home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (109-144) getoond op pagina 4/9

 « 123456789 » 

Die Theosophie des Rosenkreuzers (Antiquariaat)

tweedehands boek
Die Theosophie des Rosenkreuzers (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.00

Vierzehn Vorträge, gehalten in München vom 22. Mai bis 6. juni 1907

Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1962

Ingebonden, harde kaft, linnen, 22,5 cm, 167 p. Naam op schutblad, in zeer goede staat.

Door de poort van de dood

Door de poort van de dood
Teksten en meditaties

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 16.50

Uitspraken en meditatieve spreuken over het mysterie van de dood en de verbinding met de gestorvenen. (gebonden, 86 pagina’s)

Driegonaal April 2015

Driegonaal April 2015

€ 7.00

Een nieuw en opnieuw dubbeldik nummer (48 pagina’s) van Driegonaal dat zich volledig richt op de betekenis van Rudolf Steiners sociale gedachtegoed, de sociale driegeleding, voor de wereld van nu.

In dit nummer onder meer artikelen over:

-Apple in China

-Over goud en graan als grondslag voor een gezond geldsysteem

-Thomas Piketty en zijn verkeerde oplossingen voor een werkelijk probleem

-De oorlog van 1914-1918 als kruispunt van de 20e eeuw

Economie

Economie
De wereld als één economie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 25.00

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.

Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

Egyptische mythen en mysteriën

Egyptische mythen en mysteriën

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

In de 12 voordrachten in deze bundel behandelt Rudolf Steiner de inwijding in het oude Egypte en de betekenis van de Egyptische cultuur binnen het geheel van de ontwikkeling van de mensheid. Daarbij spreekt hij ook over de centrale betekenis van Christus in de mensheidsontwikkeling.

Met een Nawoord van Jana Loose.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten: Nieuwe Reeks.

(Gebonden, 236 pagina’s) (GA 106)

Eine okkulte physiologie (antiquariaat)

tweedehands boek
Eine okkulte physiologie (antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Acht Vorträge gehalten im Prag vom 20. bis 28 März 1911 (GA Nr 128)

Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1971

Hardcover, genaaid, linnen band, 22,5 cm, 186pp

in goede staat

Elisabeth Vreede

Elisabeth Vreede
Een levensschets

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 10.00

Elisabeth Vreede was lang, stil, trouw en arbeidzaam aanwezig in de kring rond Rudolf Steiner. Tot verrassing van velen werd zij door hem tijden de kerstconferentie van 1923 gevraagd in het bestuur van de Antroposofische Vereniging te treden.

Wie was Elisabeth Vreede?

(paperback, 156 pagina’s, met foto’s)

Enkele brieven uit 1943

Enkele brieven uit 1943

Elisabeth Vreede

€ 10.00

Ingeleid en toegelicht door Hans Peter van Manen

Een uitgave die een beeld geeft van de intrigerende persoonlijkheid Elisabeth Vreede, de Nederlandse die wiskunde en astronomie studeerde, die door Rudolf Steiner werd gevraagd zitting te nemen in het eerste bestuur van de heropgerichte Antroposofische Vereniging en die in 1935, samen met anderen, uit die vereniging werd gezet. Met een biografische schets van de inleider die ook de brieven van Elisabeth Vreede van aantekeningen voorzag.

(paperback, 68 pagina's, met afb. in ZW)

Ernährungsfragen (Antiquariaat)

tweedehands boek
Ernährungsfragen (Antiquariaat)
Vortrag gehalten vor den Arbeitern am Goetheanum in Dornach

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Vortrag gehalten vor den Arbeitern am Goetheanum in Dornach

Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, 1949

Soft cover, 22 cm, 17 p. Kreuk in boek en kaft, verder in goede staat.

Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis (Antiquariaat)

tweedehands boek
Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.00

Erziehung und Unterricht aus Menschenkenntnis door Rudolf Steiner

Hardcover, linnenband genaaid, uitgave Rudolf Steiner Verlag 1983, 23 cm, 160 blz., met potlood aandachtslijnen getrokken, in goede staat

Esoterische scholing

Esoterische scholing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Esoterische voordrachten, destijds in besloten kring gehouden, en teksten (o.m. brieven) over de esoterische scholingsweg. De zijn bedoeld om esoterische leerlingen zo exact mogelijk te informeren over oefeningen, mogelijkheden en moeilijkheden op de scholingsweg.

(Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, Nieuwe Reeks - met Aantekeningen, Nawoord e.d.)

Gebonden, 303 pagina’s) (een keuze uit GA 264, 266/I, 266/II, 266/III, 267 en 268)

Europese mysteriën

Europese mysteriën
En ingewijden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In deze verzameling van twee voordrachten en twee fragmenten spreekt Rudolf Steiner over de mysteriën die in het verleden in het westen, midden en in het noorden van Europa leefden en over hun verhouding tot de dood en het mysterie van Golgotha. Daarin komen ook oude sagen en verhalen aan bod, waaronder de verhalen over Floris en Blanchefleur en over Lohengrin,

(paperback, 57 pagina´s)

Gedichten, spreuken, meditaties

Gedichten, spreuken, meditaties

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Bevat spreuken, gedichten en meditaties - betreffen bijv. de samenhang van mens en natuur, mens en kosmos, het jaarritme, zelfkennis en meer. Opgenomen zijn ook: de Grondsteenspreuk, de Weekspreuken, spreuken voor zieken en gestorvenen.

(Serie werken en Voordrachten, gebonden, 247 pagina

Geert Groote en het onderwijs

Geert Groote en het onderwijs
Spiritualiteit van de werkvloer

Marcel Seelen » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vrijeschoolleraar Seelen schrijft over overeenkomsten tussen Geert Groote, grondlegger van een spirituele volksbeweging in de 14e eeuw, en Rudolf Steiner. Beider streven naar praktische spiritualiteit leidde ook tot pedagogische initiatieven. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Geert Grooteschool geschreven, waarbij ook zwakke plekken in het huidige vrijeschoolonderwijs aan het licht worden gebracht.

(paperback, 43 pagina’s)

Geesteswetenschap en geneeskunde

Geesteswetenschap en geneeskunde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 34.00

Twintig voordrachten over geesteswetenschap en geneeskunde, met als basisthema’s de relatie tussen mens en natuur en het antroposofisch mensbeeld.

Voorzien van noten, aantekeningen en een Nawoord door Hugo Verbrugh.

Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten

(Gebonden, 440 pagina’s)

Geloof, liefde en hoop

Geloof, liefde en hoop

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Geloof, liefde en hoop zijn niet alleen innerlijke kwaliteiten die de mens een zekere levensbasis bieden, maar zijn ook verbonden met fysiek-, ether- en astraallichaam van de mens. Door de geesteswetenschap kan de mens aan een innerlijke levensbasis werken en bekwaamt hij zich voor het dagelijks leven in de moderne tijd.

(paperback, 66 pagina’s)

Geluk

Geluk
Schijn en wezen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Geluk en ongeluk komen in ieder mensenleven voor, al zijn ze, met een uiterlijke blik bezien, niet gelijk verdeeld. Wat zijn de oorzaken van geluk en ongeluk? In deze voordracht worden geluk en ongeluk beschreven als aansporingen tot een actieve omgang met het lot én een innerlijke ontwikkelingsweg.

(Een voordracht, aangevuld met enkele fragmenten uit andere voordrachten.)

(paperback, 55 pagina’s)

Genezend opvoeden

Genezend opvoeden
Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Deze 12 voordrachten staan aan de basis van de zgn. antroposofische heilpedagogie: de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hier wordt de ’bijzondere blik’ ontvouwd die deze zorg kenmerkt. Ontwikkelingsstoornissen worden ook bezien in het licht van karma en reïncarnatie, daarnaast gaf Rudolf Steiner ook vele concrete aanknopingspunten voor het concrete handelen.

Gebonden uitgave, 270 pagina’s, met nawoord, aantekeningen e.d. (Serie Werken en Voordrachten).

