home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen35 boeken gevonden

Aanschouwen van het denken

Aanschouwen van het denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het denken in zijn ware vorm, vormt de brug naar de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Daarvoor is het wel nodig dat we ons ’gewone denken’ oefenend omvormen tot een nieuw denken.

Over het belang van dit denken gaat deze beschouwing.

(gebonden uitgave, 52 pagina’s)

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 20.00

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten over o.m. de categorieën van Aristoteles, de drieledige mens en over de Grondsteenspreuk en tevens de tekst van het werken in een groep naar aanleiding van deze voordrachten, waarin de thema’s nader besproken en verduidelijkt worden.

(paperback, 143 pagina’s)

Begrijpen van het denken

Begrijpen van het denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 16.95

"Sta je eenmaal op het innerlijke punt van de begrijpende activiteit, dan sta je op het omwentelingspunt van het ik naar het hogere ik, van de microkosmos naar de macrokosmos, van de punt naar de omtrek, van het begrijpelijke naar het onbegrijpelijke."

Een beschouwing over de aard van het denken en het begrijpen.

(gebonden uitgave met stofomslag, 77 pagina’s)

Chartres

Chartres
Een andere blik op de kathedraal

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 35.00

Dit boek bevat de tekst van vier voordrachten die de auteur hield tijdens een verblijf in Chartres in het voorjaar van 2014. Hoofdthema is het beschouwen van de kathedraal als omstulping van het menselijk hart. Daarbij komen ook andere thema’s aan bod, zoals de Apocalyps, de School van Chartres, de Godfin Natura en Goede Vrijdag.

Het boek bevat 20 kleurenfoto’s van de kathedraal.

(Gebonden, 102 pagina’s)

De anthroposofische beweging

De anthroposofische beweging

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 25.00

'U zult wel weten dat, zoals ik het zie, de anthroposofische beweging iets is dat van de Anthroposofische Vereniging geheel verschillend is en dat wij in onze tijd niet meer kunnen zeggen dat die twee verenigd zijn. En ik zal trachten dit vandaag te onderbouwen, maar eigenlijk vooral te beschrijven wat voor mij in de loop van de tijd duidelijk is geworden: Dat is anthroposofische beweging.'

(Mieke Mosmuller)

(hardcover, linnen band met stofomslag, genaaid, 64p)

De Categorieën van Aristoteles

De Categorieën van Aristoteles
Letters van het wereldwoord

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 45.00

In de laatste jaren treden vragen rondom de menselijke hersenen, de menselijke intelligentie, de vrije wil en het denken steeds vaker op de voorgrond: hoe werken de hersenen, is er een onderscheid tussen menselijke en kunstmatige intelligentie, bestaat de vrije wil en wat is eigenlijk denken?

Mieke Mosmüller behandelt in dit boekwerk de leer van de twaalf categorieën van Aristoteles, die de basis van de logica vormen, en ’vertaalt’ ze naar de werkelijkheid van de moderne mens. Daarmee wordt een toegang geboden naar de antwoorden op de voorgaande vraagstukken.

(gebonden uitgave, 370 pagina’s)

De heilige graal

De heilige graal

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.50

Met het thema van de heilige graal raken we aan de kern van het esoterisch christendom. De schrijfster laat zien hoe het graalsmysterie genaderd kan worden en hoe dit in de afgelopen twee millennia, door o.m. Rudolf Steiner, Novalis, Thomas van Aquino, Franciscus van Assisi, Parzival, koning Arthur, gedaan is.

Gebonden uitgave met stofomslag, 220 pagina’s

De hemel op aarde

De hemel op aarde
De Engel-Hiërarchiën en de mens

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 25.00

Deze uitgave bevat de teksten van twee voordrachten (in Rotterdam en Berlijn), een vragenantwoording en een werkgroepbijeenkomst (alle in Rotterdam). In deze teksten gaat de auteur op zoek naar de verbinding van de mens met de geestelijke wezens die de negen hemelse hierarchiën vormen. Hoe zijn zij met de mens verbonden en hoe leggen wij een verbinding met hen, opdat zij via ons werkzaam kunnen zijn?

(gebonden uitgave met stgfomslag) 67 pagina’s

De kunst van het denken

De kunst van het denken

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 20.00

Intelligentie staat in onze cultuur hoog aangeschreven - maar is voor velen tegelijkertijd iets dat afgezworen moet worden om het spirituele te benaderen. Is dat wel waar?

