home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen331 boeken gevonden, 36 boeken (1-36) getoond op pagina 1/9

123456789 » 

Ahriman komt!

Ahriman komt!

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Rudolf Steiner sprak met grote ernst en duidelijkheid over een van de kwade machten, Ahriman, wiens werking in de moderne tijd steeds sterker wordt. Het is, aldus Rudolf Steiner, voorbereiding op het moment dat Ahriman als mens op aarde zal zijn en zal proberen de mensheid te misleiden en voor zijn doeleinden in te zetten. In deze twee voordrachten wordt ook beschreven op welke wijze Ahriman in onze tijd werkzaam is.

(paperback, 53 pagina’s)

Al het goede komt in drieën

Al het goede komt in drieën
Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner

Henk Verhoog

€ 14.75

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.

In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.

(paperback, 117 pagina’s)

Algemene menskunde

Algemene menskunde
Als basis voor de pedagogie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De ontwikkeling van het kind op geestelijk, psychisch en lichamelijk niveau geschetst voor leraren/opvoeders: een basis voor de pedagogische praktijk.

Serie Werken en Voordrachten, voorzien van nawoord, aantekeningen e.d. (gebonden, 273 pagina’s)

Alkohol

Alkohol

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de mens werkt - in kleine hoeveelheden, maar ook wordt het effekt bij stevige drinkers belicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bier, wijn en andere alkoholhoudende dranken. Eveneens wordt de werking van alkohol bij kinderen en bij zwangerschap besproken. Geen ingewikkeld scheikundig verhaal, maar levendige beelden en voorbeelden.

(paperback, 55 pagina’s)

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (Antiquariaat)

tweedehands boek
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 4.00

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik

Softcover, uitgave Rudolf Steiner Nachlassungverwaltung 1975, 18 cm, 231 blz., met potlood onderlijningen en aantekeningen her en der door boek, redelijke staat

14 Vorträge und eine einführende Ansprache 20. August – 5 September 1919 in Stuttgart, Schulungskurs für die Lehrer der ersten Waldorfschule

Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik(antiquariaat)

tweedehands boek
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik(antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

pocket, 18cm, 231pp, omslag licht beschadigd, overigens in goede staat

Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1975

Anders omgaan met religie

Anders omgaan met religie
Religieuze vernieuwing

James Hindes

€ 4.25

Inleiding tot de verhouding van antroposofie en godsdienst; gezichtspunten over de centrale christologische thema’s in het werk van Rudolf Steiner en kennismaking met de Christegemeenschap, de beweging voor religieuze vernieuwing.

(128 pagina’s, geïllustreerd in zwartwit)Van € 9,00 voor €4,25.

Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen(antiquariaat)

tweedehands boek
Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen(antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Ein Vortragszyklus gehalten in Bern vom 13. bis 17. April 1924 (vijf vrdrn, twee vragenbeantwoordingen en een toespraak)

(GA 309) Zbinden & Co Verlag, Basel 1961

23cm, paperback, 95pp, met NL typoscript met enkele vertaalde pagina’s,

naam vorige eigenaar, omslag verkleurd

Antroposofie

Antroposofie
Een kennismaking

Henk van Oort » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een inleiding in de antroposofie. Met o.a.: een levensbeschrijving van Rudolf Steiner; het drie- en het vierledig mensbeeld; denken-voelen-willen en de cultuurperioden.

(paperback, 95 pagina’s)

Antroposofie

Antroposofie
Een nieuwe benadering

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

In januari 1924, een jaar na de brand van het Goetheanum en kort na de ’Weihnachtstagung’ houdt Rudolf Steiner een cyclus van negen voordrachten waarin hij de antroposofie ’opnieuw formuleert’, op een nieuwe, heel directe en concrete manier.

Met deze negen voordrachten vormt dit boek een levendige beschrijving van de kern van de antroposofie.(GA 234)

Serie Werken en Voordrachten, met een nawoord van Jelle van der Meulen, gebonden, 196 pagina’s.

Antroposofie - Saturnusweg

Antroposofie - Saturnusweg

Adriaan Bekman » meer van deze auteur »

€ 16.50

Op enkele plaatsen sprak Rudolf Steiner over de Saturnusweg: een scholingsweg die tot een ontmoeting met Michaël en Christus zou kunnen leiden. In deze uitgave onderzoekt de auteur de aanknopingspunten voor deze weg.

(paperback, 114 pagina’s)

Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie en het praktische leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

(paperback, 88 pagina’s)

Antroposofie en kunst

Antroposofie en kunst
ABC Wegwijzer 9

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 4.75

Kunst is bij uitstek een middel om de kloof tussen de spirituele en de aardse wereld te overbruggen. In deze brochure wordt beschreven hoe Rudolf Steiner antroposofie en kunst nadrukkelijk met elkaar verbond en hoe een spirituele impuls in de kunst vanaf het begin van de 20e eeuw werkzaam is geworden.

