home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (145-180) getoond op pagina 5/9

 « 123456789 » 

Het geheim van de wond

Het geheim van de wond
Samariter-cursus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Deze uitgave bevat een gedeeltelijke vertaling van vier voordrachten die Rudolf Steiner in 1914 hield over genezen, EHBO en herstelkrachten. Daarin gaf hij niet alleen praktische, maar ook onderliggende inzichten die samenhangen met wat genezing is en hoe deze gestimuleerd kan worden. De tekst van Rudolf Steiner wordt toegelicht door Ermengarde de la Houssaye.

(verzorgd uitgegeven als luxe, genaaid cahier, 42 pagina’s)

Het geweten

Het geweten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het menselijk geweten is van enorme betekenis, en is tegelijkertijd een raadsel: wat is ons geweten en waar komt het vandaan? In twee voordrachten, aangevuld met twee fragmenten, bespreekt Rudolf Steiner de ontwikkeling en de betekenis van het geweten, als vrucht van de ontwikkeling van de mens door cultuurperioden heen.

(paperback, 67 pagina’s)

Het karma van de Antroposofische Vereniging

Het karma van de Antroposofische Vereniging

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Deze uitgave bevat drie voordrachten, uit de tientallen voordrachten over karma die hij in 1924 hield, die Rudolf Steiner in Arnhem hield en waarin hij spreekt over de karmische achtergronden van de Antroposofische Vereniging, o.m. over de school van Chartres, platonici en aristotelici, het Arabisme en de werkzaamheid van Ahriman.

(paperback, 80 pagina

Het kwaad in mens en wereld

Het kwaad in mens en wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 35.00

Een uitgebreide verzameling van 18 voordrachten en fragmenten van Rudolf Steiner over de vele aspecten van het kwaad. Daarbij gaat het onder meer over de oorsprong van het kwaad, de verschillende krachten van het kwaad, het omgaan of overwinnen met het kwaad en de betekenis van Christus en Michaël in relatie tot het vraagstuk van het kwaad.

(hardcover, genaaid, met katern met afb. in kleur, 396p)

Het leven na dit leven

Het leven na dit leven
Op weg naar een nieuwe incarnatie

Floris Reitsma » meer van deze auteur »

€ 6.90

Wat weten we over het leven na de dood? In de loop van de geschiedenis zijn er, uit heel verschillende bronnen, beschrijvingen gegeven van de weg die de mens aflegt van dood naar nieuwe geboorte. Dante deed dat ruim 6 eeuwen geleden, Rudolf Steiner deed dat weer op een heel andere wijze. In dit boek legt de schrijver deze beschrijvingen ’naast elkaar’ en geeft daarmee een verreikend beeld van het leven na dit leven.

(Paperback, 192 pagina’s) VAN 19,90 VOOR 6,90

Het leven van mens en aarde

Het leven van mens en aarde
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Deze uitgave bevat 10 voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum meewerkten. De arbeiders wilden zich kunnen verbinden met dat wat er in het gebouw waar zij aan werkten zou gebeuren; hun vragen werden het uitgangspunt van de levendige voordrachten die Rudolf Steiner, juist voor dit gehoor, met veel plezier hield. In deze voordrachten gaat het o.m. over de ontwikkeling van mens en aarde; slaap en dood, reïncarnatie en het herinneren van voorgaande aardelevens.

(gebonden uitgave, 262p, met afb. in kleur)

Het lichtbaken van 1917

Het lichtbaken van 1917
Schets van de drieledigheid ...

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Schets van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving.

Een eeuw geleden, in 1917, formuleerde Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van de mens (een vraagstuk waarop hij 30 jaar lang had ’gestudeerd’) én de sociale driegeleding: Steiners visie op de sdamenleving. Deze uitgave bevat de eerste teksten waarin Rudolf Steiner deze belangrijke pilaren in zijn ’drieledig denken’ voor het eerst beschreef: eenfragment uit Von Seelenrätseln en de tekst van de twee zgn ’driegeledingsmemoranda’. Het geheel is voorzien van een uitvoerige inleiding door Wilbert Lambrechts. (paperback, 117p)

Het menselijk en het kosmisch denken

Het menselijk en het kosmisch denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Vier voordrachten waarin Rudolf Steiner de twaalf filosofische hoofdstromen bespreekt. Daarbij legt hij een polariteit bloot tussen zes paren van twee stromingen, en verbindt het geheel ook met de twaalf dierenriemtekens en met de zeven grondhoudingen die samenhangen met de zeven planeten.

Met een nawoord van Roland van Viet.

