home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (181-216) getoond op pagina 6/9

 « 123456789 » 

Karmaonderzoek 3

Karmaonderzoek 3

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Twaalf karmavoordrachten o.a. over persoonlijk- en groepskarma en de karmische achtergronden bij natuurrampen, oorlogen e.d. Ook met de drie bekende ’Arnhemse karmavoordrachten’.

Met een nawoord van Hans Peter van Manen.

Serie Werken en Voordrachten, 260 pagina’s, gebonden.

Karmaonderzoek 4

Karmaonderzoek 4

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

In de in deze bundel opgenomen elf karmavoordrachten gaat het over individualiteiten en ontwikkelingen in Europa, vanaf de middeleeuwen tot in de 20e eeuw. Onder meer over Michaël als tijdgeest, de school van Chartres en de ontwikkeling van de menselijke intelligentie in de moderne tijd.

Serie Werken en Voordrachten, met nawoord, Aantekeningen e.d.

(Gebonden, 260 pagina’s)

Karmaonderzoek 5

Karmaonderzoek 5

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Elf karmavoordrachten die de 5 ’karmabanden’ compleet maken. Daarin spreekt hij o.a. over innerlijke problematiek die bij steeds meer mensen in de moderne tijd optreedt en waarvoor karmische gezichtspunten en therapie nodig zijn.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten (Gebonden, 224 pagina’s, met noten, aantekeningen en een nawoord van Coenraad van Houten).

Kennismaking met de Christengemeenschap

Kennismaking met de Christengemeenschap

Otilia Broekers

€ 10.00

Een kennismaking met de mede door Rudolf Steiner gestichte Christengemeenschap - beweging tot religieuze vernieuwing. Met hoofdstukken over het ontstaan, over de sacramenten, over inhoudelijke thema’s en over de organisatie van de Christengemeenschap.

(paperback, 104 pagina’s, met enkele afb. in kleur)

Kerngedachten van de antroposofie

Kerngedachten van de antroposofie
Wat Michaël wil

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Een vertaling van de zgn ’Leitsätze’ (kerngedachten): korte kernachtig verwoorde gedachten die Rudolf Steiner in zijn laatste levensfase schreef en van toelichting voorzag. Zo geeft deze bundel een compact beeld van de essentie van de antroposofie, op een zodanige manier dat de lezer zelf tot grote activiteit wordt opgeroepen bij het bestuderen van deze kerngedachten - en biedt bovendien een uitvoerige blik op tijdgeest en aartsengel Michaël.

Met Nawoord, Aantekeningen e.d. (Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden, 282 pagina’s)

Kerstmis

Kerstmis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Deze uitgave bevat drie voordrachten over Kerstmis:

De geboorte van de zonnegeest als aardegeest; De geboorte van Christus in de mensheid en Driekoningen - de ster der wijzen.

(paperback, 62 pagina’s)

Kleuren

Kleuren

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Wie de kleuren om zich heen bewust beleeft zal dat als een enorme verrijking van het leven ervaren. Wat valt er eigenlijk aan de kleuren te beleven en hoe kunnen we ons met de wereld van de kleur verbinden?

In de drie voordrachten in deze uitgave voert Rudolf Steiner ons binnen in de wereld van de kleuren.

(paperback, 82 pagina’s)

Kommentaar bij De Chymische Bruiloft

Kommentaar bij De Chymische Bruiloft
Van Christian Rosenkreutz

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Een artikel van Rudolf Steiner over De Chymische Bruiloft; het ’rozenkruisersgeschrift’dat in het begin van de 17e eeuw verscheen en dat zo veel onbegrip en tegenstand opwekte. Wat is de essentie van dit geschrift en waarom nam de schrijver er zelf later afstand van? Rudolf Steiner laat zien hoe De Chyymische Bruiloft geheimen bevat die ook in onze tijd nog van grote betekenis zijn.

)paperback, 68 pagina´s’

Kosmische Dichtungen (Antiquariaat)

tweedehands boek
Kosmische Dichtungen (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 2.00

Planetentanz; Zwölf Stimmungen; Das Lied von der Initiation. Eine Satire

Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, zonder jaartal, waarschijnlijk 1968

Soft cover, 18 cm, 14 p. Naam op schutblad, vlek op de kaft, in goede staat.