In dit boek laat de auteur zien hoe intelligentie zo verzorgd kan worden dat de spiritualiteit juist concreter wordt.

(paperback, 125 pagina´s)

De poort naar de geestelijke wereld

De poort naar de geestelijke wereld
Met grendels en scharnieren

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 30.00

De poort naar de geestelijke wereld ligt in het denken, in het bijzonder in het waarnemen van het denken dat een nieuw, levend denken mogelijk maakt. De auteur onderzoekt nauwkeurig hoe men tot dit denken komen kan, en bespreekt ook hoe enkele andere auteurs hierover denken.

(linnen band met stofomslag, genaaid, 262p)

De wijsheid is een vrouw

De wijsheid is een vrouw

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50

Een roman.

"Niet alle vrouwen zijn wijs, maar de wijsheid is een vrouwelijke gestalte. Ze leeft als kwaliteit in mannen en vrouwen die haar zoeken. Ze staat klaar om elk mensenverstand om te vormen in wijze zekerheid - áls je haar vraagt, áls je haar lief hebt, áls je haar zoekt."

Twee zussen zoeken naar de wijsheid, elk op een eigen manier...

(gebonden uitgave, 317 pagina’s)

Een kind is een zichtbaar geworden liefde

Een kind is een zichtbaar geworden liefde
Opvoeden van kinderen van 0-7 jaar

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.95

Opvoeden is niet een kwestie van ’natuurlijk instinct’. Dat wordt duidelijk als je je de vraag stelt wat een kind eigenlijk is. Als een kind inderdaad ’zichtbaar geworden liefde’ is... wat vraagt dat van de opvoeding en welke kwaliteiten moet je als opvoeder kunnen inzetten?

(paperback, 166 pagina’s)

Ethisch individualisme

Ethisch individualisme
Versus kommunikatief handelen

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 13.57

Maar we kunnen onze aandacht en opmerkzaamheid vergroten, en we kunnen ook ons denkproces leren vertragen; zo wordt het tot onderzoeksterrein. Dan vinden we temidden van al die algemene begrippen iets bijzonders. We vinden iets, wat we wel moeten rekenen tot het rijk van het bijzondere. In dat ’algemeniserende’ denken leeft iets bijzonders. Het is geen begrip, het is iets ’begrips-loos’, het valt niet in een kategorie te vangen omdat het elk begrip, elke kategorie overstijgt door haar ’bijzonderheid’. Ja, het is zelfs zó bijzonder dat het absoluut uniek is, een uniciteit, het lijkt wel een oerbeeld van alle differentiatie. Nee, er is niets zó uniek, zó bijzonder als dit ene, dat zich temidden van al dat algemene vinden laat.

Het maakt zich los van uit algemene achtergrond en straalt van eigenheid. Het is oneindig veel groter dan haar algemene achtergrond, ja het belicht die zelfs. En toch is er niets algemeens aan, het is de bijzonderheid bij uitstek.’

Filosofische reflecties

Filosofische reflecties
2014-2015

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 15.00

Een bundeling van korte artikelen, geschreven in 2014 en 2015, over een veelheid aan onderwerpen - bijvoorbeeld over: angst, waarheid, zelfkennis, het Ik en meer - steeds bedoeld om beweeglijkheid in het denken te brengen.

(paperback, 128 pagina’s)

Gewoon God

Gewoon God

Mieke Mosmüller en Toon Hermans

€ 14.50

De weerslag van vele gesprekken die Mieke Mosmüller en Toon Hermans voerden in de jaren ’90. Zij spreken over Toons leven, zijn twijfels en onzekerheden, zijn geloof, het leven na dit leven en vele andere onderwerpen.

(gebonden, 168 pagina’s)

Hemelse Roos

Hemelse Roos

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50

De Italiaanse chirurg Beato vertelt zijn levensverhaal, waarin de ontmoeting en vriendschap met de misdadiger Gerrit, een Hollander uit den Haag, een centrale plaats innemen. Na Gerrits dood vervolgt Beato diens belevenissen.

Een boeiend verhaal over hel, vergeving, loutering en gelukzaligheid.