(hardcover, genaaid, 160p)

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze inleidende voordracht (aangevuld met twee fragmenten), gehouden in Den Haag, schetst Rudolf Steiner het wezen van de mens, de innerlijke ontwikkeling, de verschillende opvoedingsstadia en de rol van het religieuze bij het kind. Uitstekend als inleiding in de vrijeschoolpedagogie.

(paperback, 50 pagina

Het ongekende kerstkind

Het ongekende kerstkind
Een ander licht op Christus

Gerrit Zunneberg » meer van deze auteur »

€ 5.00

Onverwachte aspecten en gezichtspunten over Christus, geschreven vanuit vragen die de moderne mens bij het christendom kan hebben. Die vragen worden vervolgens in verbinding gebracht met de kern van Rudolf Steiners’ christologie.

(paperback, 103 pagina’s)

Het raadsel van de materie

Het raadsel van de materie
Een beschouwing over Boeddha, Rudolf Steiner en Christiaan Rozenkruis

Jan Zee

€ 11.75

De moderne mens denkt alles van de ons omringende wereld te weten. Maar de vraag naar wat materie is is feitelijk nog onbeantwoord. Déze vraag vormt het startpunt van dit bijzondere boek.

Via de leer van Boeddha, de antroposofie en de stroming van de Rozenkruisers komt de schrijver tot fascinerende inzichten over de aard van de stof waaruit de wereld is opgebouwd: het is karma!

(paperback, 64 pagina’s)

Het sociale vraagstuk

Het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Deze uitgave bevat de drie artikelen (uit 1905) waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet introduceerde: een sociale wetmatigheid die ons aangeeft langs welke weg we in het sociale leven het egoïsme te boven kunnen komen.

(paperback, 51 pagina’s)

Het Vijfde Evangelie

Het Vijfde Evangelie
Het leven van Jezus van Nazareth

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.00

Zes voordrachten die voornamelijk het leven van Jezus beschrijven zoals dat in de evangeliën niet of nauwelijks ter sprake komt. De inhoud van deze voordrachten werd door Rudolf Steiner

Het werk van de engelen

Het werk van de engelen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een essentiële voordracht over de verbinding van de engelen met de wereld van de mens. De engelen werken aan de toekomstige sociale vormen voor het aardeleven van de mens,’ vertelt Steiner in deze voordracht. Ware interesse in de andere mens, een werkelijk christendom en een denken dat de mens tot de geestelijke wereld voert, hangen daarmee samen.

Voor lezers die serieus onderzoek naar engelen doen. (paperback, 41 pagina’s)

Het wezen van de kleuren

Het wezen van de kleuren

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Elf voordrachten over ’het wezen van de kleur’, waarbij Rudolf Steiner enerzijds aansloot op Goethes kleurenleer, anderzijds bouwde op zijn eigen helderziende waarnemingen.

Met aantekeningen, Nawoord en 18 illustraties in kleur, Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 272 pagina’s)

Het wezen van de kunsten

Het wezen van de kunsten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een voordracht over de kunst waarin Rudolf Steiner onder meer spreekt over de oorsprong van de kunst, de samenhang van de verschillende kunsten met hogere geestelijke wezens en over het belang van de kunst voor de wetenschap.

(paperback, 48 pagina’s)

Hoe vind ik de Christus?

Hoe vind ik de Christus?

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In ieder mens, zegt Rudolf Steiner, leeft het verlangen om Christus te vinden. In deze twee voordrachten wordt de weg naar Christus beschreven, zowel als het belang van het gaan van die weg en de hindernissen die op de loer liggen.

(paperback, 73 pagina’s)

Houd me niet vast

Houd me niet vast
Rudolf Steiner over Maria Magdalena

John Roex

€ 14.50

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.

In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.

De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.

(paperback, 114 pagina’s)

Houden van de aarde

Houden van de aarde

Michiel Rietveld » meer van deze auteur »

€ 19.90

Wij leven niet alleen van en op de aarde - maar zullen de aarde ook moeten verzorgen. Ieder levend wezen heeft immers verzorging nodig. Michiel Rietveld beschrijft vanuit zijn lange en rijke ervaring wat de aarde nodig heeft en wat, bijvoorbeeld in de biologische en biologisch-dynamische landbouw, voor de aarde gedaan wordt. Daarbij is de inhoud van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner zijn leidraad maar zó dat wordt beschreven hoe deze voor een grote kring, van boeren tot beleidsmakers, vruchtbaar kan zijn.

(paperback, 252 pagina’s)

Ik doe wat ik wil!

Ik doe wat ik wil!
Vrijheidsfilosofie voor jongeren

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 15.00

Hoe komt een mens tot vrijheid - bestaat vrijheid wel?

