home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen24 boeken gevonden

Anna Katharina Emmerick

Anna Katharina Emmerick

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 24.50

In antroposofische kringen is al enkele jaren een discussie gaande over de vraag hoe de stigmatisatie van Judith von Halle en de inhoud van haar boeken en voordrachten beoordeeld moeten worden. In antwoord op een geschrift van Sergej Prokofieff schreef von Halle dit boek over Anna Katharina Emmerick, een 19e eeuwse non die de stigmata droeg.

(paperback, 283 pagina’s)

De houtplastiek

De houtplastiek
Van het Goetheanum

John Wilkes en Judith von Halle

€ 19.50

’De mensheidsrepresentant tussen Ahriman en Lucifer’.

Verschillende hoofdstukken over het ontstaan en de achtergronden van ’de houtplastiek’, de Mensheidsrepresentant waaraan Rudolf Steiner lang werkte en die onvoltooid bleef. Daarbij: vele prachtige foto’s de beeldengroep, het werken aan het beeld, het eerste Goetheanum en meer.

(paperback, 21x23 cm, 84 pagina’s)

De Johannes-individualiteit

De Johannes-individualiteit

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 17.50

Nog niet eerder ontsloten aspecten over de spirituele missie en de persoonlijke ontwikkelingsweg

Een onderzoekende beschouwing naar de eenmalige vereniging van de Kaïn- en de Abelstroom in de evangelist Johannes - en de missie van een toekomstige bewuste nieuwe vereniging van deze twee stromen.

(hardcover, 172p)

De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Beschouwingen over de oude Egyptische mysteriën; over hun geleidelijk neergang maar ook over het waarnemen van de de aarde naderende Logos en het voorbereidende werk voor het begrijpen van het kerstgebeuren.

(gebonden uitgave met afbeeldingen in kleur en ZW, 99 pagina’s)

De leerlingen van Christus

De leerlingen van Christus
Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een beschouwing over de twaalf apostelen: wat is hun betekenis, welke rol vervulden zij; wat is hun oorsprong. Hoe verhouden zij zich tot de twaalf krachten van de dierenriem, de twaalf wereldbeschouwingen?

(hardcover, 117 pagina’s)

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd

De ontmoeting met Christus in de huidige tijd
En de geest van het Goetheanum

Judith von Halle

€ 22.50

In dit boek gaat het om de etherische Christus. Wie is hij en hoe ontmoet je hem? Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de inwijdingsweg naar de Christus vormgegeven kan worden en wat de betekenis is van het eerste Goetheanum. En tot slot behandelt de schrijfster de vraag naar de toekomst van de antroposofie.

(hardcover, 164 pagina’s)

De Tempeliers

De Tempeliers
Deel I

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

Eerste deel van een tweedelig werk over de Tempeliers, de ridderorde die in de 13e eeuw werd uitgeroeid maar die van grote esoterische betekenis was. In dit deel worden onder meer twee belangrijker inwijdingsrituelen van de Tempeliers beschreven.

(gebonden uitgave in linnen band, 187 pagina’s)

De Tempeliers

De Tempeliers
Deel II

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

Een beschrijving van het tweede van de drie delen van het inwijdingsritueel van de Tempeliers (het eerste en het derde deel kwamen al aan bod in De Tempeliers deel I). Daarnaast beschrijft de auteur de verbindingen tussen drie hoofdrolspelers in de vernietiging van de Tempeliersorde: de Franse koning Philips de Schone, Paus Clemens V en Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de orde van de Tempeliers.

(Gebonden uitgave, 213 pagina’s)

De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner

De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 35.00

Met zijn vier mysteriedrama's beschreef Rudolf Steiner ook een inwijdingsweg en een mensengemeenschap die die weg beging. In deze uitgave doe de schrijfster een poging de vier drama's van de hand van Rudolf Steiner 'voort te zetten': in de vormgeving van het eerste Goetheanum vond zij de aanduidingen voor het vijfde, zesde en zevende drama. In dit boek beschrijft zij hoe zij tot deze opzet kwam en geeft zij aan wat de inhoud van de drie 'ongeschreven' drama's zou zijn. Kleurenafbeeldingen van werken uit het eerste Goetheanum vullen haar betoog aan.

((Hardcover, gebonden, 260p)

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo

Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzo
Judith von Halle en de antroposofische christologie

Helmut Kiene » meer van deze auteur »

€ 14.50

De boeken en voordrachten van Judith von Halle roepen in de antroposofische wereld zeer uiteenlopende reacties op. In deze uitgave doet de auteur een poging de discussie ’pro en contra von Halle’ te verdiepen, door enkele in het werk van von Halle terugkerende inhoudelijke thema’s te verdiepen.

(paperback, 118 pagina’s)

Het Avondmaal

Het Avondmaal
Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 14.50

Een beschouwing, gebaseerd op het geesteswetenschappelijk onderzoek van de schrijfster, over het laatste Avondmaal. Het laatste Avondmaal, waartoe ook de voetwassing en de transsubstantiatie behoren, was vanuit het joodse erfgoed het laatste maar vanuit eigentijds gezichtspunt het ’eerste’ Avondmaal: een nieuwe verbinding tussen mens en godenwereld.

