home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (37-72) getoond op pagina 2/9

 « 123456789 » 

Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur (Antiquariaat)

tweedehands boek
Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur (Antiquariaat)
Die geistige Kommunion der Menschheit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Zwölf Vorträge in Dornach zwischen 26. November und 31. Dezember 1922

Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1955

Hard cover, linnen band, ingenaaid, 23 cm, 204 p. Naam op schutblad, in zeer goede staat

Das Wesen des Musikalischen (anitquariaat)

tweedehands boek
Das Wesen des Musikalischen (anitquariaat)
Und das Tonerlebnis im Menschen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 6.50

GA nr. 283, Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach 1969

Paperback, 184pp, omslag lbeschadigd, overigens in redelijke staat

De antroposofische beweging 1

De antroposofische beweging 1
Ontstaansgeschiedenis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Een reeks voordrachten waarin Rudolf Steiner na 20 jaar terugblikt op de eerste jaren van de antroposofische beweging. Voorzien van noten, aantekeningen en een nawoord van Edith de Clerq Zubli. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 320 pagina’s)

De antroposofische beweging II

De antroposofische beweging II
Toekomstimpulsen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Deze band uit de reeks Werken en Voordrachten bevat teksten over de (her)oprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923, de Grondsteenspreuk en beschouwingen daarover, en aanwijzingen van Rudolf Steiner over vormgeving en bedoeling van de ledenbijeenkomsten.

Voorzien van aantekeningen, register en een nawoord, gebonden, 319 pagina’s.

De antroposofische orde

De antroposofische orde
Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

Janine Verdonk

€ 39.95

Dissertatie van een cultureel antropoloog, tevens vrijeschoolmoeder, die onderzoek deed naar de vraag hoe de antroposofie in Nederland zijn weg zocht - balancerend tussen de individuele ontwikkelingsweg enerzijds, maatschappelijke en sociale betrokkenheid anderzijds.

(paperback, 341p)

De beschermengel

De beschermengel

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de bijbel? En hoe zou zo

De bijen

De bijen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.50

Een nieuwe vertaling van de serie van acht voordrachten die Rudolf Steiner hield over de bijen. Bijenvolken vormen geheimzinnige organismes en Rudolf Steiner laat zien dat hun betekenis veel verder gaat dan gewoonlijk wordt gedacht. Ze zijn verbonden met de zon én met de mens. De voordrachten bevatten ook veel informatie over de bijenteelt, over honing en meer.

Deze voordrachten, die Rudolf Steiner hield voor de arbeiders die aan de bouw van het Goetheanum werkten, zijn vlot leesbaar.

(paperback, 197 pagina’s)

De bovenzinnelijke mens

De bovenzinnelijke mens
Het leven na de dood

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.50

Vijf voordrachten over de gang van de mens in het leven na de dood; over de begeleiding door spirituele wezens én door mensen met wie men in het leven verbonden was.

Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 142 pagina’s, voorzien van Nawoord, Aantekeningen e.d.

(GA 231)

De christelijke inwijding

De christelijke inwijding
En de mysteriën van de oudheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De evangeliën maken het leven van Jezus in beeldvorm openbaar. Om dit leven ook te kunnen begrijpen is echter meer nodig. Dit boek gaat in feite daarover en beschrijft wat je aan ervaringen en beproevingen moet doormaken, om je eigen te kunnen maken wat aanvankelijk nog verborgen ligt. (GA 8) Werken en voordrachten.

(Gebonden, 224 pagina’s)

De christologie van het boek

De christologie van het boek
De wetenschap van de geheimen der ziel

Peter Selg en Sergej O. Prokofieff

€ 13.50

Rudolf Steiners De wetenschap van de geheimen der ziel is een basiswerk waarin hij de essentie van de ontwikkeling van de mensheid beschreef, inclusief de ontwikkeling van de aarde en de centrale betekenis van het mysterie van Golgotha.

in deze uitgave belichten de twee auteurs Rudolf Steiners boek vanuit verschillende gezichtspunten.

(paperback, 94 pagina’s)

De christologie van Rudolf Steiner

De christologie van Rudolf Steiner
Eem wegwijzer

Kitty Steinbuch e.a.

€ 12.00

Deze uitgave, waaraan zo’n 15 mensen meewerkten, bevat een thematische presentatie van christologische thema’s en gezichtspunten van Rudolf Steiner, zoals in de antroposofie naar voren komen en zoals zij ook in een aantal werkgebieden in de praktijk als aanmoediging of fundament zijn opgenomen. Met korte teksten over specifieke thema’s; met een blik op verschillende werkgebieden; een uitgebreide lijst van relevante werken van Rudolf Steiner en een aantal (kleuren)illustraties).

Paperback, 164 pagina’s

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum

Peter Selg en Serge Prokofieff

€ 13.50

Dit boekje bevat de bewerkte tekst van twee voordrachten, van Peter Selg en Sergej Prokofieff. Daarin gaat het over Rudolf Steiner en de bouw van het eerste Goetheanum en over het bijzondere wezen van dit gebouw, in samenhang met het mysterie van Golgotha.

