home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen9 boeken gevonden

Anna Katharina Emmerick

Anna Katharina Emmerick

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 24.50

In antroposofische kringen is al enkele jaren een discussie gaande over de vraag hoe de stigmatisatie van Judith von Halle en de inhoud van haar boeken en voordrachten beoordeeld moeten worden. In antwoord op een geschrift van Sergej Prokofieff schreef von Halle dit boek over Anna Katharina Emmerick, een 19e eeuwse non die de stigmata droeg.

(paperback, 283 pagina’s)

De christologie van het boek

De christologie van het boek
De wetenschap van de geheimen der ziel

Peter Selg en Sergej O. Prokofieff

€ 13.50

Rudolf Steiners De wetenschap van de geheimen der ziel is een basiswerk waarin hij de essentie van de ontwikkeling van de mensheid beschreef, inclusief de ontwikkeling van de aarde en de centrale betekenis van het mysterie van Golgotha.

in deze uitgave belichten de twee auteurs Rudolf Steiners boek vanuit verschillende gezichtspunten.

(paperback, 94 pagina’s)

De christologische grondslagen van de kerstconferentie

De christologische grondslagen van de kerstconferentie

Sergej O. Prokofieff, Peter Selg

€ 15.00

Deze uitgave bevat de aangevulde tekst van voordrachten die de twee auteurs hielden over de betekenis van de kerstconferentie.

(paperback, 108 pagina’s)

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum

Peter Selg en Serge Prokofieff

€ 13.50

Dit boekje bevat de bewerkte tekst van twee voordrachten, van Peter Selg en Sergej Prokofieff. Daarin gaat het over Rudolf Steiner en de bouw van het eerste Goetheanum en over het bijzondere wezen van dit gebouw, in samenhang met het mysterie van Golgotha.

(paperback, 95 pagina’s)

De verbondenheid met Rudolf Steiner

De verbondenheid met Rudolf Steiner
Het mysterie van de grondsteenlegging

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze studie onderzoekt de auteur hoe wij in onze tijd een relatie kunnen krijgen tot de antroposofie en de initiator hiervan, Rudolf Steiner. Uit de inhoud: Drie wegen die leiden tot de antroposofie; Het mysteriegeheim rond de geboorteplek van Rudolf Steiner; Een weg die leidt naar Rudolf Steiner; Rudolf Steiner en het oprichtingsbestuur; De grondsteenlegging van 1923 als mysterie-openbaring; De nieuwe mensengemeenschap; De geest van het Goetheanum; De Kerstbijeenkomst als mysterie van opstanding; De esoterische achtergronden van de elektronische media.

(paperback, 181 pagina’s) Van 17,50 voor 5,00

De wederkomst van de Christus in het etherische

De wederkomst van de Christus in het etherische
Over het Vijfde Evangelie

Sergej O. Prokofieff en Peter Selg

€ 13.50

Dit boekje bevat twee voordrachten die de auteurs (sprekers) hielden tijdens de Paasbijeenkomst aan het Goetheanum in 2009. Peter Selg sprak over Rudolf Steiners inzichten over de wederkomst van de Christus in het etherische (zoals beschreven in het Vijfde Evangelie), Sergej Prokofieff over het mysterie van de opstanding in het licht van het Vijfde Evangelie.

(paperback, 73 pagina’s)

Opdat mensen het horen (deel 2)

Opdat mensen het horen (deel 2)
Het mysterie van de kerstconferentie 1923|1924

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilde nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 328 pagina’s)

Opdat mensen het horen (deel 3)

Opdat mensen het horen (deel 3)
Het mysterie van de Kerstconferentie - deel III

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00

Het derde deel van dit fundamentele werk over de Grondsteenspreuk en de Kerstconferentie van 1923/24. ’Het ligt geheel aan de mens zelf of hij zich de antroposofie alleen voorstelt of dat hij de antroposofie beleeft.’ (Rudolf Steiner)

Gebonden uitgave, 394 pagina’s

Opdat mensen het horen 1

Opdat mensen het horen 1
Het mysterie van de kerstconferentie 1923/1924

Sergej O. Prokofieff » meer van deze auteur »

€ 25.00

Sergej O. Prokofieff schreef een indrukwekkend werk over de heroprichting van de Antroposofische Vereniging in 1923/1924, tijdens de zgn Kerstconferentie. Bij deze gelegenheid wilde Rudolf Steiner het wezenlijke van de antroposofie verankeren in de harten van degenen die het op wilden nemen.

In dit werk belicht Prokofieff de gebeurtenissen tijdens de Kerstconferentie vanuit vele gezichtspunten en probeert de lezer de weg te tonen tot een werkelijk in het hart beleven van de antroposofie. (gebonden uitgave, 427 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home