home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (73-108) getoond op pagina 3/9

 « 123456789 » 

De strijd om het mens-zijn

De strijd om het mens-zijn

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Negen voordrachten over het mysterie van het kwaad en de positie van de mens tussen goede en kwade krachten. De voordrachten zijn geordend in voordrachten over de cultuur van de moderne tijd; Lucifer en Ahriman; de werking van het kwaad; techniek en de toekomst van de aarde.

Met een nawoord van Mathijs van Alstein. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 281 pagina

De tempeliers

De tempeliers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Drie voordrachten (plus een fragment) waarin Rudolf Steiner spreekt over de spirituele oorsprong van de Orde van de Tempeliers en de ontwikkeling die tot hun ondergang leidde - en waarin hij aanduidt op welke manier de impuls van de tempeliers in latere tijden doorwerkte.

(paperback, 112p)

De theosofie van de Rozenkruisers

De theosofie van de Rozenkruisers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Een cyclus van 14 voordrachten die Rudolf Steiner in 1907 hield. In deze voordrachten bespreekt hij de kennis van de Rozenkruisers; hun visie op de mens en de aarde, op karma, het leven na de dood enzovoort. Daarmee wordt ook duidelijk hoezeer de antroposofie aansluit bij deze vroegere stroming.

(paperback, 205 pagina’s) (GA 99)

De twee stromen (deel 2)

De twee stromen (deel 2)

Frank Wijnbergh » meer van deze auteur »

€ 37.50

In de reeks De twee stromen biedt de schrijver grondige beschouwingen en uitwijdingen naar aanleiding van de voordrachtenserie die Rudolf Steiner voor artsen hield (Geesteswetenschap en geneeskunde, GA 312).

(paperback, 406 pagina’s)

De twee stromen (deel 4)

De twee stromen (deel 4)

Frank Wijnbergh » meer van deze auteur »

€ 37.50

Op basis van de voordrachten die Rudolf Steiner voor artsen heeft gehouden, maakte de arts Frank Wijnbergh een groot aantal studies. De resultaten van zijn tientallen jaren lang onderzoek verwerkte hij in een reeks boeken, getiteld ’De twee stromen’. De kijkrichting die Wijnbergh hanteert is die welke Steiner uiteenzet in zijn voordracht ’De onzichtbare mens’. Uitmuntend materiaal voor hen die een diepere studie van de innerlijke mens willen maken of die de menskunde willen doormediteren. Voor artsen, therapeuten, pedagogen en leerkrachten.

(paperback, 401 pagina’s)

De val van de Geesten der Duisternis

De val van de Geesten der Duisternis
Spirituele achtergronden van historische gebeurtenissen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

In deze voordrachten bespreekt Steiner de achtergronden van een oorlog, en hoe er achter de schermen van onze wereld aan onzichtbare touwtjes wordt getrokken bij historische gebeurtenissen. Hij beschrijft de gevolgen van de strijd van de geestelijke wezens in de ’hemel’. Ook schetst hij hoe door die hemelse strijd die duistere machten ons in hun greep krijgen en daardoor allerlei problemen op aarde veroorzaken.

(Gebonden uitgave, met een Nawoord van Frans Lutters, 198 pagina’s) (uit GA 177)

De verbondenheid met Rudolf Steiner

De verbondenheid met Rudolf Steiner
Het mysterie van de grondsteenlegging

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze studie onderzoekt de auteur hoe wij in onze tijd een relatie kunnen krijgen tot de antroposofie en de initiator hiervan, Rudolf Steiner. Uit de inhoud: Drie wegen die leiden tot de antroposofie; Het mysteriegeheim rond de geboorteplek van Rudolf Steiner; Een weg die leidt naar Rudolf Steiner; Rudolf Steiner en het oprichtingsbestuur; De grondsteenlegging van 1923 als mysterie-openbaring; De nieuwe mensengemeenschap; De geest van het Goetheanum; De Kerstbijeenkomst als mysterie van opstanding; De esoterische achtergronden van de elektronische media.