(paperback, 95 pagina’s)

De drie wegen naar Christus

De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het Christus-wezen staat centraal in de antroposofie - en is tegelijkertijd in de moderne cultuur vaak ook onderwerp van spot of ontkenning. In deze voordrachten laat Rudolf Steiner zien hoe het christendom verbonden is met andere religies maar vooral: hoe de moderne mens zich kan verbinden met het Christus-wezen.

(paperback, 63 pagina’s)

De elektronische dubbelganger

De elektronische dubbelganger

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Door technologische ontwikkelingen is het leven van de moderne mens in enkele tientallen jaren sterk veranderd. Maar wat is eigenlijk de verbinding van de mens met tegenwoordige alledaagse gebruiksapparaten zoals smartphones, laptops of tablets? Rudolf Steiner sprak bijna een eeuw geleden over ’intelligente machines’ en de krachten waaruit deze machines zijn opgebouwd. Daarbij gaf hij ook aan voor welke uitdaging deze krachten de mens plaatsen.

Deze verzameling van fragmenten uit verschillende voordrachten is van groot actueel belang. (paperback, 101 pagina’s)

De filosofie van de vrijheid

De filosofie van de vrijheid
Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De filosofische onderbouwing van wat later de antroposofie zou worden. Brengt beweging in het denken.

(Serie Werken en voordrachten, gebonden, 296 pagina’s)

De filosofie van Thomas van Aquino

De filosofie van Thomas van Aquino
De weg van het denken naar de realiteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.00

Wortels van Rudolf Steiners geesteswetenschap liggen onder meer in het werk van Thomas van Aquino. In deze uitgave zijn drie voordrachten opgenomen over Thomas’ filosofie en de betekenis daarvan voor de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

(gebonden uitgave, voorzien van nawoord, aantekeningen en met enkele bordtekeningen in zwartwit) 153 pagina’s

De Grondsteen

De Grondsteen

Willem Zeylmans van Emmichoven » meer van deze auteur »

€ 10.00

Met dit boek droeg Willem Zeylmans van Emmichoven er in belangrijke mate aan bij dat de Grondsteen die Rudolf Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst van 1923 legde bij de oprichting van de antroposofische vereniging, in haar diepere betekenis gezien werd.

(135 pagina’s)

De grondsteen en zijn ritmen

De grondsteen en zijn ritmen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 14.00

Deze verzorgde uitgave, met bordtekeningen, bevat de teksten die Rudolf Steiner sprak tijdens de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923. In de zogenoemde grondsteenspreuk vatte hij in de kern de hele antroposofie samen. Deze uitgave bevat de bespreking en toelichting die Rudolf Steiner op deze spreuk gaf, naast de spreuk zelf natuurlijk.

(paperback, 78p)

De heilige graal

De heilige graal

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.50

Met het thema van de heilige graal raken we aan de kern van het esoterisch christendom. De schrijfster laat zien hoe het graalsmysterie genaderd kan worden en hoe dit in de afgelopen twee millennia, door o.m. Rudolf Steiner, Novalis, Thomas van Aquino, Franciscus van Assisi, Parzival, koning Arthur, gedaan is.

Gebonden uitgave met stofomslag, 220 pagina’s

De houtplastiek

De houtplastiek
Van het Goetheanum

John Wilkes en Judith von Halle

€ 19.50

’De mensheidsrepresentant tussen Ahriman en Lucifer’.

Verschillende hoofdstukken over het ontstaan en de achtergronden van ’de houtplastiek’, de Mensheidsrepresentant waaraan Rudolf Steiner lang werkte en die onvoltooid bleef. Daarbij: vele prachtige foto’s de beeldengroep, het werken aan het beeld, het eerste Goetheanum en meer.

(paperback, 21x23 cm, 84 pagina’s)

De karmaoefening voor de dag

De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 pagina’s)

De karmaoefening voor de nacht

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

De kernpunten van het sociale vraagstuk

De kernpunten van het sociale vraagstuk

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Hét basiswerk over Rudolf Steiners visie op een gezonde samenleving: de sociale driegeleding. Hoe we kunnen werken aan een situatie die krachten en kwaliteiten in de samenleving hun juiste plaats biedt. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 223 pagina’s)

De kringloop van het jaar

De kringloop van het jaar

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Over het vinden van een nieuwe toegang tot de kringloop van het jaar en de daarmee verbonden jaarfeesten. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 222 pagina

Dit is een nieuwe uitgave met een andere kaft dan afgebeeld.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 222 pagina)

De kunst en haar wereldmissie

De kunst en haar wereldmissie
Oorsprong en toekomst van de kunsten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00

Steiners laatste voordrachtenreeks over kunst. Waar komen de architektuur, schilderkunst, kleedkunst en de plastische kunsten vandaan? Wat is de rol van de muziek, en van de epische, lyrische en dramatische kunsten? Hoe verhouden zich mimische kunst en danskunst met euritmie? Steiner gaat o.a. op deze vragen in. Als extra is aan dit boek toegevoegd Steiners toespraak ’De toekomstige taak van de kunst’. - Een grandioos beeld van aarde, kunst en kosmos. ’Het diepzinnigste, het meest omvattende wat ooit over kunst is gezegd,’ aldus Marie Steiner over deze voordrachtenreeks

Met nawoorden van Rik ten Cate en Chris van der Most.