In dit boek beschrijft de auteur, met de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner op de achtergrond, wat vrijheid is, wat onvrijheid is en hoe je tot vrijheid kunt komen.

(paperback, 109 pagina’s)

Impulsen van de rozenkruisers

Impulsen van de rozenkruisers
In de ontwikkeling van Europa

Karl Heyer

€ 19.50

Karl Heyer schreef een aantal geweldige werken over de geschiedenis en baseerde zich op grondig bronnenonderzoek en op de methode van geschiedsonderzoek (de symptomatologie) die Rudolf Steiner aangaf.

In dit werk behandelt Heyer de geschiedenis van de rozenkruisers, de inhoud van hun geschriften en de krachten die zich in de geschiedenis tegen de rozenkruisersimpuls verzetten.

(gebonden uitgave, 129 pagina’s)

Individu en eenzaamheid

Individu en eenzaamheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze moderne tijd wordt de mens steeds individualistischer. Dat levert een zekere mate van vrijheid op, maar in vele gevallen gaat het ook gepaard met isolatie, eenzaamheid, vervreemding van de realiteit.

Het hoort allemaal bij de ontwikkeling van de mens - maar hoe kunnen we hiermee omgaan? Welke krachten kunnen we in onszelf wekken om eenzaamheid en isolement te boven te komen?

(paperback, 49 pagina’s)

Indviduelle Geistwesen und einheitlicher Weltengrund (antiquariaat)

tweedehands boek
Indviduelle Geistwesen und einheitlicher Weltengrund (antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.25

Drei Vorträge, Dornach. den 18., 19. und 25. November 1917

24cm, paperback, 55pp

in goede staat, ex libris A.C. Henny

Innerlijk vuur

Innerlijk vuur

Hugo Pronk » meer van deze auteur »

€ 10.00

Hugo Pronk heeft zich lang en grondig in woord en daad beziggehouden met Rudolf Steiners menskundige en pedagogische inzichten. In dit kleine boekje gaat hij vanuit die ervaring in op met name de 10e, 11e en 12e voordracht uit Gezondmakend onderwijs van Rudolf Steiner - en werpt zo licht op de ontwikkeling van het kind en het werken als opvoeder of leerkracht.

(paperback, 44 pagina’s)

Innerlijke ontwikkeling

Innerlijke ontwikkeling
En de christelijke rozenkruisers-weg

Valentin Tomberg » meer van deze auteur »

€ 14.50

Een klein maar bijzonder werk van Valentin Tomberg. Het gaat om een serie van zeven voordrachten die hij in 1938 in Rotterdam hield. Met het thema ’innerlijke ontwikkeling’ als rode draad, spreekt hij onder meer over de nieuwe Michaëlsgemeenschap, meditatie, de christelijke rozenkruisersmethode, de occulte proeven en de levensloop van Rudolf Steiner als christelijk ingewijde.

(paperback, 116 pagina’s)

Interesse voor de ander

Interesse voor de ander

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

In het omgaan met elkaar verkeren we vaak tussen polen: sympathie en antipathie en tussen sociale en antisociale impulsen. Maar het opbouwen van een sociaal gezond klimaat valt of staat met de vraag of we in staat zijn om werkelijke interesse voor de andere mens op te brengen.

In deze voordrachten (drie plus een fragment) zet Rudolf Steiner uiteen hoe we tot deze ware interesse kunnen komen en wat daarvan de betekenis is.

(paperback, 83 pagina’s)

Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid

Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid
Planeten, druïdeninwijding en de mens in verleden, heden en toekomst

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00

Inzicht krijgen in het wezen en de werking van planeten en sterren was het doel van de eerste reeks voordrachten in dit boek. Op zijn reis naar Engeland bezocht Rudolf Steiner oude inwijdingsplaatsen. Geesteswetenschappelijk onderzocht hij hoe de oude mysteriën daar waren ingericht en hoe de druïdenpriesters destijds te werk gingen. En de mens wordt hier op diepzinnige wijze beschreven wat betreft de aspekten van zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst.(GA 228)

Met nawoorden van Hugo Pronk en Bastiaan Baan. Gebonden, met kleurenafb., 271 pagina’s.

Inzicht in het mysterie van Golgotha

Inzicht in het mysterie van Golgotha

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Elf voordrachten waarin Rudolf Steiner ’op zoek ging’ naar de betekenis van het Mysterie van Golgotha voor de ontwikkeling van mens en mensheid en naar de ontwikkeling van het christendom tot in onze tijd. Het Mysterie van Golgotha is van zo’n diepe betekenis dat het tot dusverre slechts gedeeltelijk begrepen kon worden. De moderne mens kan daarin een nieuwe stap zetten en dieper doordringen in dit Mysterie en in de betekenis die het in het leven en samenleven van de mens kan hebben.