(gebonden uitgave, 295 pagina’s)

Het menselijke Mysterie

Het menselijke Mysterie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50

Het mysterie dat in dit werk centraal staat, is dat van het menselijk lichaam. De auteur bespreekt de geheimen van het lichaam en besteedt daarbij veel aandacht aan de twaalf zintuigen en de verbinding van microkosmos en macrokosmos

(paperback, 225 pagina’s)

Huis zonder vensters

Huis zonder vensters

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.64

U vraagt toch om een wegwijzer? Als u de wegwijzers niet bekijkt, kunt u ongemerkt aan een afgrond komen te staan....’

Anna zoekt rust in een Zwitsers bergstadje. Ze wil zich bezinnen op haar stukgelopen huwelijk en haar eigen rol daarin. Hoe kan een verliefdheid in haatgevoelens veranderen? Berusten niet al haar meningen en oordelen op subjectieve fantasie? Bestaat er waarheid? Waar is dan die God uit haar kinderjaren die zei de Waarheid zelf te zijn?

Ze ontmoet een man die haar over de waarheid onderricht door die eenvoudig te zijn.

(gebonden uitgave, 314 pagina’s)

Ik doe wat ik wil!

Ik doe wat ik wil!
Vrijheidsfilosofie voor jongeren

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 15.00

Hoe komt een mens tot vrijheid - bestaat vrijheid wel?

In dit boek beschrijft de auteur, met de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner op de achtergrond, wat vrijheid is, wat onvrijheid is en hoe je tot vrijheid kunt komen.

(paperback, 109 pagina’s)

Impressies uit de dood

Impressies uit de dood

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 25.00

Een 'wandeling' door het leven na de dood in impressies, dat wil zeggen beelden en herinneringen zoals die na de dood in het bewustzijn en zelfgevoel van de mens die in het leven na de dood verkeert, kunnen opkomen.

(hardcover, linnen band met stofomslag, 166p)

Inferno

Inferno

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50

Kan een mens zonder geweten toch tot het goede komen? - dat is de vraag die onder het verhaal uit deze roman schuil gaat. In de belevingen van de hoofdpersoon gaat het om goed en kwaad.

(gebonden, 325 pagina’s)

Johannes

Johannes

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90

Dit boek bevat dialogen van de in de spirituele geheimen ingewijde Johannes met zichzelf en zijn naaste vrienden. De overpeinzingen en gesprekken vinden plaats tegen de achtergrond van een majestueus berglandschap, waar de vrienden wonen, werken en hun gezinsleven hebben. Daardoor houdt het verhaal het midden tussen een roman en een spiritueel document.

(gebonden uitgave, 346 pagina’s)

Levend Denken

Levend Denken
Christus en het menselijke denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 30.00

Het levend denken is het denken dat zich verbindt met het Woord, de Logos. Over die samenhang, in woorden, gedachtengangen, verdiepingen en meditaties, gaat dit boek

(gebonden, 212 pagina’s)

Lotus en lelie

Lotus en lelie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90

De hechte vriendschap tussen een oosterse wijze en een westerse geleerde is de bodem, waaruit een spirituele dialoog kan opbloeien. De liefde tussen beiden maakt het mogelijk om het wezen van de weg van de ander te herkennen. Zo ontstaat een wederzijdse bevruchting van Oost en West.

Een roman.

(gebonden uitgave, 460 pagina’s)

Meditatie

Meditatie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 18.10

"Meditatie is opstaan in de activiteit van het denken. Die kracht brengt vrijheid, levenslust en gezondheid voor het individu, maar tevens een verlangen naar en een verwerkelijking van de hoogste deugd: de menselijke goedheid."

In dit boek beschrijft de auteur heel concreet hoe je kunt mediteren, op basis van de aanwijzingen die Rudolf Steiner daarvoor gaf.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Moeder van een koning

Moeder van een koning

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90

"... Bedenk steeds dat de wijsheid de moeder is van de liefde, doch dat zij zelfslechts in liefde en onschuld wordt ontvangen. U zult filosoof moeten worden, strevend naar de moeder, in haar ontvangend de zoon. Nooit zult u kunnen rusten, het werk gedaan... het zou u weer genomen worden. Streef in liefde en onschuld naar Haar, Zij is uw intelligentie, en zij schenkt u de Zoon, uw geluk, uw Koning, in een nooit aflatend streven."