(GA 317)

Gesundheit

Gesundheit
Für Körper, Seele und Geist

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 2.50

Die öffentlichen Vorträge Rudolf Steiners sind auch heute die beste Einführung in die Geisteswissenschaft. Der Begründer der Anthroposophie schildert allgemein verständlich

seine eigene Erfahrung der geistigen Welt. Die ursprünglichen, Steiner getreuen Nachschriften

erleichtern in ihrer Schlichtheit das Verständnis.

(Brochure, 63 pagina’s)

Gezondheid en ziekte

Gezondheid en ziekte
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 37.50

Achttien voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de bouwvakkers die aan de bouw van het Goetheanum meewerkten. Op de levendige en toegankelijk manier waarop hij voor dit publiek sprak, gaat het in deze uitgave over een veelheid aan thema's over de mens en zijn gezondheid. Met 24 bordtekeningen in kleur afgebeeld.

(hardcover, genaaid, 418p)

Gezondheid, ziekte, genezing

Gezondheid, ziekte, genezing

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50

Elf voordrachten over verschillende thema’s waaronder nervositeit; psychische ziekten; longen, lever, nieren en hart; pathologie; omvorming van denken, voelen en willen; werking van verschillende metalen; de maretak. (Serie Werken en Voordrachten, 332 pagina’s, gebonden)

Gezondmakend onderwijs

Gezondmakend onderwijs
Antroposofische pedagogie en didactiek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 35.00

In deze voordrachtencyclus laat Rudolf Steiner zien hoe je, vanuit de inzichten in de ontwikkeling van de mens, zo kunt opvoeden en onderwijzen dat het kind zich kan ontwikkelen tot een vrij en gezond mens die als volwassene doel, betekenis en richting kan geven aan zijn eigen leven. Het is een inhoud die niets aan actualiteit heeft ingeboet en buitengewoon heldere antwoorden geeft op

vele vragen over het onderwijs, de opvoeding, de gezondheid van de kinderen en de latere volwassenen.

(Gebonden uitgave, 448 pagina’s)

Giordano Bruno

Giordano Bruno
’Een komeet raasde over Europa’

€ 11.00

Kleine verzameling van artikelen over leven en werk van Giordano Bruno, aangevuld met passages uit zijn werk. Bruno was een 16e eeuwse ’ketter’ die op de brandstapel eindigde en die heelal en mens als één geheel zag. Ook Rudolf Steiner sprak met waardering over deze grote westerse geest. Het was Hegel die over Bruno zei: ’Een komeet raasde over Europa."

(paperback, 70 pagina’s)

Goethe en zijn Faust

Goethe en zijn Faust

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Goethe’s Faust blijft een werk dat de moderne mens intrigeert. In de wereld staan en innerlijk de juiste koers zoeken en behouden is een herkenbare thematiek. In twee artikelen en een voordracht geeft Rudolf Steiner in deze uitgave verschillende perspectieven om de Faust in diepere lagen te begrijpen.

(paperback, 90 pagina’s)

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde

Rudolf Steiner e.a.

€ 21.50

In dit boek beschreef Rudolf Steiner, samen met de Nederlandse arts Ita Wegman, de basis voor de antroposofische geneeskunde. Het gaat in op algemene uitgangspunten, de manier van kijken naar ziekte en gezondheid, maar beschrijft ook de behandeling van specifieke gevallen en de werking van enkele antroposofische geneesmiddelen.

Gebonden, met Nawoord, noten e.d., 147 pagina’s.

Helderziendheid

Helderziendheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.00

Rudolf Steiner beschrijft tijdens twee voordrachten, gehouden in Dornach op 27 maart en 1 mei 1915, de kenmerkende verschillen tussen de diverse soorten helderziendheid en laat daarbij zien welke vorm van helderziendheid in deze tijd passend is. Een glasheldere uiteenzetting van dit actuele thema.