(paperback, 181 pagina’s) Van 17,50 voor 5,00

De vier Christus-offers

De vier Christus-offers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Lang vóór het Mysterie van Golgotha was het Christuswezen ten diepste verbonden met de ontwikkeling van de mensheid. In deze twee voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe het Christuswezen zich meermaals offerde omwille van de mensheid.

(paperback, 50 pagina’s)

De volkeren van Europa

De volkeren van Europa

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00

Volkeren hebben een ’missie’ - een opdracht binnen het geheel van de mensheid en haar ontwikkeling. In 1910 hield Rudolf Steiner over dit thema een voordrachtencyclus in Oslo. De elf voordrachten, voorzien van noten, aantekeningen en een nawoord van Frans Lutters, zijn in deze uitgave opgenomen.

(319 pagina’s, gebonden)

De wederkomst van de Christus in het etherische

De wederkomst van de Christus in het etherische
Over het Vijfde Evangelie

Sergej O. Prokofieff en Peter Selg

€ 13.50

Dit boekje bevat twee voordrachten die de auteurs (sprekers) hielden tijdens de Paasbijeenkomst aan het Goetheanum in 2009. Peter Selg sprak over Rudolf Steiners inzichten over de wederkomst van de Christus in het etherische (zoals beschreven in het Vijfde Evangelie), Sergej Prokofieff over het mysterie van de opstanding in het licht van het Vijfde Evangelie.

(paperback, 73 pagina’s)

De weg naar de geestwereld

De weg naar de geestwereld
Voordrachten voor de bouwvakkers aan het Goetheanum

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Vier voordrachten die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten. Ze zijn levendig en handelen over een veelheid aan onderwerpen (zie de extra informatie). Voorzien van een inleiding en met afbeeldingen in kleur en zwartwit.

(hardcover, met leeslint, 129p)

De weg tot inzicht in hogere werelden

De weg tot inzicht in hogere werelden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Hét basiswerk over de innerlijke scholingsweg: voorwaarden, voorbereidingen, praktische gezichtspunten, oefeningen, stadia e.d.

(Serie Werken en Voordrachten) gebonden, 212 pagina’s.

De wereld van de gestorvenen

De wereld van de gestorvenen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

In de reeks Werken en Voordrachten: 14 voordrachten van Rudolf Steiner over de wereld die de gestorvenen na de dood betreden en bereizen; over hun verbinding met mens en aarde en over de mogelijkheden om met hen in verbinding te blijven.

Met Nawoord, noten e.d.

(Gebonden, 335 pagina’s) (uit GA 141, 157a, 182)

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Hoe komen we tot een waar oordeel? Hoe ontstaat materie? Hoe verhoudt zich het atomistisch wereldbeeld tot het spirituele? Steiner wil de brug slaan die de alledaagse zaken verbindt met de hoogste aangelegenheden van de mensheid. Hij geeft inzicht in de relatie tussen de geestelijke en de zintuiglijke wereld.

Met een Nawoord van Frank Wijnbergh.

(Gebonden, 183 pagina's)(GA 134)

De wetenschap van de geheimen der ziel

De wetenschap van de geheimen der ziel
Herkomst en bestemming van de mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.50

Een basiswerk uit de antroposofie over fundamentele thema’s en begrippen, zoals: ontwikkeling van mens en wereld, fysiek lichaam-etherlichaam-astraallichaam-ik, leven na de dood, de moderne inwijdingsweg e.d.

Serie Werken en voordrachten, met nawoord en notenapparaat, gebonden, 414 pagina’s.

De wil tot vrijheid

De wil tot vrijheid

Valentin Wember » meer van deze auteur »

€ 16.50

De mens is niet vrij - maar kan het worden. Dit boekje is een goede poging om Rudolf Steiners visie op vrijheid en de weg om tot vrijheid te komen, in een eigentijdse vorm te presenteren.

(paperback, 95 pagina’s)

De woordkunst van Rudolf Steiner

De woordkunst van Rudolf Steiner

Martina Maria Sam

€ 3.90

Is Rudolf Steiner moeilijk leesbaar?

Eerlijk zeggen?

Voor veel mensen wel.

In deze kleine studie wordt echter aangetoond dat Rudolf Steiner veel aandacht besteedde aan zijn verwoordingen. Waarom deed hij dat?