(ABC Wegwijzer nr.9, 24 pagina’s, geniet, met vele afbeelding in kleur)

Antroposofie in drie stappen

Antroposofie in drie stappen
Filosofie, kosmologie, religie, denken, voelen, willen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 21.00

Een korte schets van de antroposofie. Hoe kunnen filosofie, kosmologie en religie door de antroposofische geesteswetenschap verrijkt worden? Daarnaast bevat dit boek een beschrijving van de kwaliteiten van denken, voelen en willen en het oefenen om je bewustzijn te verruimen.

Met een nawoord van Ed Taylor.

(gebonden, 103 pagina’s)(GA 25)

Antroposofie voor het hart

Antroposofie voor het hart

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Is de antroposofie alleen een zaak van het intellect en van het denken? Natuurlijk niet (al is dat voor sommigen misschien wel zo). In deze voordrachten spreekt Rudolf Steiner over de antroposofie die tot bloei kan komen in het beleven en het voelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beleven van de beelden van de strijd van Michaël, het beleven van de seizoenen en het verwarmen van het voelen.

(gebonden uitgave, met nawoord van Ed Taylor, 133 pagina’s)

Antroposofie voor jonge mensen

Antroposofie voor jonge mensen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Jonge mensen streven naar waarachtigheid: zij willen leven vanuit hun mens-zijn, in een directe en levende verhouding tot spiritualiteit, de andere mens en de dagelijkse praktijk. In de samenleving werken echter ook andere krachten, die zich neerslaan in schijn, routine en gewoonte. Hoe kun je als mens trouw blijven aan wat in essentie in je leeft?

(13 voordrachten, met inleiding en twee nawoorden, Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten, gebonden uitgave, 256 pagina’s) (GA 217)

Antroposofische weekspreuken

Antroposofische weekspreuken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.50

De 'weekspreuken' bieden een weg om de gang van het jaar op een diepere manier te beleven; om te proeven wat in het jaarverloop leeft en om jezelf daarin terug te vinden.

Hardcover, gebonden, klein formaat, vertaald door Roel Munniks, tweetalig (Duits-Nederlands), 127p

Apocalypse en priesterschap

Apocalypse en priesterschap

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50

Voordrachten die Rudolf Steiner in 1924 hield voor priesters van de Christengemeenschap. Tegen de achtergrond van de beelden uit de Apocalypse van Johannes spreekt Rudolf Steiner over de betekenis van het priesterschap en over de toenemende invloed van kwade machten in onze tijd.

Serie Werken en voordrachten, met een nawoord van Wolf-Ulrich Klünker. (gebonden, 340 pagina’s)

Apokalyps

Apokalyps
De Openbaring van Johannes

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 33.00

Twaalf voordrachten over de Openbaring van Johannes waarin Rudolf Steiner de betekenis beschrijft van de beelden die de Apokalyps bevat. Daarin gaat het over heden en toekomst van de mensheid en de uiteenzetting met de krachten van het kwaad. Met een Nawoord van Roland van Vliet en een beschrijving van de zeven zegels.

(gebonden, met afb. in ZW, 352 pagina’s)

Askese

Askese

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In het verleden ontwikkelde de mens zich vaak langs de weg van ascese: door het terughouden en omvormen van innerlijke verlangens en behoeften. Is deze weg van ascese in de moderne tijd nog begaanbaar? Hoe werkt ascese eigenlijk?

Rudolf Steiner geeft aan op welke manier het beoefenen van ascese in onze tijd de ziel versterken kan.

(paperback, 53 pagina’s)

Atlantis en Lemurië

Atlantis en Lemurië

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Heeft de mythische, verloren gegane beschaving van Atlantis werkelijk bestaan? Rudolf Steiner onderzocht de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid op geesteswetenschappelijke wijze en beschrijft op die basis in deze uitgave zowel de Atlantische als de daaraan voorafgegane Lemurische cultuur - tegen het licht van de ontwikkeling van de mensheid.

(paperback, 77 pagina’s)

Badtherapie

Badtherapie
De levende kracht van water

Corrian Hukema

€ 3.00

Badtherapie is binnen de antroposofische therapieën één van de therapievormen voor uitwendig gebruik. Rudolf Steiner hechtte grote waarde aan de rol die verschillende soorten baden in de therapie kunnen spelen. Het bijzondere van badtherapie is dat het van buitenaf, via de periferie (huid, zintuigen en ademhalingsorganen) invloed kan uitoefenen op de organen.

Gezichtspunten nr. 48

Bedeutsames aus dem Geistesleben um die Mitte des XIX-Jahrhunderts (Antiquariaat

tweedehands boek
Bedeutsames aus dem Geistesleben um die Mitte des XIX-Jahrhunderts (Antiquariaat

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

22cm, 90pp, softvover, genaaid

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 1939, ex libris A.C. Henny, in goede staat

Beter!

Beter!
21 opstellen voor de wereld van morgen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 17.50

Deze bundel bevat 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is aan de mens, in plaats van andersom. De teksten zijn van een verbluffende actualiteit en kernachtigheid en maken duidelijk wat er nodig is om aan een betere wereld mee te bouwen.