(paperback, 55 pagina’s)

Het bewustzijn van de ingewijde

Het bewustzijn van de ingewijde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Elf voordrachten over de moderne weg om een bewustzijnsscholing te gaan, ook over de ervaringen (en gevaren) die aan een verkeerder scholingsweg verbonden kunnen zijn.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, met noten, Nawoord e.d., gebonden, 282 pagina’s)(GA 243)

Het Bijbelse scheppingsverhaal

Het Bijbelse scheppingsverhaal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Als het over het ontstaan van de en van de mens gaat vallen we al snel terug in de tegenstelling die leeft tussen de moderne evolutieleer het Bijbelse scheppingsverhaal. In de tien voordrachten van Rudolf Steiner in deze bundel bespreekt hij nauwgezet het scheppingsverhaal uit Genesis en belicht dat vanuit de geesteswetenschap. Hoe ontstond de aarde, welke wezens en krachten werkten daaraan mee - wat is de plaats van de mens hierin? - Daarmee biedt Rudolf Steiner inzicht om de tegenstelling tussen Bijbel en de evolutieleer te overstijgen.

Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, met noten en nawoord. (Gebonden uitgave, 229 pagina’s)

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Volkier Bentinck » meer van deze auteur »

€ 14.75

Gebaseerd op zijn tientallen jaren ervaring in de euritmietherapie beschrijft Volkier Bentinck in dit boekje hoe deze therapie werken kan, en hoe daarbij andere principes gelden dan wanneer de euritmie als kunstvorm wordt beoefend. Met zijn samengebalde verwoording komt hij hier tot de essentie van het werken van de euritmietherapeut.

(paperback, 108 pagina’s)

Het brein

Het brein

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Wat is de betekenis van onze hersenen voor ons bewustzijn? Is ons bewustzijn een resultaat van hersenactiviteit - of zijn onze hersenen het instrument met behulp waarvan wij denken?

Deze uitgave bevat een verzameling citaten van Rudolf Steiner over de betekenis van de hersenen, over de activiteit van het denken, over de vraag of vrijheid bestaat - en meer.

(paperback, 116 pagina’s)

Het esoterische Christendom

Het esoterische Christendom

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Voordrachten over het esoterische Christendom, o.a. over de wederkomst van de Christus, de Bodhisattva, Gautama Boeddha en diens verhouding tot de Christus, de Rozenkruisersbeweging.

(gebonden, serie werken en Voordrachten, 264 pagina’s)

Het evangelie

Het evangelie
Beschouwingen deel I

Emil Bock » meer van deze auteur »

€ 29.00

De vertaler, Wim In 't Veld, heeft een vrije vertaling gemaakt van een aantal hoofdstukken uit Das Evangelium, het uitvoerige werk waarin Emil Bock het nieuwe testament belicht vanuit de christologie van Rudolf Steiner. Daarin komen o.m. aan bod: de compositie van het nieuwe testament / de wonderen in het evangelie / de bergrede / de apostel Petrus / Petrus en Johannes / van Jahweh tot Christus / Johannes de Doper en Jezus van Nazareth / en meer...

(paperback, 380p)

Het evangelie naar Johannes

Het evangelie naar Johannes

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50

Het Johannes-evangelie wordt wel als het meest esoterische evangelie gezien. In deze voordrachtenreeks ontsluiert Rudolf Steiner stap voor stap de diepe geheimen die in deze bijzondere tekst verborgen liggen. Daarbij komen onder meer de verbinding van het Christus-zonnewezen met de aarde; de ontwikkeljng van de liefde; jonkvrouw Sophia en de Heilige Geest; de opwekking van Lazarus.

(288 pagina’s, gebonden, serie Werken en Voordrachten)

Het evangelie naar Lucas

Het evangelie naar Lucas
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 26.50

Voordrachten over het Lucasevangelie. In deze voordrachten gaat het o.a. over de twee Jezuskinderen en het achtvoudig pad van Boeddha.

Serie Werken en Voordrachten (gebonden, 263 pagina’s,)

Het evangelie naar Marcus

Het evangelie naar Marcus
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Tien voordrachten die een bewustzijn willen wekken voor de diepere lagen van het Marcus-evangelie. Thema’s zijn o.m. Elia en Johannes de Doper; Boedha en Socrates; de openbaring van Krisjna en de verhouding van Jezus tot zijn leerlingen. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 286 pagina’s)

Het evangelie naar Mattheüs

Het evangelie naar Mattheüs
Esoterische achtergronden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Twaalf voordrachten over het evangelie naar Mattheus, goed verzorgd uitgegeven in de serie Werken en Voordrachten (346 pagina’s, gebonden).

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home