(paperback, 111 p) Van 12,50 voor 5,00

De wordende mens: een wonder!

De wordende mens: een wonder!
Een ouderavond met Rudolf Steiner

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie.

Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.

(brochure, 28 pagina’s)

De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner

De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 35.00

Met zijn vier mysteriedrama's beschreef Rudolf Steiner ook een inwijdingsweg en een mensengemeenschap die die weg beging. In deze uitgave doe de schrijfster een poging de vier drama's van de hand van Rudolf Steiner 'voort te zetten': in de vormgeving van het eerste Goetheanum vond zij de aanduidingen voor het vijfde, zesde en zevende drama. In dit boek beschrijft zij hoe zij tot deze opzet kwam en geeft zij aan wat de inhoud van de drie 'ongeschreven' drama's zou zijn. Kleurenafbeeldingen van werken uit het eerste Goetheanum vullen haar betoog aan.

((Hardcover, gebonden, 260p)

De zeven Rozenkruiserzegels

De zeven Rozenkruiserzegels
In ons ontstaat de toekomst van de wereld

Samuel Jonas van der Sloot » meer van deze auteur »

€ 27.50

Met uitneembare zegels van Bart Keer.

Een bijzondere uitgave: in de tekst wordt naast elkaar gezet wat Rudolf Steiner over de zeven Rozenrkuiserzegels gezegd heeft en dit wordt aangevuld met een tekst die ontstond onder andere vanuit de ervaringen van een meditatiegroep die verschillende jaren met de zegels. De zegels worden ook getoond: die van Eliphas levi, die van Clara Rettich en die van Bart Keer; de laatste zijn ook in kleur als uitneembare afbeeldingen aan deze uitgave toegevoegd.

(paperback met flappen, 123 pagina’s afb. in zwartwit en in kleur)

De zin van het leven

De zin van het leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar e zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 pagina’s)

Der Baldur-Mythos (Antiquariaat)

tweedehands boek
Der Baldur-Mythos (Antiquariaat)
Und das Karfreitag-Mysterium

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.00

Der Baldur-Mythos und das Karfreitag-Mysterium

Zwei Vorträge gehalten am 2. und 3. April 1915 in Dornach

Philosophisch-Antroposophischer Verlag am Goetheanum, 1930

Papieren heft, 21,5 cm, 56 p. Naam op schutblad, in zeer goede staat.

Der Mensch als zusammenklang des schaffenden, bildenden und gest (Antiquariaat)

tweedehands boek
Der Mensch als zusammenklang des schaffenden, bildenden und gest (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Zwölf Vorträge, Dornach vom 19. Oktober bis 11. November 1923

Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1970

Hard cover, linnen band, ingenaaid, 23 cm, 215 p. Naam op schutblad, in zeer goede staat

Der Orient im Lichte des Okzidents (Antiquariaat)

tweedehands boek
Der Orient im Lichte des Okzidents (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 20.00

Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi

Verlag der Rudolf Steiner nachlassverwaltung, 1960

Ingebonden, harde kaft, linnen, 23 cm, 219 p. In zeer goede staat, naam op schutblad.

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis (Antiquariaat)

tweedehands boek
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis (Antiquariaat)
Und der Kulturwert der Pädagogik

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.00

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik door Rudolf Steiner

Softcover, uitgave Verlag der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung 1965,

Softcover, 23 cm, 184, onderlijningen op diverse pagina’s. in redelijke staat

Inhalt (Auswahl): Das Erwecken der pädagogischen Gesinnung aus der Erkenntnis des ganzen Menschen / Die Differenzierungen in den menschlichen Lebensaltern / Das lebendige Herantreten an die Kindesnatur durch das Begründen eines Verhältnisses zur Welt / Die praktische Verwirklichung der pädagogischen Grundlagen in der Freien Waldorfschule / Das Hineintragen des Lebens und der Weltperspektiven in die Pädagogik / Das Temperamentmäßige in der Menschenorganisation / Vom Verhältnis der pädagogischen Kunst zur anthroposophischen Bewegung

Der unsichtbare Mensch in uns (Antiquariaat)

tweedehands boek
Der unsichtbare Mensch in uns (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 8.00

Das der Therapie zugrunde liegende pathologische, Vortrag Dornach 11. Februar 1923

Verlag de Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1966

Soft cover, 22 cm, 25 p. Namen op schutblad, Zeichnungen im Text nach Tafelzeichnungen von Rudolf Steiner, in goede staat

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (Antiquariaat)

tweedehands boek
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.25

Taschenbuch, 18cm, 187pp

GA 305, Rudolf Steiner Verlag, 1972

Naam vorige eigenaar, in redelijke staat

Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis

tweedehands boek
Die Geschichte und die Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Eine Anregung zur Selbstbesinnung.