Kosmische hiërarchieën

Kosmische hiërarchieën
De evolutie van aarde en mensheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50

Voordrachten over de geestelijke hiërarchieën en hun werken aan de ontwikkeling van mens en aarde.

(GA 110) Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden, 238 pagina’s, met nawoord, aantekeningen e.d.

Kosmogonie

Kosmogonie
De evolutie van mens en heelal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.00

Een weergave van een serie van 18 voordrachten die Rudolf Steiner in 1906 hield waarin de ontwikkeling van de mensheid, vanaf het allereerste begin tot in een komende apokalyptische tijd, wordt beschreven. Met een nawoord van Edouard Schuré en een van Bart Muijres, aantekeningen, register e.d.

Gebonden uitgave, 206 pagina’s

Kosmologie, Religion und Philosophie (Antiquariaat)

Kosmologie, Religion und Philosophie (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

21cm, softcover, genaaid, omslag verkleurd, opdracht met potlood geschreven, 91pp, overigens in goede staat

Meditationsvorgänge als geisteswissenschaftliche Rrkenntnisse geschildert

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, o.J.

Kunst en cultuurvernieuwing

Kunst en cultuurvernieuwing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Voor Rudolf Steiner lag de betekenis van kunst niet in het verfraaien, veraangenamen of shockeren: kunst is een middel om de wereld een ziel te geven. Kunst moet het innerlijk van de dingen zichtbaar maken.

De acht voordrachten in deze uitgave werden gehouden tijdens de bouw van het eerste Goetheanum en beschouwen de kunst in het licht van de mysteriewijsheid.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden, 236 pagina’s) (GA 275)

Lachen en huilen

Lachen en huilen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Lachen en huilen zijn dan wel enerzijds dagelijkse dingen, anderzijds is er een hele wereld mee verbonden. Rudolf Steiner leidt de lezer binnen in de wereld achter de gevoelens die tot lachen of huilen leiden; hun verbinding tot het Ik van de mens, hun bruikbaarheid in het opvoeden en meer.

(paperback, 49 pagina’s)

Leben und  Werk Rudolf Steiners

tweedehands boek
Leben und Werk Rudolf Steiners
Ein Wissenschaftler des Unsichtbaren (antiquariaat)

A.P. Shepherd

€ 5.00

Verlag Johannes Martin, z.jr. / 226pp

Gebonden, linnen band, goede staat,

Leven met de doden 1

Leven met de doden 1

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten, vijf fragmenten en enkele spreuken voor de overledenen. De teksten gaan over de weg van de overledene in het leven na de dood en de verbinding die wij met overledenen in stand kunnen houden.

(paperback, 82 pagina’s)

Leven met de doden 2

Leven met de doden 2

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

De verbinding met de overledenen is zowel voor ons, levend tussen geboorte en dood op aarde, als voor de gestorvenen, van essentieel belang. Overledenen kunnen en willen impulsen doorgeven en wij kunnen hen op hun gang door het leven na de dood ondersteunen. Hoe ziet deze wisselwerking eruit?

(paperback, 84 pagina’s)

Leven met engelen en natuurgeesten

Leven met engelen en natuurgeesten
Spirituele wezens en hun invloed op mens en aarde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 31.00

Een reeks van 10 voordrachten waarin engelen, natuurgeesten, de krachten van planeten en sterren en hogere hiërarchische wezens centraal staan. Hoe werken zij in op mens en aarde, hoe is de aarde met haar verschillende natuurrijken gevormd. Voordrachten die een groots beeld van de ontwikkeling van mens en aarde schetsen.

Gebonden uitgave, met nawoord, registers, aantekeningen e.d., 308 pagina

Licht en duisternis

Licht en duisternis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 14.00

Vier voordrachten over de polariteit van licht en duisternis, toegepast op de wereld van de kleuren. Die beschouwing leidt natuurlijk tot verre wijdten want in deze voordrachten spreekt Rudolf Steiner ook over de verhouding van de mens tot aarde en kosmos, over maat, getal en gewicht en over het leven na de dood.