(257 pagina’s, gebonden, met kleurenillustraties, waaronder de bordtekeningen bij deze voordrachten). (GA 276)

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord
Over de samenhang van mens, natuurwezens en kosmos

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium niet in staat is zijn ziel en geest te ontplooien zonder hulp van zijn fysieke en zijn etherische lichaam.

Over de verbinding van de mens als mikrokosmos met de makrokosmos. 12 voordrachten, met een nawoord van Dick van Romunde. (gebonden, 339 pagina's, met 20 bijbehorende bordtekeningen van Rudolf Steiner in kleur)

IN PRIJS VERLAAGD: van 34,00 voor 10,00

De metamorfose van het Goetheanum

De metamorfose van het Goetheanum

Samuel Jonas van der Sloot » meer van deze auteur »

€ 16.00

De metamorfose van de bouwgedachte van Rudolf Steiner: van het eerste naar het tweede Goetheanum. (155 pagina’s, tekeningen en foto’s)

De missie van de aarde

De missie van de aarde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

De missie van Michaël

De missie van Michaël
De openbaring van het geheime wezen van de mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00

In twaalf voordrachten belicht Rudolf Steiner vele aspecten van het Michaël-wezen en van diens missie in deze tijd. Michaël is tijdgeest, wat wil dat zeggen? Steiner schetst zijn rol in vroegere culturen, zijn verhouding tot Christus en gaat in op de werking van de krachten van het kwaad.

Met aanhangsel, nawoord, aantekeningen.

(gebonden, 385 pagina’s, met illustraties in kleur)(GA 194)

De oergedachte

De oergedachte
Rudolf Steiners beschavingsprincipe en de opgave van de anthroposofische vereniging

Herbert Witzenmann

€ 12.00

Een diepgaande beschouwing over de oprichting van de Antroposofische Vereniging en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap als oerbeeld van een door Rudolf Steiner geïntroduceerd beschavingsprincipe.

(tweetalig -Nl/Du- uitgave in ringband, 90 pagina’s)

De opstanding van de geest

De opstanding van de geest
De Rozenkruisers - Pasen als mysteriegebeuren

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00

Zes voordrachten die Rudolf Steiner direct na de Weihnachtstagung (1923/1924) hield en waarin hij uitvoerig sprak over de mysteriescholing uit de middeleeuwen. de beweging van de Rozenkruisers en de moderne inwijding. Daarbij vier voordrachten uit april 1924 over de betekenis van Pasen.

Gebonden uitgave, met noten, aantekeningen, nawoord en met kleurenillustraties (bordtekeningen) (266 pagina’s). (GA 233a)

De opstanding van het denken

De opstanding van het denken
De val van het intellekt en de overwinning van de geest

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 25.00

Met het intellectuele denken heeft de mensheid verbluffend veel bereikt, toch kan het de mens niet naar zijn ware doel leiden. In deze zes voordrachten bespreekt Rudolf Steiner de rol van het denken in de ontwikkeling van de mensheid en geeft hij aan hoe het intellectuele denken omgevormd moet worden opdat de mens denkt in overeenstemming met de wereld van het levende en het spirituele.

(gebonden uitgave, 189 pagina’s)

De opvoeding van het kind

De opvoeding van het kind

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Basisvoordracht: bondig overzicht van de grondgedachten over opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Met een nawoord van huisarts Thomas Kelling (57 pagina’s).

De positieve en de negatieve mens

De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht bedoelt Rudolf Steiner met de ’positieve mens’ degene die zich laat leiden door een eigen innerlijke wereld en eigen, vastomlijnde doelen. Met de ’negatieve mens’ bedoelt hij iemand die zich sterk laat beïnvloeden door wat van buiten op hem toekomt.

Beide zielestemmingen hebben hun keerzijde.

Hoe kunnen we daar mee omgaan?

(paperback, 47 pagina’s)

De reis door de planetensferen na de dood

De reis door de planetensferen na de dood

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat de mens na de dood beleeft. De ziel trekt door de verschillende planetensferen, waarin steeds een ander aspect van het leven op aarde wordt ´verwerkt´.

(paperback, 62p)

De spirituele bronnen van de kunst

De spirituele bronnen van de kunst

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Deze bundel bestaat uit acht voordrachten en drie geschreven teksten waarin Rudolf Steiner op veelzijdige wijze over kunst spreekt, in het bijzonder over de verbinding van de kunst met de spirituele wereld.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, met Noten, Aantekeningen en een Nawoord, 272 pagina’s)

(GA 271)

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home