachten, gebonden, 240 pagina’s)

Opvoedkunst

Opvoedkunst
Methodisch-didactische aanwijzingen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De tweede reeks van 14 voordrachten die Rudolf Steiner gaf voorbereidend op de opening van de eerste Vrije School. De voordrachten zijn praktijkgericht en geven de leerkracht inzichten en voorbeelden om de antroposofische menskunde en pedagogiek in de praktijk toe te passen.

(gebonden, 245 pagina’s)

Ostern das Mysterium der zukunft (Antiquariaat)

tweedehands boek
Ostern das Mysterium der zukunft (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Ostern das mysterium der zukunft door Rudolf Steiner

Softcover, uitgave Selbstverlag der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung 1953, 22 cm, 25 blz, libris op schutblad, kaft kent verkleuring zie scan, in goede staat,

Oud en nieuw karma

Oud en nieuw karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Als karma een realiteit is, wordt de vraag naar het bestaan van individuele menselijke vrijheid des te dringender. In de twee voordrachten in deze uitgave behandelt Rudolf Steiner de vraag in hoeverre ons (karmisch) verleden de toekomst bepaalt. het verleden ligt vast - maar de toekomst niet: die is afhankelijk van hoe wij in het leven staan.

(paperback, 58p)

Oude en jonge zielen

Oude en jonge zielen

Hans Peter van Manen

€ 23.90

Het werd 30 jaar geleden al in het Duits uitgebracht en groeide in de tijd uit tot een ’duurzaam boek’: een boek dat naar zijn inhoud na al die jaren nog net zo essentieel is als bij verschijnen. Aansluitend op wat Rudolf Steiner (in de karmavoordrachten) over het thema vertelde, gaat de schrijver in dit boek op zoek naar een verborgen maar alom aanwezige tegenstelling, die tussen zgn oude en jonge zielen, en naar het antwoord op de vraag hoe deze tegenstelling niet tot strijd maar juist tot een vruchtbare polariteit kan worden. (gebonden, 271 pagina’s)

(gebonden uitgave, xxx pagina’s)

Ouderdom

Ouderdom
Een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Verschillende teksten over de levensloop van de mens, vanuit het perspectief naar een zinvol ouder worden. Samengesteld en ingeleid door Arie Boogert. (131 pagina's)

Over de drempel

Over de drempel
Spirituele ervaringen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Deze uitgave bevat 10 voordrachten, plus een fragment, waarin Rudolf Steiner spreekt over ervaringen die je op de spirituele scholingsweg opdoet - en die hij 'illustreert' aan de hand van personages of gebeurtenissen uit de zgn mysteriedrama's. oefeningen in eerlijkheid, onjuiste en ware herinneringen aan vorige levens, ervaringen en illusies in de astrale wereld, ascese, het versterken van de morele krachten - er komen heel veel thema's aan bod.

(hardcover, genaaid, serie Werken en Voordrachten, 304p)

Over de redding van de ziel

Over de redding van de ziel

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

Lievegoed's laatste werk: de beschrijving van de drie grote geestesstromingen (antroposofie, manicheïsme en rozenkruisersdom) en hun leiders (Rudolf Steiner, Mani en Christian Rosenkreutz) en hun samenhang en samenwerking.

(paperback, 113p)

Over Liefde

Over Liefde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

"Liefde is voor de wereld wat de zon voor de natuur is. Wanneer er in de wereld geen liefde zou zijn, zouden mensenzielen er niet meer kunnen gedijen. De liefde is de morele zon van de wereld."

Een verzameling van bijna 50 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, in een kleine maar mooi verzorgde brochure (geniet) met kleurenillustraties.

(24 pagina’s)

Over liefde (CADEAU-EXPRESS)

Over liefde (CADEAU-EXPRESS)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een verzameling van bijna 50 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, in een kleine maar mooi verzorgde brochure (geniet) met kleurenillustraties.

(24 pagina’s)

CADEAU-EXPRESS: deze brochure wordt (binnen NL) verzonden aan het adres dat u ons opgeeft, met een door ons bijgevoegde kaart waarop uw tekst van maximaal 30 woorden.

Prijs is inclusief: brochure, envelop, kaart en portokosten!

Over volkspaedagogie (Antiquariaat)

tweedehands boek
Over volkspaedagogie (Antiquariaat)

Dr. Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Over volkspaedagogie, Hollandsche bewerking door N.D.F.

De Haan, zonder jaartal

Soft cover, 19 cm, 73 p. Naam op schutblad, vergeeld.

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home