(paperback, 100 pagina’s, met zes bordtekeningen in kleur)

Licht en schaduw

Licht en schaduw
Op de weg van de mensheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.75

Kennis en inzichten uit de spirituele wereld zijn niet alleen toegankelijk voor degenen die eraan bij willen dragen dat mens en wereld zich in positieve zin ontwikkelen maar ook voor degenen die die kennis en inzichten voor hun eigen belangen willen gebruiken, of misbruiken.

In de twee voordrachten in deze uitgaven spreekt Rudolf Steiner over het streven van dergelijke ’kwaadwillende kringen’ maar geeft hij ook aan wat kan worden bijgedragen aan een ontwikkeling in de gezonde richting. Voorzien van een inleiding door John Hogervorst.

(paperback, 71 pagina’s)

Liefde

Liefde
De opgave van de aarde

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 14.50

Korte teksten van voornamelijk Rudolf Steiner over de liefde en haar betekenis, ook over de verbinding die dankzij de liefde kan bestaan tussen overledenen en de mens op aarde.

(paperback, 75 pagina’s)

Liefde en erotiek

Liefde en erotiek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

’Is de liefde al zo oud als de wereld zelf?’ Rudolf Steiner toont aan dat dit absoluut niet zo is. Hij zet de liefde in een groot perspectief en schetst haar relatie tot macht en wijsheid.

Krijg je voor liefdedaden een beloning in het volgende leven? Hoe staat de liefde in verband met zelfverwezenlijking? Wat is de samenhang van erotiek met de liefde? En met de mystiek?

Een boekje voor een ieder die zichzelf en de ander beter wil leren kennen.

(paperback, 60 pagina’s)

Lijden

Lijden
Oorsprong en zin

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Twee voordrachten plus een fragment van een voordracht over lijden. Het lijden kan bijdragen aan een hogere ontwikkeling en staat in verband met bewustzijn en dood. Het indrukwekkendste voorbeeld van het lijden is de overwinning van Christus op de dood.

(paperback, 61 pagina’s)

Lopen, spreken, denken

Lopen, spreken, denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

De engelen en hun relatie tot de mens, als kind en als volwassene. (32 pagina

Lucifer, Ahriman, Asoera’s

Lucifer, Ahriman, Asoera’s

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Ieder van ons heeft wel eens nagedacht over zaken als: ziekte, pijn, lijden, en dood. Maar waar komen die vandaan? En wat is de oorsprong van dwalingen en ’zonde’? Machten en tegenmachten, geesten en tegengeesten: Steiner tekent voor ons haarfijn uit hoe het gesteld is met de - drievoudige - machten van het ’kwaad’. Deze handvatten kunnen ons behulpzaam zijn de ’kwade machten’ in onszelf en in de wereld om ons heen te herkennen en ermee om te gaan.

(paperback, 44 pagina’s)

Macrokosmos en microkosmos

Macrokosmos en microkosmos

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Elf voordrachten over de samenhang van en het onderscheid in macrokosmos en microkosmos. In vroegere inwijdingswegen ging de weg naar buiten, via de natuur, naar de macrokosmos; de weg naar binnen, via de ziel van de mens, naar de microkosmos. Rudolf Steiner beschrijft deze inwijdingswegen, en hun gevaren, beschrijft een eigentijdse inwijdingsweg die tot het hartedenken leidt en vertelt daarbij ook uitvoerig over de verschillende delen van de geestelijke wereld en hun verbinding met de mens.

Met nawoord (van David Mulder), noten e.d.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden, 270 pagina’s)

Mani & Rudolf Steiner

Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Christine Gruwez » meer van deze auteur »

€ 14.50

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheïsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.

(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

Meditatie

Meditatie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 18.10

"Meditatie is opstaan in de activiteit van het denken. Die kracht brengt vrijheid, levenslust en gezondheid voor het individu, maar tevens een verlangen naar en een verwerkelijking van de hoogste deugd: de menselijke goedheid."