Met een nawoord van Bastiaan Baan (gebonden uitgave, 349 pagina’s)

Isis - Maria - Sophia

Isis - Maria - Sophia
Het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 29.00

Een verzameling van teksten van Rudolf Steiner waarin hij over het vrouwelijke in al haar facetten spreekt, zoals over Isis, Persefone, Demeter, Maria, Maria Magdalena, de Moeders, de ’nieuwe Isis’en het Sofia-wezen. Vanuit dit geheel ontstaat een indrukwekkend beeld van een groots geheim: het geheim van het eeuwig-vrouwelijke. Met een nawoord van Frans Lutters.

(paperback, genaaid, met flappen, kleurenillustraties) 280 pagina’s

Ita Wegman

Ita Wegman
Haar leven en werk

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 25.00

Ita Wegman, geboren in toenmalig Nederlands-Indië, leerde gedurende haar studietijd Rudolf Steiner kennen. Zij reisde naar zijn voordrachten in verschillende Europese landen en leerde Rudolf Steiner ook persoonlijk kennen. Dat was het begin - in zekere zin ook een voortzetting - van een langdurige intensieve samenwerking, waarin Ita Wegman onder meer een belangrijke bijdrage leverde aan het ontwikkelen van de antroposofische geneeskunst. Ook werd zij bestuurslid van de Antroposofische Vereniging. Na de dood van Rudolf Steiner werd Ita Wegman meegetrokken in allerlei conflicten en richtte zij zich op haar werk als arts.

Deze uitgave geeft een mooi beeld van haar leven en werken en is voorzien van tientallen afbeeldingen in ZW.

(paperback met flappen,m 148p)

Jaarfeesten

Jaarfeesten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Een mooie verzameling van acht voordrachten waarin Rudolf Steiner de achtergronden van de jaarfeesten belicht en waarmee hij de gelegenheid biedt de verbinding met de feesten innerlijk te verdiepen. Niet alleen de bekende feesten maar ook het feest van Sint Jan en het Michaëlsfeest worden behandeld.

(gebonden uitgave, Rudolf Steiner Werken en voordrachten, 219 pagina’s)

Jacob Boehme

Jacob Boehme
Een biografie

Gerhard Wehr » meer van deze auteur »

€ 18.00

Een eenvoudige schoenlapper, Jacob Boehme, die leefde van 1575 tot 1624 liet de wereld een aantal diepzinnige geschriften na. Als filosoof, theoloog en mysticus was Boehme een van de grootste geesten van zijn tijd, over wie ook Rudolf Steiner met waardering sprak.

Gerhard Wehr schreef een biografie en leidt de lezer binnen in de geesteswereld van Boehme.

(paperback, 198 pagina’s)

Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Kan eenzaamheid zinvol zijn?

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 14.50

Een bundeling van teksten van Rudolf Steiner en anderen over eenzaamheid, met elkaar verbonden door bespiegelingen van de schrijfster. Daarmee kan de inhoud troost en steun bieden in het omgaan met eenzaamheid; en moed in het omgaan met mensen die eenzaam zijn.

(paperback, 71 pagina’s)

Karma van het beroepsleven

Karma van het beroepsleven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Tien voordrachten over een complex van factoren en achtergronden die te maken hebben met ons werkleven of beroep. Wat is de betekenis van werken; op welke manier is de aard van het werk in de moderne tijd verandert; wat betekent het dat ons werkleven volop gekleurd is door technologie; waarin vindt de moderne mens een fundamentele motivatie om te werken?

(Met een nawoord van Erna Trouw, notenapparaat e.d., uitgave in de reeks Werken en Voordrachten) gebonden, 311 pagina’s)

Karmaonderzoek 1

Karmaonderzoek 1

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De zgn. ’karmavoordrachten’ van Rudolf Steiner zijn in het Nederlands beschikbaar in 5 delen. Ze bieden inzicht in de algemene principes van karma en reïncarnatie alsmede concrete beschrijvingen van de werking van het karma bij verschillende historische personen die de algemene principes verduidelijken en concretiseren. (304 pagina’s, gebonden, serie Werken en Voordrachten).

Karmaonderzoek 2

Karmaonderzoek 2

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Tweede deel in de reeks karmavoordrachten. Dit deel handelt o.a. over de verhouding tussen individueel- en groepskarma, de methoden van het karmaonderzoek en het verwerken van de levenservaringen na de dood.

Met een nawoord van Ate Koopmans. Serie Werken en Voordrachten (gebonden, 318 pagina’s)

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home