Acht Vorträge von Dr Rudolf Steiner, gehalten von 10. bis 17. Juni 1923 in Dornach

Philosophischer-Anthroposophischer Verlag, 1931

Omslag verkleurd, rug licht beschadigd, redelijke staat

21cm. 244pp

Die Kernpunkte der sozialen Frage (Antiquariaat)

tweedehands boek
Die Kernpunkte der sozialen Frage (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

Die Kernpunkte der sozialen Frage, in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft.

Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach, 1961

Softcover, 20 cm, 167 p. Kaft verkleurd, naam op schutblad, onderstrepingen met potlood.

Die Mystik (Antiquariaat)

tweedehands boek
Die Mystik (Antiquariaat)
Im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung

Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1960

Paperback (reeks Taschenbücher aus dem Gesamtwerk) 18 cm, 176 p. Geplastificeerd, Naam op schutblad, verder goede staat

Die Offenbarungen des Karma

tweedehands boek
Die Offenbarungen des Karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Pocketuitgave, 237p, Rudolf Steiner Verlag 1985

Omslagm wat groezelig, ex libris vorige eigenaar op titelblad, overigens goed

Die oom kan alles

Die oom kan alles
Herinneringen aan Rudolf Steiner

Erna van Deventer-Wolfram e.a.

€ 3.00

Er zijn tientallen mensen die hun herinneringen aan Rudolf Steiner hebben geboekstaafd. Deze brochure bevat een een kleine keuze van fragmenten uit dergelijke herinneringen - zij maken het mogelijk maken van heel dichtbij een beeld van Rudolf Steiner te krijgen.

Onder meer: Andrej Belyj over de grote kostbaarheid die Rudolf Steiner met zich mee torste; Natalie Turgenieff-Pozzo over een les in beeldhouwen; Victor Stracke over Rudolf Steiners verbinding met de arbeiders die aan het Goetheanum bouwden en Erna van Wolfram-Deventer over haar herinneringen als kind aan ’die oom die alles kan’.

(Minibrochure, 31 pagina’s)

Die Rätsel der Philosophie (antoquariaat)

tweedehands boek
Die Rätsel der Philosophie (antoquariaat)
In ihrer Geschichte als Umriss dargestellt

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.75

Erster Band, Rudolf Steiner Verlag, 1974

18cm, 262pp, pocket, naam vorige eigenaar in potlood, overigens goed

Die schöpferische Welt der Farbe (antiquariaat)

tweedehands boek
Die schöpferische Welt der Farbe (antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.50

21 cm, 82pp, Philosophischer-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1931

Drei Vortráge met einer farbigen Tafel

In prima staat.

Die Seelen der Völker (Antiquariaat)

Die Seelen der Völker (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Aus schicksaltragender Zeit. Eine Schriftenreihe IV.

Öffentlicher Vortrag, Berlin 1914

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 1929

Paperback, 21,5 cm,47p.

sticker op rug, naam eigenaar op pag 3.

Die soziale Frage als Bewusstseinsfrage

Die soziale Frage als Bewusstseinsfrage

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 42.00

Acht voordrachten (Dornach, 1919)

(gebonden, linnen band, 184p)

Uit de inhoud: Das Verhältnis des Wirtschaftslebens zur Naturgrundlage und zum Rechtsleben. Trennung von materiellem Leben und Geistesleben. Das Wesen des Geldes. Arbeit und Kapital / Kapitalbildung und -umbildung. Das freie Geistesleben. Befreiung der Wissenschaften von der Staatsaufsicht / Hegels objektiver Idealismus. Die «Philosophie der Freiheit»

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home