(paperback, 166 pagina’s)

Bezining op de grondsteen

Bezining op de grondsteen

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 18.00

In deze uitgave beschrijft de auteur allereerst hoe de grondsteenspreuk, die Rudolf Steiner tijdens de kerstconferentie van 1923 gaf, in een historische context past waarin ook stromingen als de rozenkruisers en de School van Chartres staan.

Vervolgens staat de grondsteenspreuk zelf centraal en worden gezichtspunten uitgelicht die de inhoud verdiepen en die aanmoedigen om zelf met de spreuk te werken.

(paperback, 129p)

Bijgeloof

Bijgeloof

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

’Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.’ ’Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.’

In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we weten - tamelijk wijdverbreid is. Meestal zit dat niet in ons bewustzijn.

Aan de hand van sappige voorbeelden schetst Rudolf Steiner de kracht van oude wijsheid, van bijgeloof en wat de oorzaken van bijgeloof zijn. Hoe kunnen we bijgeloof onderkennen, en hoe is het te ’genezen’?

Een boekje dat bijgeloof geesteswetenschappelijk belicht.

(paperback, 42 pagina’s)

Brieven

Brieven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 45.00

Honderden brieven van (deels ook: aan) Rudolf Steiner. Ze geven een menselijk en veelkleurig van een mens die in alle opzichten volop in de stroom van de tijd stond.

Voorzien van een Nawoord, noten, aantekeningen, serie Werken en Voordrachten, gebonden met leeslint, 542 pagina’s)(een keuze uit GA 38 en GA 39)

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Christelijke inwijding en rozenkruisersinwijding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Vier voordrachten waarin twee verschillende inwijdingswegen centraal staan: de christelijke inwijdingsweg en de rozenkruisersinwijdingsweg. Rudolf Steiner bespreekt elk van deze twee wegen en gaat daarbij ook in op de verschillen, de wijze waarop deze wegen gegaan kunnen worden en de valkuilen die naast die wegen te vinden zijn.

(paperback, 89 pagina’s)

Christian Rosenkreutz

Christian Rosenkreutz
En het geheim van de rozenkruisers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 7.00

Een verzameling van zeven voordrachten plus een fragment over Christian Rosenkreutz en de betekenis van de door hem geleide Rozenkruizersstroming. daarbij komen vele andere thema's aan bod, zoals de alchemie, de wederkomst van de Christus, het verhaal van Kaïn en Abel en de Steen der Wijzen.

(paperback, 106 pagina's)

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers

Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 32.00

Een verzameling van 20 voordrachten, teksten en fragmenten over Christian Rosenkreutz en de rozenkruisersstroming uit het werk van Rudolf Steiner, aangevuld met nawoorden van Hans Peter van Maanen en Bastiaan Baan.

Daarbij komen de historie, de inhoud van hun kennis en hun scholingsweg aan bod, de relatie van de rozenkruisersstroming tot de antroposofie, de identiteit van Christian Rosenkreutz en meer.

(gebonden uitgave, 358 pagina´s)

Christus en de mensenziel

Christus en de mensenziel

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.00

Vier voordrachten over het Christuswezen en over de vraag hoe de mens in zijn innerlijk Christus beleven kan. Daarbij komen o.a. ook aan de orde: de overgang van het oude naar het nieuwe testament, het karma van mens en mensheid ne de vraag hoe idealen werkelijkheid worden.

Met een nawoord van Pietro Archiati.

(gebonden uitgave, 126 pagina’s)

Christus en de spirituele wereld

Christus en de spirituele wereld
Het mysterie van Golgotha en het geheim van de graal

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.00

Zes voordrachten over het leren begrijpen van het Mysterie van Golgotha, met in de laatste twee voordrachten een blik op het thema van de graal. Verzorgde uitgave, met aantekeningen, uitgebreide inhoudsopgave, nawoord van Ed Taylor en een aantal kleurenafbeeldingen van werken van Michelangelo die in de voordrachten ter sprake komen.

Gebonden, 199 pagina's

Christustaferelen

Christustaferelen
Aquarellen van Trees Zwetsloot

Trees Zwetsloot

€ 6.90

In deze gebonden uitgave zijn gesluierde aquarellen van Trees Zwetsloot samengebracht met teksten uit het Nieuwe Testament, en spreuken of gedichten van Rudolf Steiner, Christian Morgenstern en van Hans Stolp, die ook een voorwoord bij de uitgave schreef.

(80 pagina’s) VAN 23,50 VOOR 6,90

Christus’ wederkomst in de etherwereld

Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een cruciale gebeurtenis in de 20e eeuw is de wederkomst van de Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner schetst op welke wijze deze gebeurtenis zich voltrekt en wat de wederkomst voor de mens betekent.

Deze uitgave bevat twee voordrachten. (paperback, 52 pagina’s)

Code Mens

Code Mens
Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Jonas van der Sloot en Bart Keer

€ 14.25

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.

In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.

(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW)

Das Initiaten-Bewusstsein (Antiquariaat)

tweedehands boek
Das Initiaten-Bewusstsein (Antiquariaat)
Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.50

Rudolf Steiner Verlag, 1983, GA 243

Gebonden uitgave, 23cm, 246pp, omslag licht verkleurd, naam vorige eigenaar, overigens goed.

123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home