home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen6 boeken gevonden

De eeuwige mens

De eeuwige mens

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00

In een wereld waarin uiterlijke zekerheden afbrokkelen, wordt het steeds belangrijker - en vruchtbaarder - om innerlijke zekerheden te zoeken en te ontwikkelen. In dit boek beschrijf de auteur hoe karma werkt; hoe dat in het leven te ervaren is en hoe je daar op kan vertrouwen.

(paperback, 142 pagina’s)

Het kind bouwt zijn huis

Het kind bouwt zijn huis

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00

Wat betekent het voor hen dat kinderen in deze tijd opgroeien? Hoe groeit een kind eigenlijk op? wat doet het zelf, wat kan worden gedaan door ouders en anderen?

In dit boek wordt beschreven hoe een kind zich, vanuit het perspectief van reďncarnatie, ontwikkelt en wat de taak en betekenis van opvoeders en de verdere sociale omgeving van het kind is.

(paperback, 125 pagina’s)

Huis-houden van het leven

Huis-houden van het leven

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00

Het gesprek over de betekenis van het huishouden laait regelmatig op. Monique Wortelboer is overtuigd van de betekenis van het huishouden: voor degene die het huishouden verzorgt, voor opgroeiende kinderen, voor de kwaliteit van het leven en voor een innerlijke ontwikkeling.

(paperback, 116 pagina’s)

Leven op eigen kracht

Leven op eigen kracht

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 18.00

In alles wat leeft is een werkzame kracht, de kracht van het leven zelf. Die kracht bouwt, vormt, vitaliseert. Diezelfde kracht wordt door de moderne leefwijze van veel kanten belaagd en ondergraven. Door de inzet van moderne technologie in alle gebieden wordt de levenskracht in onszelf niet meer gevoed, maar passief gemaakt of geschaad.

Dit boek laat zien hoe belangrijk deze levenskracht is en hoe je aan het behoud en de versterking van die kracht kunt werken.

(paperback, 94 pagina’s)

Samen leven

Samen leven

Monique Wortelboer » meer van deze auteur »

€ 20.00

Het samen leven staat in de moderne tijd onder druk, door technologie, door economische macht, door allerlei structuren en patronen die verhinderen dat de mens het samen leven vormgeeft vanuit een ander, hoger perspectief.

Deze uitgave beschrijft in korte hoofdstukken wat er op allerlei gebieden wringt - en waar het heen moet.

(paperback, 94p)

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home