In dit boek beschrijft de auteur heel concreet hoe je kunt mediteren, op basis van de aanwijzingen die Rudolf Steiner daarvoor gaf.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Meditatie

Meditatie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Deze uitgave bevat enkele ’standaardteksten’ van Rudolf Steiner over het mediteren:

In Een weg naar zelfkennis (GA 16) beschreef hij acht meditaties en hun achtergronden en bovendien instructies voor het mediteren;

De drempel van de geestelijke wereld is een beschrijving van de spirituele ontwikkelingsweg waarlangs meditatie kan voeren, en over de geestelijke wezens die langs deze weg te ontmoeten zijn (GA 17);

in Imaginatie - inspiratie - intuïtie behandelt Steiner de drie treden van de inwijdingsweg.

(Gebonden, serie Werken en Voordrachten, 272 pagina’s)

Meditatie

Meditatie
Wezen en techniek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten over het mediteren. Hoe doe je het en wat is daarvoor nodig? Waarom doe je het en wat bewerkt het?

(paperback, 65 pagina’s)

Medizinische Schriftenreihe (Antiquariaat)

tweedehands boek
Medizinische Schriftenreihe (Antiquariaat)
Zweite Folge, 5. Heft

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.50

Medizinische Schriftenreihe, Zweite Folge, 5. Heft

Heft: Zur Therapie und zur Methodik der Heilmittelherstellung. Zwei Vorträge für Aerzte und Medizinstudierende gehalten in London

Verlag R.G. Zbinden, 1953

Soft cover, 21,5 cm, 63 p. Verkleurd kaft, naam op schutblad, verder in goede staat.

Mein Lebensgang (antiquariaat)

tweedehands boek
Mein Lebensgang (antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.50

22cm, 370pp, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1932

Gebonden, omslag verkleurd, naam vorige eigenaar

Uitgave met vier foto’s en twee handschriftproeven

Mens en machine

Mens en machine

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

"De komst van de techniek heeft een nieuwe fase in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid ingeluid." "In alles wat tot de natuur behoort bevinden zich elementaire wezens. Doordat we de natuur kapotmaken persen we de natuurgeesten naar buiten, naar het rijk van het geestelijke."

Een voordracht en twee fragmenten waarin Rudolf Steiner de verbinding tussen natuur, mens en techniek bespreekt; een vraagstuk van groot actueel belang.

(paperback, 60 pagina’s)

Mensheidsperspectieven

Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

In deze uitgave gaat het om de spirituele ontwikkeling van de mensheid, in het verleden en in het nu. Na een beschrijving van die ontwikkeling in het oude Atlantis en daarna, wordt specifiek beschreven welke vier stromen elkaar in het verleden in Europa ontmoetten. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de nieuwe mysteriën, die Rudolf Steiner grondvestte.

(paperback, 138p)

Menskunde en opvoeding

Menskunde en opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50

Acht voordrachten die Rudolf Steiner, twee jaar na de opening van de eerste Vrije school, voor de leerkrachten hield. In deze voordrachten zoekt hij steeds in de praktijk van het onderwijs naar de aanknopingspunten voor zijn inzichten. In deze voordrachten gaat het onder meer over de verschillende types kinderen (aards-kosmisch, fantasierijk-arm) en tevens over veel thema’s die van belang zijn voor kinderen in de puberteit.

(gebonden uitgave, 240 pagina’s)

Menskunde verinnerlijken

Menskunde verinnerlijken
Vrijeschoolpedagogie

Valentin Wember » meer van deze auteur »

€ 25.00

Dit boek is een onmisbare en waardevolle hulp voor de vrijeschoolleerkracht. In drie delen (Het fundament, Verdieping, Aanvullingen) worden belangrijke aanwijzingen van Rudolf Steiner voor de leerkracht besproken; wordt aangemoedigd tot verdere studie; worden handreikingen geboden om de kern van de vrijeschoolpedagogie op te nemen en worden meditaties voor de leerkrachten besproken. Thema's die o.m. aan bod komen: Pedagogisch componist worden; Vormen van meditatie; Enthousiasme; Alledaagse meditatie; Het wonderbaarlijke effect op het lesgeven.

Paperback met flappen, 237p.

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home