home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen12 boeken gevonden

Biodynamische landbouw (53)

Biodynamische landbouw (53)
Gezonde voeding als bron van levenskracht

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Een inleiding over de biologisch-dynamische landbouw, over onder meer de geschiedenis van de BD-landbouw, de werking van de levenskrachten, BD-landbouw in de praktijk, de invloed van de kosmos, het gebruik van preparaten, onkruidbestrijding, bemesting, voedingskwaliteit en meer.

(brochure, geniet, 45 pagina’s)

Biografie en ziekte (16)

Biografie en ziekte (16)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Gezichtspunten om op een andere manier te kijken naar de plaats van ziekte in je leven. Daarbij worden een aantal biografische wetmatigheden geschetst om vervolgens te onderzoeken welke invloeden tot ziekte kunnen leiden - en hoe je met dit alles gezondheidsbevorderend kan omgaan.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 30 pagina’s)

Driegonaal Januari 2017

Driegonaal Januari 2017
Jrg 34 / nummer 3+4

€ 7.00

Dubbelnummer met artikelen die oproepen tot eigen gedachtevorming en uitnodigen om actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen beter te doorzien. In dit nummer onder meer: een lang artikel over het basisinkomen (John Hogervorst) en over geld en geldkwaliteiten (Jan Saal) en een aantal korte artikelen over de groei van de CSA-landbouw; democratie; deeleconomie en het effect van subsidies op het vrije geestesleven.

(48 pagina’s, geniet, rijk geïllustreerd)

Geld verbindt de BD-Voedselketen

Geld verbindt de BD-Voedselketen

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 2.50

Door de moderne economische ontwikkelingen is geld steeds meer het instrument voor wederkerigheid geworden. Door het betalen van de prijs die een product of dienst kost, wordt de wederkerigheid vervuld. Geld is daarmee een fantastisch instrument geworden, dat wereldwijd deze wederkerigheid kan verzorgen. Dit instrument werkt echter niet geheel zelfstandig, zoals overigens geen enkel instrument. De mens zal steeds sturend aanwezig moeten zijn, om een goede werking van het geld te waarborgen.

(Brochure, 20 pagina’s)

Het zelfgenezend vermogen (61)

Het zelfgenezend vermogen (61)
Basis van onze gezondheid (61)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

In elke mens leeft een innerlijke bron van gezondheid; het zelfgenezend vermogen. Dit vermogen werkt in niet-bewuste processen, maar in dit Gezichtspunten wordt uiteengezet hoe in het bewust vormgeven van gewoonten, bewust omgaan met voeding en een bewuste verzorging van ons innerlijk leven het zelfgenezend vermogen kunnen bevorderen.

(brochure, 35p)

Kanker (49)

Kanker (49)
Een visie op ontstaan, werking en behandeling

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Vanuit het antroposofisch mensbeeld wordt anders naar ziekte en gezondheid gekeken dan ’gewoon’ is. In deze brochure wordt beschreven hoe kanker in vier ’lagen’ in de mens werkten hoe in elk van deze vier lagen gewerkt kan worden om met de ziekte om te gaan. Daarmee biedt de brochure een beter inzicht in wat kanker is en hoe patiënt en arts met de ziekte om kunnen gaan.

(brochure, serie Gezichtspunten, 33 pagina’s)

Kunstzinnige therapie (29)

Kunstzinnige therapie (29)
Op antroposofische grondslag

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Beschrijving van de verschillende vormen van kunstzinnige therapie op basis van het antroposofisch mensbeeld. (brochure, 20 pagina’s)

Kwintetten

Kwintetten

Jan Saal (e.a.)

€ 8.50

Een spel, gebaseerd op kwartet, waarin de spelers leren dat duurzaamheid te maken heeft met samenwerken en niet met concurreren. Al spelend leer je op een andere manier kijken naar geld en de rol van geld in de samenleving.

Samen leven moet je leren

Samen leven moet je leren
Gemeenschapsvorming als toekomstperspectief

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 5.00

In een tijd van individualisering zijn dingen als samen werken en samen leven niet eenvoudig. Dit boek nodigt uit om hier op een nieuwe manier naar te kijken.

(127 pagina’s)

Sociale gezondheidszorg

Sociale gezondheidszorg
In leven en gemeenschapsvorming (nr.36)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Gezichtspunten over de menselijke levensloop en over de mogelijkheid je levensloop bewust te vormen en een positieve invloed te hebben op het leven van anderen en het vormen van gemeenschappen.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 31 pagina’s)

Warmte is van levensbelang (57)

Warmte is van levensbelang (57)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Van Rudolf Steiner kunnen we leren dat warmte het medium is waarmee de geest kan toetreden in ons aardse bestaan. Dan kan het ineens interessant worden welke rol de warmte eigenlijk in ons leven vervult en dat het belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Een gezonde verhouding met warmte en kou kan veel voor onze gezondheid betekenen.

(brochure, 28 pagina’s)

Zingeving in de laatste levensfasen (40)

Zingeving in de laatste levensfasen (40)
(nr. 40)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Deze brochure uit de serie ’Gezichtspunten’ gaat vanuit verschillende invalshoeken in op het ouder zijn, en op een zinvolle invulling van deze levensfase.

(brochure, 33p.)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  klantenservice  ·  home