home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen9 boeken gevonden

Achterstevoren

Achterstevoren
Over het omgaan met het verleden met de blik op de toekomst

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In de persoonlijke levensloop kunnen we zó met het verleden omgaan dat het vruchten draagt in de toekomst. Is iets dergelijks ook op maatschappelijk niveau mogelijk? (160 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Binnen de perken te buiten

Binnen de perken te buiten
Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In onze tijd hebben we aan de ene kant te maken met grenzeloosheid, aan de andere kant met de behoefte om scherpe grenzen te trekken. In dit boek gaat Lex Bos op zoek naar het vinden van de gulden middenweg tussen deze twee uitersten. Deze zoektocht heeft zowel een individuele als een sociaal-maatschappelijke betekenis.

(141 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Mens en werk

Mens en werk
Hoe kan ik een gezonder en menselijker werkklimaat bevorderen?

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 3.00

Het werk is voor veel mensen een onbevredigende, soms zelfs zinloze bezigheid die toch noodzakelijk is want... er moet nu eenmaal brood op de plank komen.

Maar werken kan ook zinvol, zelfs een ontwikkelingsweg worden. Die weg begint bij de individuele mens: wat kan hij/zij bijdragen aan een ’gezond’ arbeidsklimaat?

(Serie Gezichtspunten, brochure, 14 pagina’s)

Onderste boven

Onderste boven
Over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dwarse vragen en inzichten bij de wijze waarop de mensheid het samenleven op deze aarde heeft ingericht. Vanuit een sociaal-historische en taalkundige ’aanloop’ ontdekken schrijver en lezer dat het sociale leven ’onderste boven’ moet, met de individuele mens als ijk- en uitgangspunt.

(paperback, 186 pagina’s)

Van 18,50 voor 5,00

Ontwikkeling door initiatief (56)

Ontwikkeling door initiatief (56)
Overwin een dozijn draken

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 3.00

Wat kom je als belemmeringen tegen als je betrokken bent bij een samenwerking, een initiatief, een onderneming? De auteur beschrijft twaalf typische en herkenbare belemmeringen waarover veel beginnende, zelfs bestaande initiatieven kunnen struikelen. Daarbij geeft hij ook aan hoe deze twaalf ’draken’ te overwinnen zijn.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, geniet, 33 pagina’s)

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming
Een weg naar innerlijke vrijheid

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 12.00

Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.

(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk)

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

Martin van den Broek e.a.

€ 47.50

Dit is het standaardwerk over het werken met de methode van dynamische oordeelsvorming. Het bevat bijdragen van coaches en adviseurs die al jaren met dynamische oordeelsvorming werken en toont hoe dit instrument, door Lex Bos ontwikkeld, kan worden toegepast in vraagstukken van samenwerken en organiseren, maar ook in individuele vraagstukken. Centraal staan de vier stappen die in elk proces van oordeelsvorming kunnen worden gezet, om zo tot afgewogen, houdbare en werkbare oordelen en besluiten te komen.

(gebonden, 540 pagina’s, met afb.)

Schenken en danken

Schenken en danken
Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld van commercie

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Schenken en danken lijken alledaagse begrippen. Wie werkelijk de kwaliteit van deze begrippen ontdekt, kan in hen de kwaliteiten ontdekken die vruchtbaar kunnen werken in een wereld die in de greep van de commercie is.

165 pagina’s.

VAN 18.50 VOOR 5.00

Vraagbakens

Vraagbakens
Over de ontwikkeling van een nieuwe vraagcultuur

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

Diepgaande, heldere behandeling van het stellen van vragen (in individueel en maatschappelijk opzicht). Werkelijke vragen kunnen bakens zijn in de levensloop of in maatschappelijke processen.

(179 pagina’s)

VAN 19.90 VOOR 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home