Roman, gebonden, 413 pagina’s

Oneindige ogen van de nacht

Oneindige ogen van de nacht

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90

De hoofdpersoon Johannes wijdt zijn leven aan de weg van de inwijding in de spirituele geheimen en de betekenis ervan voor de mensen in het westen.

Terwijl in zijn innerlijk de reële aanwezigheid van de geestelijke wereld groeit, vraagt hij aan zich zelf en aan zijn vrienden aan welke voorwaarden de mens moet voldoen om de openbaringen uit de geest aan te horen. In overdenkingen en gesprekken over eerbied, verlangen, ontroering en geweten tracht hij antwoorden te vinden. Geleidelijk rijpt zijn moed om zijn innerlijke weten uit te spreken.

(gebonden, 299 pagina’s)

Persephone - Natura

Persephone - Natura
Het overwinnen van de Maja

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 30.00

Een schriftelijke verwerking van een vierdaags seminar dat Persephone - Natura als thema had. Een spreuk van Rudolf Steiner staat centraal om het geheim van Persephone - Natura te naderen. Daarbij vindt een omkering plaats waarbij kennis niet voortkomt uit zintuiglijke ervaringen die zich in gedachten ’afbeelden’; de gedachten zelf vormen de grondslag van het bestaande.

(linnen band met stofomslag, genaaid, 176p)

Philippe

Philippe

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 25.00

Een roman:

Philippe is een begaafde arts en filosoof die samen met een groep mannen en vrouwen in een centrum in het hooggebergte onderzoek doet naar de menselijke geest. Het meest opvallende aan hem is zijn zwijgen, totdat zijn Italiaanse vriend Beato hem door aanhoudend vragen ertoe brengt eindelijk te spreken.

Zijn ontmoetingen en voordrachten leggen getuigenis af van een menselijke samenwerking zonder afgunst of concurrentie.

(Gebonden, 368 pagina’s)

Prometheus

Prometheus

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hervertelling van de Prometheussage, met toelichting van de schrijfster, die de Griekse held Prometheus als wegbereider ziet voor het menselijk vermogen om vooruit te denken en daarmee voor de menselijke vrijheid.

(gebonden uitgave, 67 pagina’s)

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner
Een spirituele biografie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 39.90

In dit kloeke boekwerk presenteert de schrijfster een spirituele levensloop: een beeld van de spirituele ontwikkeling en het werken van Rudolf Steiner. Daarbij neemt ze Steiners autobiografie Mijn levensweg en zijn boeken en voordrachten als uitgangspunt. Zo schetst zij Rudolf Steiner onder meer als filosoof en als ingewijde en wordt een lijn in de ontwikkeling van de antroposofie en de verbinding van de antroposofie met de samenleving duidelijk.

(gebonden, 562 pagina

Uit Hemelhoogten

Uit Hemelhoogten
De Engel-Hiërarchieën en de mens

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 29.00

Deze uitgave bevat de tekst van twee voordrachten en gespreksverslagen van acht werkgroepbijeenkomsten (alle in Rotterdam) waarin het gaat over de verhouding van de mens tot de engelen. Hoe verbind je je met de engelen; hoe kun je hun bestaan en aanwezigheid ’proeven’, hoe kun je met ze leven?

(hardcover, linnen band met stofomslag, 131p)

Voordrachten over de categorieën van Aristoteles

Voordrachten over de categorieën van Aristoteles

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 7.50

Twee voordrachten die de auteur in november 2011 en in maart 2012 hield in Rotterdam over

Het reine denken en de categorieën van Aristoteles en Aristoteles en de categorieën.

(paperback, 41 pagina’s)

Waarom zou ik mediteren?

Waarom zou ik mediteren?

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.50

Een vorm van niet tevreden zijn met het leven duidt op een overschot aan krachten... die kunnen worden ingezet om te mediteren. De schrijfster beschrijft hoe je daarmee een serieus begin kan maken.

(gebonden, 158 pagina’s)

Zoek het licht, dat opgaat in het westen

Zoek het licht, dat opgaat in het westen

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 24.95

In dit boek worden we opgeroepen om dat probleem van de westerse mens - het denken - zelf te leren beleven, om vanuit deze beleving te komen tot eigen inzicht in de weg, die uit de duisternis van het verstand wegleidt. Juist daar waar de schemering valt, vinden we het licht, dat twijfel en eenzaamheid, maar ook ziekte en dood verlicht.

(paperback, 228 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home