(gebonden uitgave, 102 pagina’s)

Het Avondmaal

Het Avondmaal
Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 15.90

Een beschrijving van het Laatste Avondmaal, vanuit het eigen geestelijke beleven van de auteur, die laat zien hoe het oude joodse geestelijke erfgoed door Christus vernieuwd wordt.

(hardcover, 102p)

Het leven op het keerpunt der tijden

Het leven op het keerpunt der tijden
En de spirituele achtergronden daarvan

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

Een beschrijving van de wijze waarop het Joodse volk ten tijde van het leven van Christus leefde, waarin de verschillende groeperingen en stromingen en hun verhouding tot het mysterie van Golgotha aan bod komen - én de manier waarop hun invloed tot op heden doorwerkt - en over de voorbereiding van Jezus van Nazareth op de komst van de Christus in zijn tijd bij de Essenen.

(hardcover, 175 pagina’s plus katern met kleurenillustraties)

Het ziektebeeld dementie

Het ziektebeeld dementie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 10.00

Hoe kan je vanuit een spiritueel perspectief naar dementie kijken, wat betekent het voor de mens die er aan lijdt, en wat zegt het omtrent de ontwikkeling van de mensheid?

De schrijfster gaat in op deze en andere vragen rondom dementie en probeert ook aan te geven wat spirituele inzichten kunnen betekenen voor het behandelen van of omgaan met mensen met dementie.

(paperback, 95 pagina’s)

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

Een beschouwing over de verbreiding en de verdieping van het esoterisch christendom in de tijd van het vroege christendom: hoe Jozef van Arimathea met het vergeestelijkte bloed van Christus naar het westen van Europa trok om de ’aarde te wijden’, terwijl Johannes in het oosten van Europa aan een geestelijke wijding werkte. Daarbij komt ook de missie van Maria Magdalena ter sprake.

(gebonden, 165 pagina’s)

Materie sterft - Geest wordt geboren

Materie sterft - Geest wordt geboren

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha.

Onderzoek naar de kosmische constellatie ten tijde van de kruisiging van Christus. Zijn dood was tegelijkertijd een geestelijke geboorte.

(gebonden uitgave, 111 pagina’s)

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed

Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed
Het mysterie van de verwandeling

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

In deze uitgave gaat de auteur, op basis van haar eigen spirituele ervaringen, opnieuw nader in op de gebeurtenissen rondom het mysterie van Golgotha; over de opstanding en de vorming van het opstandingslichaam, over het ’graalbloed’ en over de kruisweg.

(gebonden uitgave, 132 pagina’s)

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Over het mysterie van de drie Johannesfiguren

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. In dit boek beschrijft Judith von Halle een derde Johannes, naast de Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.

(Gebonden uitgave, 197 pagina’s)

Over ziekten en genezingen

Over ziekten en genezingen
En de mysterietaal van de evangeliën

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

De schrijfster gaat nader in op de ziekten en genezingen zoals die in het Nieuwe Testament beschreven worden. Wat gaat er achter de bewoordingen van het Nieuwe Testament schuil; welke ziekten worden eigenlijk beschreven en waarom komen in onze tijden andere ziekten voor?

(hardcover, gelijmd, 176 pagina’s)

Paaszaterdag

Paaszaterdag
De afdaling in de aardediepten

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 16.50

De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg.

Een beschrijving van de gebeurtenissen tijdens de afdaling van Christus, na zijn dood op Golgotha, naar de kern van de aarde.

(hardcover, 147 pagina’s)

Rudolf Steiner Meester van de witte loge

Rudolf Steiner Meester van de witte loge
Over de occulte biografie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

De schrijfster beschrijft het werken van de meesters van de Witte Loge en hun doelstellingen en relateert dit vervolgens aan de occulte biografie van Rudolf Steiner.

(gebonden uitgave, 184 pagina’s)

Zwanenvleugels

Zwanenvleugels
Een spirituele autobiografie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 34.00

In deze autobiografie vertelt de schrijfster over haar kinder- en jeugdjaren, vanaf haar allereerste herinnering tot aan haar 25e jaar, toen zij met de antroposofie in aanraking kwam. In al die jaren ziet zij de wereld anders dan de mensen om haar heen die zien en zoekt zij niet alleen antwoorden op diepe levensvragen maar zoekt zij ook naar een basis waarop zij haar spirituele ervaringen kan begrijpen en baseren.

(hardcover, genaaid, 407 pagina´s)

’En als Hij niet was opgestaan...’

’En als Hij niet was opgestaan...’
De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

Dit boek bevat de neerslag van zeven voordrachten die Judith von Halle in 2004 en 2005 in Berlijn hield, nadat zij eerder in 2004 de stigmata ontving.

In de voordrachten spreekt zij over uitvoerig over de inhoud van het mysterie van Golgotha (waaronder over het opstandingslichaam van de Christus en over de gebeurtenissen tussen diens dood en opstanding) en over de betekenis van Pasen en Pinksteren.

(gebonden uitgave met 4 kleurenillustraties, 195 pagina’s)

’Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan...’

’Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan...’
Rudolf Steiner, Edith Maryon en de Christus-plastiek

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 18.50

Een beschrijving van de bijzondere verbinding tussen Rudolf Steiner en de beeldhouwster Edith Maryon. Hun samenwerking leidde tot de zgn Christus-plastiek, het beeld van de mensheidsrepresentant.

(gebonden, met foto’s, 101 pagina’s)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home